slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ข้อมูลจาก :@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ข้อมูลจาก :@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

ข้อมูลจาก :@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ - PowerPoint PPT Presentation

watson
184 Views
Download Presentation

ข้อมูลจาก :@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ Sign and Symbol ข้อมูลจาก :@design หลักการออกแบบศิลปะ Principles of Design. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์

 2. Sign and Symbol ในการออกแบบสัญลักษณ์ นักออกแบบจะมีแหล่งบันดาลใจสำคัญ 2 ประการคือ 1.จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Natural Form) ได้แก่ ภาพดอกไม้ ใบไม้ ภูเขา ทะเล สัตว์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ฯลฯ จัดเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Symbol) 2.จากรูปแบบที่มนุษย์สร้าง (Manmade Form) ได้แก่ อาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ สิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า สัญลักษณ์ (Symbol)หมายถึง วัตถุอักษรรูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ http://th.wikipedia.org

 3. Sign and Symbol การออกแบบสัญลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย นักออกแบบควรคำนึงถึงหลักสำคัญ 3 ประการคือ 1.ความงามของสัญลักษณ์ จะต้องเกี่ยวโยงกับสุนทรียภาพ (Aesthetic Form) คือความงดงามของรูปแบบของสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม 2.ต้องเหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมชั่วคราว 3.ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ สามารถลอกเลียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การย่อหรือขยายได้

 4. Sign and Symbol   โลโก้ Apple อันแรกออกแบบในปี 1976 โดยโรนัลด์ เวนน์ (Ronald Wayne หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Apple) โลโก้เป็นภาพของเซอร์ ไอแซค นิวตันที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ และมีผลแอ๊ปเปิ้ลห้อยอยู่เหนือหัวของเขา ในกรอบเล็กๆของรูป เขียนไว้ว่า   " Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought … Alone.  "  ( นิวตัน...จิตที่ท่องไปในกระแสแห่งความคิดอันประหลาดตลอดกาล...ตามลำพัง ) เมษายน 1977 จอปส์ได้คุยกับ Rob Janoffอาร์ตไดเรคเตอร์ของบริษัท RigisMcKenaให้ช่วยออกแบบโลโกใหม่ให้ Apple   Janoffเริ่มงานจากภาพเงาขาวดำของลูกแอปเปิ้ล  แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไอเดียเข้าไป "ผมเอาลูกแอปเปิ้ลมาทำเป็นฟอร์มง่ายๆก่อน แล้วก็เพิ่มรอยกัด -bite - ซึ่งอาจจะหมายถึง Byte ก็ได้ (เขาเล่นคำพ้องเสียง bite เป็น byte) แล้วการใส่รอยกัดไปข้างๆก็ทำให้มันดูเป็นแอปเปิ้ลมากขึ้นแทนที่จะดูคล้ายเป็นเชอรี่หรือมะเขือเทศ“ และแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์มีจอสีเกิดขึ้นครั้งแรก สตีฟ จอบส์ กลับเข้ามาทำงานที่ Apple ในปี 1997 เป็นช่วงที่บริษัทไปได้ดี มีเงินไหลมาเทมาสตีฟ จอบส์ ก็ได้ปรับปรุงการดำเนินงาน รูปแบบดีไซน์เครื่องและภาพพจน์ของบริษัทเสียใหม่ เลยเกิดโปรเจคใหม่ๆอย่าง iMac, แคมเปญโฆษณาและคำขวัญ Think Different แล้วจอบส์และคณะก็เล็งเห็นว่า โลโก้ Apple นี้สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้บริษัทได้ พวกเขาจึงลองเปลี่ยนโลโก้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันดูสะดุดตา logo แบบสีเดียวใส ๆ  เครื่องแมครุ่นแรกที่ใช้ logo สีเดียวแทนที่จะเป็นสีรุ้งแบบเดิม

 5. Sign and Symbol ประเภทของสัญลักษณ์ 1. Symbol เป็นเครื่องหมายประเภทภาพที่ไม่มีตัวอักษรประกอบ มักเป็นภาพที่ใช้สื่อความหมายที่มีนัยทางสัญลักษณ์บอกถึงที่มา แนวคิดของหน่วยงานหรือองค์กร 2. Pictographs เป็นภาพที่ใช้สื่อสารแทนตัวอักษรหรือภาษาพูด ตรงไปตรงมา รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เพื่อเตือน ห้ามหรือแนะนำ

 6. Sign and Symbol 3. Letter Marks เป็นเครื่องหมายตัวย่อที่นำตัวอักษรตัวแรกออกมาจากคำเต็มๆของชื่อองค์กรหน่วยงานหรือสินค้า เวลาอ่านมักอ่านทีละตัวอักษร 4. Logos เป็นเครื่องหมายตัวอักษรที่เป็นคำอ่านออกเสียงได้ตามหลักภาษา อาจมีเฉพาะตัวอักษรหรือมีลวดลายประกอบด้วยก็ได้

