slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Семинар “Проблеми на междукултурното общуване” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Семинар “Проблеми на междукултурното общуване”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Семинар “Проблеми на междукултурното общуване” - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Семинар “Проблеми на междукултурното общуване”. Департамент “Чужди езици и литератури” Секция “Методика на чуждоезиковото обучение” 10.12.2009 г. “мултикултурен, транскултурен, междукултурен”: мулти - – много транс - – излизащ извън границите на...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Семинар “Проблеми на междукултурното общуване”' - waseem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Семинар “Проблеми на междукултурното общуване”

Департамент “Чужди езици и литератури”

Секция “Методика на чуждоезиковото обучение”

10.12.2009 г.

slide2

“мултикултурен, транскултурен, междукултурен”:

мулти- – много

транс- – излизащ извън границите на...

между- /интер- – взаимодействие, обмен, взаимност

slide3

“Култура” – до 1952 г. - над 150 дефиниции

 • - продукт на човешката дейност (Вирлахер)
 • системи от знания, тълкувания и действия (Кнап)
 • знакова система, ориентационна система от правила, схващания, норми и ценности (Вирлахер, Пифо)
 • тя се реализира, натрупва и предава чрез общуване и традиции в “човешката и обществената практика” (Круше)
 • в рамките или надхвърляйки рамките на отделните териториално или национално дефинирани общества (Кнап)
slide4

Междукултурно общуване (модел на дефицитите)

Условия

Партньор А

Готовност за комуникация на базата на

опит от култура А

Конвенции за употр. на езика А

Ментален лексикон А

Конвенционализирани словесни действия А

Стил на комуникация А

Невербални действия А

Индивидуален стил на комуникация

Ценности А,

Стереотипи А,

правна система, идеология, история А

Модели за действие А

Партньор Б

Готовност за комуникация на базата на

опит от култура Б

Конвенции за употр. на езика Б

Ментален лексикон Б

Конвенционализирани словесни действия Б

Стил на комуникация Б

Невербални действия Б

Индивидуален стил на комуникация

Ценности Б,

Стереотипи Б,

правна система, идеология, история Б

Модели за действие Б

Процеси

- Комун. действия и очаквания за действията на другия,

базирани съответно на А и Б

- Противоречиви и “неудобни” познавателни процеси и

интерпретации от страна на А и Б

- “Безпомощно” индивидуални, деформирани изводи

Резултати

Недоразумения, непостигане на комун. цел, неудовлетворение,

стрес, липса на обективност, стереотипи, избягване

на бъдещи контакти с представители на А или Б

slide5

Междукултурно общуване – модел на

 • компетентността
 • Цел на всяка комуникация е разбирането и разбирателството
 • Междукултурната комуникация:
 • - акт на продуктивно съотнасяне на своята и чуждата перспектива;
 • - акт на взаимно обогатяване (Вирлахер).
slide6

Ситуация на междукултурно общуване – ситуация, в която участниците са представители на различни култури и я възприемат, категоризират и оценяват от различни (културни) перспективи

(Мюлер-Жакие)

Комуникативна ситуация – съвкупност от условия, при които протича комуникативния процес – време, място, роли, знания, намерения, взаимодействия на участницитеи т. н.

slide7

Многообразие от ситуации на МКО

 • Интернет
 • Литература, театър, кино, печатни медии
 • Преки контакти в страната-домакин или в гранични райони
 • Контакти в различни професионални сфери (“Ние всеки ден сме чужденци” – Луфтханза)
 • Академично общуване
 • Превод
 • “Междукултурно” учене
slide8

Културнообусловени различия в знанията на

 • партньорите в ситуациите на МКО
 • - колективна памет, традиции
 • светоглед – напр. надмощие над природата или хармония с нея
 • ценности – напр. колективизъм или индивидуализъм
 • норми - напр. забрана за кръвосмешение
 • конвенции – напр. поздрав, покана, точност
 • отношение към различни сфери на живота (напр. работа, хранене и др.)
 • стереотипи, предразсъдъци – напр. “типичният немец”
slide9

