slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trafikpolitik Gerbrandskolen 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Trafikpolitik Gerbrandskolen 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Trafikpolitik Gerbrandskolen 2014. 1. Indledning. I henhold til Færdselskommisionens Nationale Handlingsplan for trafiksikkerhed anbefales det, at alle skoler har en trafikpolitik, som er understøttet af kommunen og det lokale politi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trafikpolitik Gerbrandskolen 2014' - warren-lucas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. Indledning

I henhold til Færdselskommisionens Nationale

Handlingsplan for trafiksikkerhed anbefales det,

at alle skoler har en trafikpolitik, som er

understøttet af kommunen og det lokale politi.

Trafikpolitikken formål er at opstiller mål for både

færdselsundervisning og sikker skolevej på vores

skole. Trafikpolitikken indhold skal sikrer, at elever,

forældre og lærer kan færdes sikkert og trygt

omkring skolen i og udenfor skoletiden.

Trafikpolitikken angiver skolens målsætninger i

forhold til færdselsundervisningen på de forskellige klassetrin

Her på Gerbrandskolen har skolens elevråd været med

til at formulere. Det er eleverne, der kender deres

skolevej bedst, er med på udflugter i skoletiden og

ser den kaotiske morgentrafik.

Det er derfor oplagt at inddrage eleverne i, hvordan

det er muligt at sætte fokus på skolens trafikale

udfordringer.

Trafikpolitikken er en handlingsplan henvendt til Gerbrandskolens lærer, ledelse, elever og forældre,

der alle spiller en vigtig rolle i arbejdet med at opnå

skolens visioner på trafikområdet. Trafikpolitikken er

vedtaget i skolebestyrelsen den x.x og skal dermed

betragtes som skolens retningslinjer for trafikkens

afvikling.

By X, der er et inddragelsesteam under Børne- og Ungdomsforvaltningen har stået for inddragelsen af

eleverne. På workshoppen med elevrådet har fokus

været de trafikale udfordringer eleverne oplever

omkring skolen – specielt om morgen

Eleverne har selv formuleret, hvor de ser de største

trafikale udfordringer og hvad de mener skolen skal

fokusere på, hvis de ønsker at flytte eleverne fra bilen

og over til cyklen eller gåben.

Workshop med elevrådet

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide3

Resultatet af inddragelsen er en række anbefalinger

fra elevrådet til forældre, lærer og de andre elever om,

hvordan de kan være med til at mindske nogle af skolens trafikale udfordringer. Anbefalingerne vil både være at

finde her i trafikpolitikken og i forbindelse med de

anbefalede ruter til skoleveje som er blevet udarbejdet i forbindelse med de trafikale anlæg, der skal gøre

skolevejen mere sikker.

Det nye 4-skole-samarbejde betyder, at alle elever efter 6. klasse skal samles på Højdevangens Skole. Skoleskiftet

betyder, at nogle elever får en længere eller en ny skolevej.

Det er et stort ønske fra Højdevangens Skole, at alle nye elever har samme trafikale forudsætning, så det giver dem en frihed til at tage udflugt på cykel mm.. For at imødekomme dette ønske har elevrådsrepræsentanterne fra 5. og 6. klassetrin sammen med elever fra Dyvekeskolen

og Sundbyøster Skole deltaget i en workshop, hvor

eleverne i samarbejde har formuleret, hvordan de mener forældre, skolen og kammerater kan gøre dem trafikalt parat til Højdevangens Skole.

Rådet for sikker trafik anbefaler at en trafikpolitik tages op til revision hvert år i februar måned . Hvilke vi her I skolebestyrelsen forpligter os på.

 God læselyst!

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Gerbrandtskolen

Gerbrandskolenskolen Trafikpolitik 2014

slide4

PÅ VEJ

Børns aldersmæssige parathed til at begå sig i trafikken

Skolens mål er, at når eleverne bliver 12 år, har de så mange erfaringer med at færdes i trafikken, at de kan overskue trafikken næsten som voksne og dermed er klar til at færdes på egen hånd.

Denne erfaring opnås, hvis eleverne ofte får mulighed for at færdes i trafikken indtil det 12. år.

