IV. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres - PowerPoint PPT Presentation

warren
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IV. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres PowerPoint Presentation
Download Presentation
IV. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres

play fullscreen
1 / 39
Download Presentation
76 Views
Download Presentation

IV. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IV. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres 13. Jesús ens anuncia la Bona Nova, l’Evangeli 14. Jesús ens porta el regne de Déu 15. Jesús fa coses admirables 16. Jesús prega i compleix la voluntat del Pare 17. Jesús invita els seus amics a seguir-lo 18. Jesús passa pel món fent el bé

 2. Déu Pare ens comunica la Bona Nova de la salvació per mitjà de Jesús. 13. Jesús ens anuncia la Bona Nova, l’Evangeli

 3. El centre de la Bona Nova és l’anunci que Déu és el nostre Pare. Ell ens estima i vol fer un món nou: el seu Regne.

 4. Qui creu aquesta Bona Nova sap que és a les mans de Déu Pare i tracta tots els homes com germans.

 5. El cor de la predicació de Jesús són les benaventurances.


 6. Feliços els pobres...

 7. Feliços els misericordiosos...

 8. Feliços els qui sembren pau...

 9. Feliços els qui tenen un cor bo i net...

 10. Feliços els qui no s’avergonyeixen de ser els seus amics...

 11. Feliços els qui son perseguits per causa seva...

 12. La Bona Nova per a l’homeésl’anunci de Jesucrist, Fill del Déuviu.

 13. 14. Jesús ens porta el regne de Déu

 14. Jesús va parlar moltes vegades del regne de Déu utilitzant paràboles.

 15. El gra de mostassa és converteix en un arbre...

 16. Un tresor amagat en un camp...

 17. L’Esglésiaés la llavor i el començament del regne de Déu a la terra.

 18. 15. Jesús fa coses admirables

 19. Jesús acompanya les seves paraules amb signes i miracles que ens inviten a creure en Ell.

 20. Pesca miraculosa

 21. Va curar molts malalts...

 22. Elsmiraclesenforteixen la fe en Jesucrist, Fill de Déu.

 23. 16. Jesús prega i compleix la voluntat del Pare Jesús amb la seva pregària confiada, està sempre unit a Déu, el seu Pare. En la pregària coneixem allò que Déu Pare vol de nosaltres. Jesús sempre compleix la voluntat del seu Pare.

 24. Pregar és obrir el cor a Déu... Escoltar-lo... Parlar-li amb confiança de fills.

 25. Ser els seus amics per saber què és el que vol de nosaltres.

 26. Jesús ens va ensenyar a resar: Pare Nostre...

 27. La pregària cristiana és la relació personal i viva delsfills de Déuamb el seu Pare, infinitamentbo.

 28. 17. Jesús invita els seus amics a seguir-lo

 29. Barca del temps de Jesús Jesús va escollir els dotze apòstols perquè estiguessin amb Ell i per enviar-los a predicar.

 30. Els apòstols vivien amb Jesús.

 31. I els enviava de dos en dos a anunciar als homes la Bona Nova. “Vosaltres sou els meus amics”

 32. “Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.”

 33. A l’Esglésiatotsensajudam per seguir Jesús.

 34. 18. Jesús passa pel món fent el bé Els fets i les paraules de Jesús, tota la seva vida, proclamen que amb Ell ha arribat el regne de Déu.

 35. Es compadia del sofriment.

 36. A tots mostrava l’amor de Déu, el seu Pare.

 37. “I vosaltres, qui deis que som?” “Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu.”

 38. Jesús és el Fillúnic de Déu, nascut del Pare abans de totselssegles.

 39. Jesús és la Paraula, la Veritat, el Camí, la Llum, la Vida, l’Amor, l’Alegria, el Pa de Vida. Jesús és el Famolenc, l’Assedegat, el Nu, el Malalt, el Solitari, el Captaire, el Nounat, l’Invàlid, l’Ancià... Jesús, el Fill de Déu va viure entre nosaltres.