Културнообусловени различия в използване на

 • средствата за общуване
 • Реалии
 • Лексикални единици с несъответствия в семант. компоненти
 • Ментален лексикон и понятийна система, “схеми”, “сценарии”
 • Словесни действия – функции, използване и тълкуване“Интересна идея!”
 • Структура на диалога/монологичния текст: “Яли ли сте вече?”
 • Учтиво / неформално обръщение
 • Теми за разговор (допустими теми, теми-табу)
 • Паравербални средства – височина на тона, паузи и др.
 • Невербални средства – жестове, мимика, погледи, физическа близост и др.
slide10

Асоциации с понятието “гора”

Немски студенти:

страх, тъмнина, влага, поток, поляна, приятно място, спокойствие, самота, разходки, приятен аромат, широколистни и иглолистни дървета, гъби, сърни, зеленина, застрашени гори, детски песни, литература

Азиатски студенти:

Чист въздух, вода, поток, ловец, гори, слънце, зеленина, растения, трева, цветя, листа, дървета, птици, диви животни, змия, слон, опасност, немски приказки

slide11

Културнообусловени различия в навиците и

 • стиловете на учене
 • образователни традиции: индивидуалистични, ориентирани към постижения или колективистични, ориентирани към сътрудничество
 • форми на учене: чрез пробата и грешката, учене, контролирано от учителя или подкрепяно от учителя
 • стилове на учене: напр. чрез наизустяване или чрез решаване на проблеми
 • схващания за ролята на преподавателя: авторитарна или партньорска
slide12
Компетентността за междукултурно общуване

Компетентността за междукултурно общуване е част от общата комуникативна (многоезична) компетентност, от декларативното и процедурното знание.

slide13

Компоненти на умението за междукултурно общуване:

 • Когнитивен – знания
 • Афективен – емпатия, толерантност, готовност за смяна на гледната точка
 • Стратегически

- стратегии за справяне със ситуации

- учебни и изследователски стратегии

 • Междукултурно съзнание
slide14

Принципи на обучение в т. нар. “междукултурна дидактика”

 • Разговор за различията
 • Разговор за разбирането и неразбирането
 • Недоразуменията - отправна точка към разбирането
 • Междукултурна съпоставка на базата на общото
slide15

Видове задачи според компонентите на умението за междукултурно общуване:

 • Задачи за школуване на възприятията, за преосмисляне и смяна на собствената гледна точка и навици за интерпретация (афективен компонент)
 • Задачи за развиване на толерантност и разграждане на предразсъдъци (афективен компонент)
 • Задачи за доближаване до изучаваната култура и за междукултурна съпоставка (когнитивен компонент)
 • Задачи за анализ и съпоставка на понятийни и езикови структури (когнитивен компонент)
 • Задачи за развиване на практически умения и стратегии за междукултурно общуване (когнитивен и стратегически компонент)
slide16

Разговор за предразсъдъците

Нарисувайте “типичния” германец, японец, шотландец, италианец – така, както си го представят във Вашата страна.

1.

slide17

Разговор за предразсъдъците

Германия и германците в представите на български студенти

Германия: Общ брой асоциации – 97

Положителни - 89

Отрицателни - 6

Неутрални - 2

Германиците: Общ брой асоциации – 18

Положителни - 12

отрицателни - 4

неутрални - 2

2.

slide18
Англия и англичаните в представите на български студенти
 • Англия: Общ брой асоциации – 46
 • Положителни – 33
 • Отрицателни - 12
 • Неутрални - 1
 • Англичаните: Общ брой асоциации – 9
 • Положителни - 7
 • отрицателни – 2
 • неутрални - 0
slide19
Испания и испанците в представите на български студенти
 • Испания: Общ брой асоциации – 10
 • Положителни – 7
 • Отрицателни - 2
 • Неутрални - 0
 • Испанците: Общ брой асоциации – 1
 • Положителни - 0
 • отрицателни - 1
 • неутрални - 0
slide20
Русия и руснаците в представите на български студенти
 • Русия: Общ брой асоциации – 20

