seslidir - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
seslidir PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 7
seslidir
164 Views
Download Presentation
Download Presentation

seslidir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kalpaklı Süvari Yazan:Atilla İLHAN seslidir Hazırlayan:sevalkemertas@gmail.com

  2. Gecenin arkasında bir yerde Ufaldıkça gaz lambaları Nehrin omuzlarına yaslanıp yaşlı ve dindar Yalnızlıktan soğumuş dağlar Kalpaklı bir süvari dolaşırmış gizlilerde Köylüler böyle diyorlar yatsıları

  3. Nal sesleri duyulur mu yağmur olursa Ne mümkün en usul havalarda duyulacak Erzurum’a doğru şahdamarın oynar gibi Gören eden yok her nasılsa Kalpaklı olduğunu biliyorlar

  4. Bir elinde kılıç bir elinde sancak Kemah köylüğünde Fakir fukaraya azık dağıtasıymış Üçer arşın kefenlik İçlik ve mintan Birer kese sarı lira cep harçlığı Olur mu olmaz mı Orası bilinmiyor

  5. Tılhas’ta bir kağnıya dokunmasıyla bir ne halsa Araba traktöre tebdil olmuş Allah tarafından Tercan toprağındaki kerametini Anlata anlata bitiremiyorlar Köylüler böyle diyorlar

  6. Gecenin arkasında bir yerde Ufaldıkça gaz lambaları Nehrin omuzlarına yaslanıp yaşlı ve dindar Yalnızlıktan soğumuş dağlar Kalpaklı bir süvari dolaşırmış gizlilerde Köylüler böyle diyorlar yatsıları

  7. Kemal Paşa'dır diyorlar Atilla İLHAN