public spaces living places mezin rodn konference n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference PowerPoint Presentation
Download Presentation
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference. Generel pěší dopravy města Brna - bezbariérová řešení Ing. Zdeňka Šamánková Odbor územního plánování a rozvoje města Brna Referát koncepce dopravy s použitím fotek Ing. Mileny Antonovičové 16.3.2011, Praha.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference' - washi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
public spaces living places mezin rodn konference
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Generel pěší dopravy města Brna

- bezbariérová řešení

Ing. Zdeňka Šamánková

Odbor územního plánování a rozvoje města Brna

Referát koncepce dopravy

s použitím fotek Ing. Mileny Antonovičové

16.3.2011, Praha

public spaces living places mezin rodn konference1
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Předpokládaný přínos Generelu:

 • Podklad pro propagaci a prosazování změny dělby přepravní práce ve prospěch pěší dopravy.
 • Stanovení koncepce ochrany a budování hlavních pěších bezkolizních tras a koridorů
 • Ochrana, obnovení či návrh prostupnosti a průchodnosti zastavěného i nezastavěného území
 • Navržení obecných zásad dopravně organizačních opatření pro zajištění bezpečného pohybu pěších s vazbou na ostatní druhy dopravy a terminály MHD a IDS
 • Vyhodnocení priorit realizace.
public spaces living places mezin rodn konference3
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

CHŮZE

 • je nejpřirozenější způsob dopravy
 • je pomalá a fyzicky namáhavá
 • pomáhá nám udržovat si tělesnou kondici
 • umožňuje získávat podněty, zážitky
 • dává nám pocit volnosti

Chodce je potřeba motivovat atraktivitou a bezbariérovostí trasy

public spaces living places mezin rodn konference4
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference
 • Město Brno se může pochlubit realizací jedné z prvních pěších zón v Evropě. Již v roce 1956 byl schválen 1. asanační územní plán historického jádra města Brna s programem jeho rekonstrukcí a dostaveb, který obsahoval „zřízení pěší rezervace“.
 • V počátcích byla vyloučena automobilová doprava ze tří obchodních ulic (tř. Vítězství – dnes Masarykova, Gagarinova – dnes Kobližná a ul. Česká) a byly na nich provedeny bezobrubníkové úpravy. V letech 1973 – 1979 došlo k rozšíření a od té doby až do současnosti zůstává pěší zóna v centru města Brna rozsahem prakticky nezměněna
public spaces living places mezin rodn konference7
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Pěší vztahy

v dopravním systému města Brna

public spaces living places mezin rodn konference8
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Základní kvalitativní parametry pěší trasy

 • Bezpečnost provozu
 • Subjektivní pocit bezpečnosti
 • Přímost
 • Výškový profil, náročnost,
 • Technická kvalita (šířka, povrch…)
 • Bezbariérovost
 • Kvalita prostředí (exhalace, hluk))
 • Napojení na VHD
 • Vybavenost (lavičky, přístřešky, veřejné osvětlení, nádoby na odpadky …)
 • Orientace, značení

Atraktivita a jedinečnost

 • Hlavní společenské a rekreační trasy se vyznačují atraktivitou a jedinečností
public spaces living places mezin rodn konference9
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

TRASY SPOLEČENSKÉ

TRASY REKREAČNÍ

 • Tradiční vycházkové trasy
 • Zelené radiály
 • Zelené stezky
 • Nástupy do rekreačních ploch

TRASY PŘEPRAVNÍ (SPOJOVACÍ)

public spaces living places mezin rodn konference12
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ

Počet obyvatel, kteří v důsledku svého věku, postižení či omezení

mají na veřejné prostředí specifické nároky se pohybuje kolem 30%

Bezbariérově řešené prostředí musí umožňovat bezpečné a samostatné užívání všem jeho uživatelům

 • Vybrané trasy z generelu pěších cest byly posouzeny i z hlediska jejich bezbariérového užívání.

Tento pojem uvádí nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. jako jeden z obecných požadavků na výstavbu, čímž respektuje zejména Směrnici Rady 96/68/EHS.

 • U stávajících tras jsou změny k lepšímu většinou obtížné
 • U nových a rekonstruovaných tras je bezbariérovost povinností.
public spaces living places mezin rodn konference13
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Opakující se chyby na pěších trasách

 • omezená průchozí šířka chodníku (reklamními cedule, restaurační zahrádky, nevhodně umístěné sloupy veřejného osvětlení, stromové podsadby…)
 • nerovný povrch dlažby, překopy apod.
 • výškové rozdíly větší než 20 mm (přechody, místa pro přecházení bez snížených nájezdů)
 • neexistující vodící linie, jejich přerušení na délku větší než 8 m
 • chybějící varovné pásy na místech úrovňového vstupu do nebezpečného prostoru (např. křížení chodníku s účelovou komunikací, výjezdem z hromadné garáže)
 • chybějící kontrastní označení schodišť, madla neumožňující bezpečné uchopení
 • neoddělené pásy na stezkách pro chodce a cyklisty

Neexistuje závazná směrnice pro hodnocení bezbariérového prostředí

public spaces living places mezin rodn konference20
PUBLIC SPACES – LIVING PLACES Mezinárodní konference

Pro propagaci a rozvoj pěší dopravy by mělo následovat vytvoření programu

„Brněnský chodec“

 • mapy pěších tras s vyznačením vzdáleností jednotlivých cílů v minutách chůze (4-5km/hod)
 • mapy bezbariérových tras
 • propagace pozitiv pěší dopravy