Realaus laiko sistemos (T120B111) - PowerPoint PPT Presentation

realaus laiko sistemos t120b111 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realaus laiko sistemos (T120B111) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realaus laiko sistemos (T120B111)

play fullscreen
1 / 8
Realaus laiko sistemos (T120B111)
196 Views
Download Presentation
Download Presentation

Realaus laiko sistemos (T120B111)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Realaus laiko sistemos (T120B111) Įvadas Doc. dr. Agnius Liutkevičius

  2. RLS apibrėžimas • Realaus laiko sistemos – tai sistemos, turinčios determinuotą operacijų atlikimo laiką, t.y. apribotos laike sistemos.

  3. RLS tipai Griežtos Lanksčios

  4. O jeigu nepavyko? • Griežtos • Lanksčios

  5. Įterptinės (realaus laiko) sistemos Įterptinė sistema – skirta atlikti vieną ar kelias specifines funkcijas. Dažnai joms taikomi realaus laiko apribojimai. (Dažnai) Yra didesnės sistemos dalis.

  6. RLS kūrimo ypatumai Tai kritinės laiko požiūriu sistemos, todėl jų veikimą būtina ištirti prieš įdiegiant į darbo aplinką. Modeliavimas yra vienas iš būdų, užtikrinantis teisingą realaus laiko sistemų veikimą.

  7. Modulio tikslai • Susipažinti su RLS specifika. • Susipažinti su RLS (ir ne tik) sistemų kūrimo priemonėmis ir aplinkomis. • Įgyti RLS kūrimo ir derinimo patirtį. • Papildomi tikslai: • Įsisavinti UML sistemų kūrimo metodiką, priemones ir kalbą. • Įsisavinti procesų (užduočių) valdymą realiame laike (Java aplinkoje). • Detaliau: http://uais.cr.ktu.lt/plsql/mod_dest/stp_report_ects.mdl_ml?p_kodas=T120B111&p_year=2012&p_lang=LT&p_stp_id=4640

  8. Sekmės 