kalk nmay destekleyen hesap verebilen demokratik kat l mc ve giri imci bir niversite n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalkınmayı destekleyen, hesap verebilen, demokratik, katılımcı ve girişimci bir üniversite PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalkınmayı destekleyen, hesap verebilen, demokratik, katılımcı ve girişimci bir üniversite

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 32
Download Presentation

Kalkınmayı destekleyen, hesap verebilen, demokratik, katılımcı ve girişimci bir üniversite - PowerPoint PPT Presentation

washi
157 Views
Download Presentation

Kalkınmayı destekleyen, hesap verebilen, demokratik, katılımcı ve girişimci bir üniversite

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Düzce Üniversitesi Kalkınmayı destekleyen, hesap verebilen, demokratik, katılımcı ve girişimci bir üniversite

 2. 2006

 3. 2012

 4. Akademik Birimler

 5. En Değerli Kaynağımız

 6. Fiziki Yapılanma

 7. Tamamlanan YatırımlarRektörlük ve İdari Birimler BinasıMühendislik FakültesiOrtak Yaşam AlanıHelikopter PistiTribünlü Futbol Sahası ve Altı Kulvarlı Tartan Pist Devam Eden Yatırımlar Merkezi Araştırma Laboratuarı Yabancı Diller YO İnşaatı Başlayan YatırımlarFen Edebiyat Fakültesi Çevre düzenlemesi, galeri hatları, istinat duvarları, aydınlatma işleri ve muhtelif alt yapı işleri

 8. Düzce İçin Çalışıyoruz • DAGEM Projesi –Batı Karadeniz Bal Arısı Populasyonlarının mtDNA Varyasyonu ve Mikrosatellit Markörler ile Genetik Karakterizasyonu • DAGEM Projesi – Düzce ili Yığılca ilçesindeki bal arısı kolonilerinin hijyenik davranış bakımından performanslarının belirlenmesi ve seleksiyonu • SanTez Projesi – MDF (orta yoğunlukta liflevha) üretiminde inorganik dolgu maddelerinden; NaCI, CaCO3, Boraks ve Talk minerallerinin kullanılabilme olanaklarının araştırılması

 9. Düzce İçin Çalışıyoruz • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetim Planının Oluşturulması • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Sülüklü Göl (Göynük Akyazı) Çevresinin Florası • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) Çevresinin Florası

 10. Düzce İçin Çalışıyoruz • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Otoban Gürültüsünün İstanbul-Ankara Otoyolu Örneğinde İrdelenmesi • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Ahşap Malzemenin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Üniversite Öğrencilerinin Yer Bağlılığını Etkileyen Etmenler ve Mekansal Çözümler

 11. Düzce İçin Çalışıyoruz • Peyzaj Mimarlığı Projesi – Kentsel Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Düzce Örneği • Peyzaj Mimarlığı Projesi –Uğursuyu ve Aksu havzalarında peyzaj planlama ve ekoturizm odaklı kırsal kalkınma kapsamında görsel peyzaj analizi ve hızlı kırsal değerlendirme • SağlıkProjesi – Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik uygulama Laboratuarının Geliştirilmesi Projesi

 12. Avrupa Girişimcilik Ödülü’nü Kazandık ‘Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz’ Projesi 29 ülkeden 399 proje Yrd.Doç.Dr. Meral KEKEÇOĞLU

 13. Kaynak: ODTÜ Enformatik Enstitüsü – www.urapcenter.org

 14. TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK BİLİMSEL YAYIN ORANINA SAHİP 7. ÜNİVERSİTEYİZ Bilimsel yayın oranı sıralamasında ilk 10’da yer alan en genç Üniversiteyiz ! Kaynak: Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 9 Aralık 2011

 15. Sağlık Bakanlığı ile İşbirliklerimiz • Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gereken İş ve Faaliyetlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi ve Eylem Planı İşbirliği • Çevre Faktörlerinin İnsan Sağlığına Etkilerinin Tespit Edilmesi ve Azaltılmasına Yönelik Model Geliştirme Projesi İşbirliği Yrd.Doç.Dr. Talat BAHÇEBAŞI

 16. 20. Kalite Kongresi ‘Fark Yaratmak’ Rektörlük İdari Birimleri’nde Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi

 17. Hastanemizde Kalite Güvencesi Çalışmalarını Başlattık !

 18. Hastane Özdeğerlendirme Sonuçları

 19. Teknopark Kuluçka Merkezi • Girişimciler 15 ofisten 11’i kiralandı • İç girişimci oranı: %36

 20. Düzce Teknopark Bina Projesi • MARKA desteği

 21. Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Erciyas Çelik Boru San. AŞ 5 kat 63 derslik 5.490 m2 Temel atma: Mayıs 2011

 22. Projelerimiz • Uluslararasılaşmak • EUA, Magna Carta Universitatum ve TASSA Üyelikleri • Yurtdışı üniversitelerle işbirliği • Yabancı öğretim elemanları • Öğretim üyelerimizin yurtdışına gönderilmesi • Çift diploma programları: 1+1, 2+2 • Yurtdışı fuarlara katılım • Yurtdışı ziyaretleri

 23. Projelerimiz • Kalite Çalışmaları • ISO Belgeleri • 3* Yetkinlik Belgesi • Hastane – Hizmet Kalite Standartları • İnsan Kaynakları Planlama • Eğiticinin Eğitimi

 24. Projelerimiz • Düzce Teknopark • Girişimcilik • Tüm birimlerde girişimcilik dersi - 2010 • Üniversite Meclisi ve Danışma Kurulu • Mezun bilgi sistemi

 25. Önemli Darboğazlarımız • Ulaşım • Kanalizasyon altyapısı • Botaş doğalgaz boru hattı

 26. Yerleşkemizi bölüyor, risk unsurunu artırıyor, yapılaşmayı zorlaştırıyor !

 27. Önemli Darboğazlarımız • Yurt sorunu • Üniversiteden ek arazi tahsis • Düzce Meslek Yüksekokulu bina sorunu • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı • Yeni fakültelere bina için hayırseverler • İdari personel sıkıntısı

 28. Cahit ARF (1910-1997) Üniversite kurulmaz, üniversite olunur !

 29. Düzce Üniversitesi Katılımcı, Demokrat, Girişimci, Rekabetçi, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Üniversite Olarak Gelişiyor !

 30. Dinlediğiniz için teşekkürler ! Düzce Üniversitesi ‘Değer üreten üniversite’ www.duzce.edu.tr