Skolen anbefaler, at du som forældre træner skolevejen med dit barn, så tidligt som muligt. Børn lærer at bevæge sig i trafikken gennem utallige gentagelser og er først med tilstrækkelig erfaring klar til at blive sluppet løs som 12-årige. Nedenstående er baseret på Rådet for Sikker Trafiks anbefalinger.

Hvad kan dit barn i trafikken?

Hvornår børn kan håndtere de forskellige trafiksituationer afhænger af både alder og evner. Det er dig som forælder, der kan vurdere, hvad netop dit barn kan klare. Både i forhold til hvad I sammen har trænet, og hvordan trafikken er, der hvor I bor. Og husk, at det kræver gentagen træning, før børn kan huske det. Nedenstående skal derfor betragtes som generelle guidelines.

6 til 7-årige. Børn kan gå alene til skole på sikre skoleveje.

Børn skal ifølge loven være seks år, før de må cykle alene i trafikken. Det er dog stadig svært for dem at vurdere afstand og hastighed, så de bør følges med en voksen, hvis de cykler i skole.

8 til 10-årige. De fleste er nu i stand til at vurdere, hvordan trafikken udvikler sig, og kan gå alene i skole. De kan også tage bybus, S-tog ellers lignende, hvis turen er relativt enkel. Er skolevejen velkendt og sikker med kun lidt og langsomt kørende trafik, kan mange cykle alene i skole. 10 til 12-årige. I denne alder kan de fleste børn klare en mere udfordrende skolevej alene på cykel eller benytte offentlige transportmidler, der kræver skift etc.

12 år. Nu kan børn, der har fået træning og erfaringer, overskue trafikken næsten som voksne og er dermed klar til at færdes alene. Er de uerfarne på cykel, skal de trænes på samme måde som mindre børn.

Kilde: www.sikkertrafik.dk/boern/BTK-foraeldre/Nyheder/Hvad-kan-boern.aspx

Skolens anbefaling er at træne skolevejen med dit barn som udgangspunkt hver dag. Det gør du ved at enten at gå eller cykle med dit barn. På den måde får du en god fornemmelse for, hvad dit barn kan og hvornår dit barn er klar til at komme til skole på egen hånd. Materialet ’anbefalede ruter’ kan anvendes til at udvælge sit barns skolevej. Materialet kan findes på www.Gerbrandtskolen.dk (Hvor kan det findes?)

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide5

PÅ VEJ

Ny skolevej til Højdevangens Skole

– indsats for 5. og 6. klassetrin

I gennem en workshop med elevrådene fra Gerbrand-, Dyveke- og Sundbyøster Skole er eleverne blevet inddraget i at komme med input til, hvordan de nye 7. klasser bliver i stand til at cykle til Højdevangens Skole. Som en særlig indsats skal 5. og 6. klasserne forberedes på overgangen til Højdevangens Skole og den nye og muligvis længere transport til skole. På Højdevangens Skole møder eleverne en række forventninger til at cyklen medbringes til brug i undervisningen og at eleverne generelt er parate til og evner at cykle på egen hånd. Cyklen kommer i større grad til at blive en del af undervisningen som et middel til at anvende lokalområdets muligheder for læring. Det er derfor vigtigt, at eleverne forberedes på denne overgang.Politiet afholder den store cyklistprøve hvert andet år for både 5. og 6. klasser. Det sker næste gang i foråret 2015. Det er aftalt med Britt Eibye fra Den Kriminalpræventive Afdeling, at der planlægges en rute som i størst mulig udstrækning fører eleverne fra Gerbrandskolen til Højdevangens Skole for at forberede eleverne på denne nye skolevej.Politiets cykelprøve kan ikke stå alene og elevrådene har arbejdet med, hvad der ellers skal til.

Fælles workshop med Gerbrandskolen, Sundbyøster Skole og Dyvekeskolen

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide6

PÅ VEJ

 • Sammenfatning af elevernes forslag tll at få flere til at cykle
 • En cykeldag, hvor man fik lavet sin cykel og vasket den
 • Cykelture hvor man støtter Red Barnet
 • Snakke godt om det i idræt og n/t - motion og kost og cykel Cykeltur med klassen
 • Flere kampagner fx 'alle børn cykler'
 • Skole Tour de France
 • Forældre
 • Cykle mere sammen
 • Tvinge deres børn til at cykle
 • Sige at man skal tage cyklen i stedet for bussen
 • Være et godt forbillede og cykle selv
 • Cykelture med deres børn så de vender sig til deres miljø
 • Bestikke deres børn
 • Venner
 • At de ville cykle sammen til skole
 • De kunne inspirere en til at cykle
 • Venner cykler sammen hjem til hinanden

