Ekonomick informace
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

EKONOMICKÉ INFORMACE. p ro jednání Sněmu RVŠ 21. ú nora 2013 Lenka Valová. OBSAH. Rozpočet 2013 Počet studentů - vývoj Výpočet limitů 2014 Legislativní změny. I. Rozpočet 2013. Bilanční tabulka vysokého školství. I . Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wattan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomick informace

EKONOMICKÉ INFORMACE

pro jednání

Sněmu RVŠ

21. února 2013

Lenka Valová


Obsah
OBSAH

 • Rozpočet 2013

 • Počet studentů - vývoj

 • Výpočet limitů 2014

 • Legislativní změnyBilan n tabulka vysok ho kolstv
Bilanční tabulka vysokého školství

I. Institucionální část A+K nárůst o 425 354 tis. = 2,7%

- A 0,5% K 15,6%

II. Sociální záležitosti studentů C,J,S1,S2,U1,U2 nárůst

o 74 293 tis. = 3,5%

- stipendia doktorandů 8,5%, ubytovací stipendia

0,1%, stravování - 4,1%, sociální stipendia - 4,1a -16,3%

III. Rozvoj vysokých škol G,I pokles o 61 264 tis.= -4,9%

( FRVŠ -30%, CRP +13,7%, IRP 0%)

IV. Mezinárodní spolupráce a ostatní nárůst 13,9 % zejména pro

navýšení prostředků na mobility ErasmusIi meziro n v voj po tu student
II. Meziroční vývoj počtu studentů škol

 • limitní počet

 • snížení celkového počtu o 5,1 %

  snížení počtu studentů v 1. ročníku o 9,4 %

  skutečný přepočtený počet

 • snížení celkového počtu o 2,6 %

  snížení počtu studentů v 1. ročníku o 4,5 %

   vzniká disproporce mezi skutečným přepočteným počtem studentů (SDS+1) a počtem, které MŠMT limituje a započítává při výpočtu rozpočtu


Ekonomick informace

11 VŠ – školpodíl nadlimitního počtu studentů na

celkovém limitním počtu studentů pod 5 %

UK (1,8 %), MU (4,9 %), UPOL (4,5 %), ČVUT (3,7 %), TUL (3,0 %), VŠE (3,0 %), VŠPJ (0%), 4UVŠ (0%)

15 VŠ– podíl přesahuje o více než 5 %

JU (14,6 %), UJEP (5,2 %), VFU (6,3 %), OU (15,6 %), UHK (13,4 %), SU (8,5 %), VŠCHT (14 %), ZČU (8,9 %), UPa (13,3 %), VUT (9,9 %), VŠB-TUO (5,1 %), UTB (7,1 %), ČZU (25,8 %), Mendelu

(7 %), VŠTE (8,3 %)

7 VŠ, u nichž podíl nadlimitního počtu studentů na

limitním počtu v některé kategorii (B1, M1, N1, P1,

SP2+) přesahuje 30 %:

JU (N1 + 30 %), VFU (B1 + 46,4 %), OU (P1 +46,7 %), UHK (P1 + 50 %), UPa (N1 + 30,1 %), ČZU (B1 + 36,4 %); N1 + 62,5)

9


Iii v po et limit na rok 2014
III. Výpočet limitů na rok 2014 škol

snížit limitní počet v kategoriích

B1 – 5 % ; M1 – 5 % ; N1 – 5 % ; P1 – 0 %

působení indikátorů kvality a výkonu v jednotlivých kategoriích na podíl ze základny

B1 – 5 % ; M1, N1 – 10 % ; P1 – 20 %

snížení limitního počtu provést pouze za pomoci standardizované míry nezaměstnanosti

návrh pro SP2+ : započítat nižší ze dvou údajů – limitní počet nebo skutečný přepočtený počet studií (limit neurčovat v předstihu, nýbrž vypočítat až v rámci přípravy rozpočtu)

10


Iv legislativn zm ny
IV. Legislativní změny škol

 • Dvě novely zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

  - zavádějící režim žádostí o příspěvky a

  dotace

  - podřizující VVŠ režimu státní pokladny

 • Připravovaná novela autorského zákona č. 121/2000 S.,


St tn pokladna
Státní pokladna škol

 • Zákon č. 501/2012 Sb., - novela rozpočtových pravidel

 • Veškeré dotace VVŠ přes účty u ČNB podřízené státní pokladně s možností vyvést tyto prostředky na vlastní komerční účty VVŠ – to vše plně od 1.4. 2013

 • Podřízení VVŠ informačním a kontrolním mechanismům MF dle § 35 odst.6

 • Řada nevyjasněných obsahových, metodických a technických problémů a otázek jen potvrzuje minimálně dvouletou snahu RVŠ zabránit teto situaci


Usnesen p rv
Usnesení P RVŠ škol

 • Předsednictvo Rady VŠ opakuje naléhavý požadavek komplexního řešení uplatnění režimu státní pokladny vůči veřejným vysokým školám a žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby problému věnoval osobní pozornost.

 • Neřešení tohoto problému ohrožuje finanční fungování veřejných vysokých škol, Rada vysokých škol proto i s ohledem na skutečnost, že vláda změny projednávala v dubnu 2012, tedy v období, kdy nebyl jmenován ministr školství, mládeže a tělovýchovy, žádá ministra financí o přímé jednání s předsedou Rady vysokých škol o způsobu rychlé nápravy.

 • Rada vysokých škol současně zdůrazňuje požadavek svého dřívějšího usnesení žádající MŠMT o neprodlené legislativní řešení vynětí veřejných vysokých škol z režimu státní pokladny.


Autorsk z kon
Autorský zákon škol

Zúžení výjimky pro „reprografii“§ 30a AZ

 • Stávající znění umožňuje zhotovovat fyzickým a právnickým osobám pro jejich osobní či vnitřní potřebu rozmnoženiny na papír nebo podobný podklad „fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky“

 • novela uvedené znění nahrazuje slovy „pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin“, údajně kvůli sladění s § 25 a 96 odst. 1 písm. a) AZ.

 • To by však vedlo k technologickému omezení volného užití (kopírka ano, samostatný skener a tiskárna ne)

 • Zvýšení nákladů + nejasná podřízenost kontrolám kolektivního správce


N vrh na usnesen
Návrh na usnesení škol

 • Sněm RVŠ bere na vědomí informace o způsobu výpočtu limitů financovaných studentů pro rok 2014 a žádá náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zahájení dohodovacího řízení pro stanovení limitu jednotlivých škol do konce února 2013

 • RVŠ opakovaně žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy o reálné legislativní kroky vedoucí k vynětí VVŠ z režimu státní pokladny a současně očekává ze strany MŠMT aktivní odmítnutí možného negativního dopadu připravované novely autorského zákona do oblasti vysokého školství