- Положителни – 16

- Отрицателни – 1

- Неутрални - 0

 • Руснаците: Общ брой асоциации – 3

- Положителни – 3

- Отрицателни – 0

- Неутрални - 0

slide21

Измерване на различното, чуждото, необичайното, странното при възприемане на различни събития:

 • Покана за ядене на охлюви
 • Пътуване до Индия
 • Една година в афроамериканско семейство
 • Изпращане на работа в Техеран
 • Покана за ливанска сватба
 • Покана за Коледно празненство в Германия
 • В нашия квартал живеят много ромски семейства
 • Посещение във Витлеем / Палестина

2.

slide22
Измерване на различното, чуждото, необичайното, странното при възприемане на различни събития:

9. Придружаване на приятел евреин в синагога

10. Братовчедка ми се жени за египтянин

11. Бездомник спи всяка нощ пред нашата врата/ нашия блок

12.Приятел става будистки монах

13. В съседното жилище се нанасят афганистанци

14. Среща с освободен от затвора убиец

15. Мой приятел отива да работи като доброволец в оазис в Сахара

slide23
Изводи - скала:

Събитието се оценява като:

 • Екзотично, вълнуващо, приказно! Искам да го преживея лично.
 • Интересно и привлекателно!Любопитен/любопитна съм, ще се информирам.
 • Не ми е интересно, но не ми е и безинтересно. Не го избягвам, но и не търся контакт.
 • Неприятно, несимпатично, прави ме несигурен/а! Избягвам ситуацията.
 • Намирам я за неподходяща за нас.
 • Отблъскващо, заплашително, опасно! Страхувам се. Не желая среща.
slide24

3.

Съпоставки на базата на общ житейски и социален опит:

slide25

Съпоставка на езикови структури и словесни действия:

Открийте думи-пътешественици в изучавания (в родния) език:

сос (фр.), картофи (итал.), гулаш (унг.),

шоколад (език на маите), кафе (ар.)

4.

slide26

4.

Съпоставка на тематични полета и понятия:

Жилище – Опишете едно типично жилище във Вашата страна – помещения, предметите и т.н.

При какви поводи Ви посещават роднини и приятели?

За какво се използват помещенията във Вашето жилище?

Ситуация – през лятото сменяте жилищата си с едно немско семейство. Пишете им. Обяснете им, какви правила трябва да спазват. Помолете ги да Ви обяснят, какви правила трябва да спазвате Вие.

slide27

4.

Съпоставка на понятия в много езици и култури

slide28

5.

 • Развиване на практически умения за МКО:
 • Поканени сте при семейство на вечеря. Представят Ви по-възрастна дама, член на семейството. Какво казвате:
 • Приятно ми е;
 • Радвам се;
 • Много се радвам;
 • Добър вечер, г-жа Х;
 • Добър вечер, г-жа Х, как сте?
 • Добър вечер, госпожо!
slide29

Културен асимилатор:

 • Анализ на “критични ситуации”:
 • Набелязване на собствени стратегии за общуване
 • Изпробване на стратегиите в ролеви игри
 • Анализът на критични ситуации се прилага първоначално при обучението на пилоти.
 • Програмите “културен асимилатор” се разработват за различни цели на обучението в МКО – бизнес-комуникация, академичен обмен и др., винаги в зависимост от изходната и изучаваната култура.
slide30

5.

 • Развиване и прилагане на умения за МКО в учебни и автентични ситуации:
 • Драматизации, симулации
 • Наблюдения и анкети в страната на изучаваната култура
 • Кореспонденции между класове
 • Международни младежки проекти
 • Международен младежки обмен
slide31

Съобразяване със съотношението между изходната и изучаваната култура;

 • Съобразяване с конкретните потребности и цели на обучение ;
 • Съобразяване с предпоставките на българските обучавани – изходни знания, стереотипи, образователни традиции, национално самосъзнание, “отвореност” към другите култури, опит в междукултурното общуване.