 7. Sign and Symbol 5. Combination Marks เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาพและตัวอักษร โดย 2 ส่วนจะสื่อความหมายสัมพันธ์เป็นแนวคิดเดียวกัน 6. Trade Marks เป็นเครื่องหมายที่ออกแบบแล้วนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ โดยจะมีสัญลักษณ์ ® หรือ Registered หรือ TMหรือ Trade Mark ประกอบอยู่ในเครื่องหมายด้วย

 8. Sign and Symbol การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ 1. ภาพเหมือนจริง (Exact Picture) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ภาพจริงหรือเสมือนจริง เช่น ภาพถ่าย ภาพลายเส้นที่มีลักษณะเหมือนจริง เพื่อให้สื่อสารได้ง่าย มักใช้กับหน่วยงานหรือสินค้าทั่วไปในระดับมวลชน

 9. Sign and Symbol การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ 2. ภาพดัดแปลง (Altered Picture)เป็นเครื่องหมายที่เกิดจากการดัดแปลงภาพเหมือนจริงด้วยการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เช่น การออกแบบรูปแบบสลับกัน การทำภาพเงาดำ(Silhouette) หรือจากเทคนิคคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของภาพให้แตกต่างไปจากความเป็นจริง มักใช้กับของที่ระลึก บันเทิง และผลิตภัณฑ์สวยงาม

 10. Sign and Symbol การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ 3. ภาพลายเส้นอย่างง่าย (SimplifiedPicture) เป็นเครื่องหมายของที่เกิดจากการใช้ลายเส้นถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเรียบง่าย ลดทอนรายละเอียดของภาพเหมือนจริงออกไป ลักษณะภาพจะเป็นกราฟิกที่แสดงแต่ส่วนสำคัญของภาพ ทำให้ผู้ดูสามารถจดจำเครื่องหมายได้เร็วขึ้น

 11. Sign and Symbol การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ 4. ภาพเสียง (Phonic Name) เป็นเครื่องหมายที่ใช้คำหรือโลโก้ที่สามารถอ่านออกเสียงตามหลักภาษาได้ เพื่อมุ่งให้เกิดการอ่านออกเสียงได้

 12. Sign and Symbol การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ 5. ภาพอักษร (Letters Only) เป็นเครื่องหมายที่ใช้อักษร Letter Mark ต้องการสื่อให้อ่านทีละตัวอักษร ไม่อ่านเป็นคำ

 13. Sign and Symbol การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ 6. ภาพนามธรรม (Abstract) เป็นเครื่องหมายที่นักออกแบบดัดแปลงหรือลดทอนภาพที่เหมือนจริงจนเป็นภาพนามธรรมที่แฝงความหมาย ทำให้เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความมากนัก

 14. Sign and Symbol หลักการออกแบบสัญลักษณ์ 1. สุนทรียภาพ ควรมีความงาม สร้างคุณค่าและความพึงพอใจ

 15. Sign and Symbol หลักการออกแบบสัญลักษณ์ 2. ยุคสมัย เป็นสื่อที่มีการเวลา อายุ และประวัติศาสตร์ การออกแบบจึงควรคำนึงยุคสมัยที่ต้องการนำเสนอด้วย เช่น ความเป็นดั่งเดิม ทันสมัย หรือเทคโนโลยี CHANGE

 16. Sign and Symbol หลักการออกแบบสัญลักษณ์ Modern

 17. Sign and Symbol หลักการออกแบบสัญลักษณ์ 3. ท้องถิ่นและชนชาติ สัญลักษณ์เป็นสื่อที่แสดงความเป็นตัวตนของบุคคล องค์กรและชาติ สะท้อนความเป็นไทย ความเป็นญี่ปุ่น

 18. Sign and Symbol หลักการออกแบบสัญลักษณ์ 4. ความหลากหลาย สัญลักษณ์ควรออกแบบให้สามารถปรับรูปแบบในการใช้ได้ในหลายโอกาสและสามารถนำเสนอได้สวยงามในหลายสื่อ

 19. Sign and Symbol ขั้นตอนการออกแบบ 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวคิดใน การออกแบบ 2. กำหนดแนวคิดหลักโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นบรรทัดฐาน 3. เลือกหาสิ่งดลใจในการออกแบบ อาจเป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ หรือสิ่งในธรรมชาติ 4. กำหนดรูปร่างภายนอก 5. ร่างภาพเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมโดยการร่างไว้ หลาย ๆ แบบ 6. ลดทอนรายละเอียด 7.ร่างแบบเขียนสี 8.เขียนแบบจริง