Az iskolai oktat s min s g nek rt kel se
Download
1 / 37

Az iskolai oktatás minőségének értékelése - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Az iskolai oktatás minőségének értékelése. Baráth Tibor & Cseh Györgyi SZTE KÖVI. Saját tapasztalatok. Soros intézményi önértékelési program Comenius 2000 Minőségfejlesztési Program Szakiskolai önértékelési program (SZÖM) Az iskolai oktatás minőségének értékelése (1997-től). Előzmények (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az iskolai oktatás minőségének értékelése' - waseem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az iskolai oktat s min s g nek rt kel se

Az iskolai oktatás minőségének értékelése

Baráth Tibor & Cseh Györgyi

SZTE KÖVI


Saj t tapasztalatok
Saját tapasztalatok

 • Soros intézményi önértékelési program

 • Comenius 2000 Minőségfejlesztési Program

 • Szakiskolai önértékelési program (SZÖM)

 • Az iskolai oktatás minőségének értékelése (1997-től)


El zm nyek 1
Előzmények (1)

 • Az iskolai oktatás minőségének értékelése projekt 1997-98

 • Az Európai Unió tagállamok szakértőinek az oktatási értékeléssel kapcsolatos Bécsi Ajánlásai (1998)

 • Az Európai Bizottság javaslata az Unió politikai döntéshozó szervei számára az iskolai értékeléssel kapcsolatos uniós ajánlásra


El zm nyek 2
Előzmények (2)

Európai Parlament és az Európa Tanács 2001/166/EC számon fogadott el ajánlást az „Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében” címmel. A Parlament és a Tanács Ajánlása a következő fontos „tételeket” fogalmazza meg a tagállamok számára:

 • Átlátható minőségértékelési rendszerek támogatása.

 • Az érdekelt felek bekapcsolása a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába.

 • Az önértékelés használatát és irányítását célzó képzések támogatása.

 • Az iskolák egymástól való tanulási képességének támogatása.

 • Az iskolai oktatás minőségértékeléséért felelős valamennyi hatóság együttműködésének támogatása.


Az eur pai n rt kel si program
Az európai önértékelési program

18 ország, 101 iskola

 • Mitől jó egy iskola?

 • Hogyan tudhatjuk meg?

 • Mire jutunk a kapott válaszokkal?

  Változatos válaszkeresés

  Sokféle eredmény

  Tanulás, tapasztalatmegosztás


Az iskolai oktat s min s g nek rt kel se1
Az iskolai oktatás minőségének értékelése

 • Comenius 2.1. program

 • Pályázó: Cambridge-i Egyetem

 • Résztvevő országok: Svájc, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Portugália, Görögország, Anglia, Magyarország


A program m k d se
A program működése

 • A szervezet általános egészségi állapotának felmérése:

  • Saját ÖÉP kialakítása, kitöltése (tanulók, tanárok, szülők – külön vagy együtt)

 • Iskolai értékelő csoport létrehozása az érintettekből – 8-12 fő

 • Kritikus barát helye, szerepe a folyamatban

 • Területek kiválasztása – további szisztematikus tényfeltárás

 • Fejlesztési (intézkedési) terv


N rt kel si profil p
Önértékelési Profil (ÖÉP)

 • Kimeneti eredmények

  • Tanulmányi követelmények teljesítése

  • Személyiség- és közösségi fejlődés

  • Tanulók életútja, további céljaik

 • Folyamatok az osztály szintjén

  • Az idő mint a tanulás forrása

  • A tanulás és tanítás minősége

  • A tanulási nehézségek kezelése


N rt kel si profil p1
Önértékelési Profil (ÖÉP)

 • Folyamatok az iskola szintjén

  • Az iskola mint a tanulás helye

  • Az iskola mint a közösségi kapcsolatok helyszíne

  • Az iskola mint a szakmaiság helyszíne

 • Kapcsolat a környezettel

  • Iskola és család

  • Iskola és a helyi közösségek

  • Iskola és a munka világa; a tanulók további céljai

 • Plusz területek


Az p m k d se
Az ÖÉP működése

Itt vagyunk jelenleg

+ ++ –– –

A változás iránya

  


Az p c lja
Az ÖÉP célja

 • Kép az iskola minőségéről és hatékonyságáról a nevelőtestület, a tanulók és a szülők szemén keresztül

 • A bizonyítékok alapján a továbbiakban vizsgálandó területek kiválasztása

 • Az oktatásban érdekelt csoportok közötti nyílt és komoly vita elősegítése


Az p adapt l sa
Az ÖÉP adaptálása

Cél: „Testre szabott” értékelési szempontrendszer definiálása

Feladat: Tekintsék át az önértékelési profil egy-egy területét! Olvassák el a hozzárendelt szakmai értelmezést. Bővítsék, igazítsák saját intézményükre! Írják is le. Minden iskola minden terület értelmezését legépelve megkapja!

Definiáljon és értelmezzen olyan új területet, amely Önök szerint hiányzik!

Nem feladat a kérdések megválaszolása!


Pr ba rt kel s
Próbaértékelés

Végezzenek azon a területen próbaértékelést, amelynek az értelmezését Önök gondolták át az előző feladatban!

Ezen a területen a beszélgetés alapján állapítsák meg az iskola erősségeit és gyengeségeit!

Tájékoztassák erről az egész csoportot!


