Savanoris VA Carite – kas tai? - PowerPoint PPT Presentation

savanoris va carite kas tai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Savanoris VA Carite – kas tai? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Savanoris VA Carite – kas tai?

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Savanoris VA Carite – kas tai?
130 Views
wattan
Download Presentation

Savanoris VA Carite – kas tai?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Savanoris VA Carite – kas tai? VA Caritas savanorių koordinatorius Nerijus Januškevičius 2011 04 15

 2. Vilniaus arkivyskupija

 3. VA Caritas • Vilniaus arkivyskupijos CARITAS – Romos Katalikų Bažnyčios organizacija, sprendžianti karitatyvinius ir socialinius uždavinius Vilniaus arkivyskupijoje.  

 4. Pašaukimas 1. Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės bendruomenės jautrinimas, aktyvinimas veikti gailestingajai meilei ir teisingumui.     2. Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių katalikiškų socialinių iniciatyvų koordinavimas. 3. Karitatyvinės veiklos darbuotojų (parapijų koordinatoriai, savanoriai, įstaigų darbuotojai) telkimas, parengimas ir palaikymas. 4. Vilniaus arkivyskupijos bažnytinės bendruomenės jautrinimas globalinėmis problemomis. 5. Greitas reagavimas į nelauktas kritines situacijas vyskupijoje. 

 5. Veiklos regionuose • 7 dienos centrai; • 3 slaugos programos centrai; • 7 centrai dirbantys su išėjusiais iš įkalinimo įstaigų; • 7 savanorių skyriai. Ignalina, Švenčionys, Švenčionėliai, Visaginas, Sužionys, Nemenčinė, Šalčininkai, Šalčininkėliai, Varėna, Lentvaris, Kabeliai, Druskininkai.

 6. Veiklos Vilniaus mieste • 9 Parapijų savanorių skyriai; • Socialinė – sielovadinė pagalba namuose; • Nakvynės namai; • Motinos ir vaiko globos namai; • Amatų mokymo centras; • Dienos centras „Vilties angelas“; • VŠP Šeimos paramos centras;

 7. Veiklos Vilniaus mieste • VŠP laikini globos namai; • Soc. konsultavimo tarnyba prie Pataisos inspekcijos; • Pabėgėlių programa; • Socialinė tarnyba; • Kavinė „Agapė“; • Valgykla „Betanija“; • Bendruomenė “Aš esu”; • Administracija.

 8. Skaičiai • 100 VA Caritas darbuotojų: • 400 VA Caritas savanorių; • 69 054 pagalbos reikalingų žmonių.

 9. Savanorio apibrėžimas VA „Carito“ savanoris – tai geros valios žmogus, neprieštaraujantis krikščioniškom vertybėm, savo noru įsipareigojantis dovanai ir unikaliai padėti įgyvendinti Romos katalikų bažnyčios „Carito“ organizacijos misiją, esantis šios organizacijos bendruomenės nariu.

 10. Savanorių priėmimo- palaikymo sistema • 25 savanorių koordinatoriai; • 1 savanorių centras; • 2 metiniai savanorių koordinatorių susirinkimai; • Savanorių reikalų valdyba (2 kartai per mėnesį). • Savanorių vakarienė;

 11. Savanorių priėmimo- palaikymo sistema • Metiniai renginiai (Sezono atidarymo šventė, Caritas dienos, Rekolekcijos). • Bendrieji mokymai; • Savanorių „Groupsas“.

 12. Ko dar trūksta? • Vieningos laikysenos; • Sutartos atrankos; • „Legalizavimo“; • Mokymo ir palaikymo sistemos; • Duomenų bazės;

 13. Savanorio paveikslas • Vyras arba moteris; • Amžius; • Išsilavinimas, kompetencijos, dovanos; • Motyvacija veikti.

 14. Apibendrinimai • Kai apsisprendi, kryžius tampa lengvesnis; • Lengviau priimti, kai turi į ką priimti; • Lengviau priimti, kai žinai ką priimi; • Lengviau veikti, kai turi bendrą patirtį; • Lengviau leisti daryti, kai pasitiki.

 15. Klausimai • Ar pajėgios/pasiruošusios Vilniaus m. įstaigos amortizuoti praktikantų antplūdį? • Ar užtenka tik amortizuoti? • Ką daryti ne Vilniaus miestui? • Kaip dirbti su skirtingą motyvaciją turinčiais praktikantais? • Ar laisva valia pasirinkę savanoriauti gali būti praktikantais?

 16. Ačiū už dėmesį!