Adatforr sok sszegy jt se
Adatforrások összegyűjtése

A próbaértékelés során kiválasztott területre gyűjtsék össze az iskolában rendelkezésre álló adatforrásokat (dokumentumok, statisztikák, felmérések stb.)


Eszk z k
Eszközök

Gyűjtsük össze az eddig alkalmazott eszközöket!


J eszk z k bemutat sa
Új eszközök bemutatása

Tanulmányi követelmények teljesítése

 • A tanulók tudásbankja, szellemi tőkéje

 • Az eredmény előrejelzése

  • Hozzáadott érték vizsgálata

  • Csoportmutatók

 • Közös vizsgálatok, felmérések


J eszk z k bemutat sa1
Új eszközök bemutatása

Személyiség- és közösségi fejlődés

 • Állampolgári magatartás vizsgálata

  • Kérdőívvel

  • Szerepjátékkal

  • Szituációk osztályozásával

 • Csoportos beszélgetések

 • Dokumentumelemzés


J eszk z k bemutat sa2
Új eszközök bemutatása

Tanulók életútja, további céljaik

 • A tanulók céljainak vizsgálata

 • Interjú a jelenlegi diákokkal

 • Az iskolával szembeni elvárások felmérése


J eszk z k bemutat sa3
Új eszközök bemutatása

Az idő mint a tanulás forrása

 • Óralátogatás

 • Házi feladatok időmérlege

 • Az elvesztegetett idő elemzése


J eszk z k bemutat sa4
Új eszközök bemutatása

A tanulás és a tanítás minősége

 • Véleménykérő lap

 • „Sorstársak” látogatás

 • Történetek a tanulásról


J eszk z k bemutat sa5
Új eszközök bemutatása

A tanulási nehézségek kezelése

 • Kérdőív a tanulás támogatásáról

 • Az igények nyilvántartása

 • Otthon-iskola napló


J eszk z k bemutat sa6
Új eszközök bemutatása

Az iskola mint a tanulás helye

 • „A hatékony terület”

  • Azok a dolgok az iskolában, amelyek segítik a tanulást

  • Azok a dolgok az iskolában, amelyek akadályozzák a tanulást

 • Kérdőíves klímavizsgálat a tanulás légköréről

  • Mondanád-e, hogy tanáraid

   • Többsége

   • Egy része

   • Nagyon kis része

   • Közülük senki


A tanul s l gk re
A tanulás légköre

 • Aggódik, ha tanítványai rosszul teljesítenek

 • Még a leggyöngébb tanuló esetében is mindent megtesz azért, hogy megtanítsa neki az anyagot

 • Gyakran igazságtalan

 • Képes elérni, hogy a gyerekek tiszteljék őt

 • Tudja, hogyan követelje meg az engedelmességet

 • Különös figyelmet fordít a legtehetségesebb tanulókra stb.


A tanul k k z rzete
A tanulók közérzete

Egyetértesz-e az alábbi állításokkal?

(teljes mértékben, többé-kevésbé, inkább nem, egyáltalán nem)

Az iskola az a hely, ahol

Rosszul érzem maga

Magányos vagyok

Az emberek megbíznak bennem

Olyan osztályzatot kapok, amit megérdemlek

Feladataimat megfelelő mértékben teljesíteni tudom

Együtt tudok működni másokkal feladataim teljesítésében

Olyan dolgokat tanulhatok, amelyek hasznosak számára

Megbeszélhetem tanáraimmal, hogy hogyan oldjam meg a feladataimat


J eszk z k bemutat sa7
Új eszközök bemutatása

Az iskola mint a közösségi kapcsolatok helyszíne

 • Kérdőív

 • Fényképes értékelés

 • Naplóvezetés


J eszk z k bemutat sa8
Új eszközök bemutatása

Az iskola mint a szakmaiság helyszíne

 • A tantestület fejlődésének vizsgálata

 • Az iskolavezetés feladatai

 • Tanári időmérleg


J eszk z k bemutat sa9
Új eszközök bemutatása

Iskola és család

 • Iskola család felmérés – kérdőív

 • Dokumentumelemzés


J eszk z k bemutat sa10
Új eszközök bemutatása

Iskola és helyi közösségek

 • Összefüggés elemzés

 • Médiaelemzés

 • Közvéleménykutatás


J eszk z k bemutat sa11
Új eszközök bemutatása

Iskola és a munka világa; a tanulók további céljai

 • A munkahelyek elvárásainak megismerése

 • Csoportos elemzés


Eszk z k rt kel se
Eszközök értékelése

 • Cél

 • Következmények

 • Mellékhatások

 • Megvalósíthatóság

 • Gyakorlati haszon

 • Idő

 • Egyensúly

 • Adatok

 • Részvétel

 • Időintervallum


Eszk z k rt kel se1
Eszközök értékelése

A megadott szempontok szerint végezzék el egy eszközrendszer értékelését! Melyik, mire használható?

3. tevékenység: Szortírozás és prioritási sorrendbe állítás

6. tevékenység? Színjátszás

8. tevékenység: Képek alkalmazása

9. tevékenység: Naplóvezetés


A legjobb eszk z m dszer kiv laszt sa
A legjobb eszköz, módszer kiválasztása

 • Sikerkritériumok azonosítása

 • Indikátorok

 • Módszer

ad