Elevrådene peger på, at undervisningen kan bruges til at forbedre elevernes kompetencer i trafikken på en række punkter. Flest elever fremhæver cykelture som en mulighed til at få mere fokus på cyklen. Derudover anbefaler eleverne

at arrangere en cykeldag, hvor eleverne får hjælp til at sætte deres cykel i stand og får den vasket. Der er også flere der mener at kampagnen 'alle børn cykler' bør anvendes i flere klasser.

Skolen anbefaler, at lærerne anvender mulighederne på Vestamager Naturcenter for at låne cykler til en hel klasse og bruge området til undervisning. Det giver mulighed for at vænne eleverne til at være på cykeltur med klassen og måske tage springet til trafikken efterfølgende. Der kan læses mere i afsnittet om undervisning.Workshoppen med elevrådene understreger nødvendigheden af, at forældrene tager ansvar. Eleverne peger på, at forældre skal træne med deres børn og på den måde være et forbillede. Desuden må forældrene godt tvinge deres børn til at cykle. Eleverne savner altså selv, at deres forældre tager ansvar.

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide7

PÅ VEJ

’Gåbusser’ - flere går til skole

Skolen har taget/tager kontakt til Dansk Skoleidræt for at deltage i deres projekt med at give flere muligheden for en sund start på dagen gennem etablering af gåbusser. Projektet er blevet udviklet gennem en pilotfase og er nu klar til at blive udrullet på nationalt plan. At etablere gåbusser vil sandsynligvis reducere antallet af biler foran skolen og dermed medvirke til en tryggere skolevej for alle. Gåbussen har 0.-3. klasse som målgruppe med chauffører fra 6. klassetrin. Initiativet vil give forældre til de mindste børn et alternativ til at køre deres børn. Gåbussen giver ud over motion fra morgenstuden og mere tryg trafik foran skolen også mulighed for at få en god start på dagen og danne nye sociale relationer.

Se mere på www.gåbusser.dk

Foto fra Virring Skole

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide8

3. Trafikundervisning

Undervisning

 • Vi arbejder frem mod, at eleverne på 6. klassetrin har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende færdselsregler, orientere sig sikkert i trafikken og give tydelige tegn før stop og sving
 • kende til trafikkens faremomenter både vejens udformning, egen adfærd og andre trafikanters rolle. Derudover skal eleverne kunne færdes sikkert på cykel i kendt og ukendt område, herunder overholde vigepligtsregler, følge afmærkning og placere sig rigtigt på vejen
 • Vi vil gøre undervisningen praktisk ved at bruge ture ud fra skolen som anledning til at lære om trafik i trafikken. I størst muligt omfang vil vi på de mindre klassetrin involvere den lokale betjent.
 • En undersøgelse blandt lærerne på Gerbrandskolen viser, at ca. halvdelen af de adspurgte underviser i trafik enten i klassen eller på tur. Flere af disse anvender Rådet for Sikker Trafiks materialer og Dansk Cyklist Forbunds kampagner. Det, der primært efterspørges, er endnu mere samarbejde med politiet og bedre muligheder for at komme på tur, så eleverne kan træne deres færdigheder i trafikken.
 • Årshjul
 • Årshjulet for trafikundervisning er baseret på et udsnit af mulighederne for at anvende gratis materiale fra bl.a. Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklist forbund og opfylder kravene i Fælles Mål for Færdselslære. Som et vigtigt supplement anbefales det at lade eleverne anvende deres nye trafikale viden i praksis, eksempelvis når klassen alligevel er på tur til et museum eller lignende. Hermed får eleverne deres viden og erfaring med trafik i trafikken. Som en mulighed for at cykle i trygge omgivelser med en klasse kan der reserveres et klassesæt cykler og undervisningsforløb ved Vestamager Naturcenter.
 • Færdselskontaktlæreren sikrer, at årshjulet samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere.

, inviteres, engageres, interviewes, opfordres mm.).

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide10

3. Rollemodeller

Rollemodeller

Forældre, lærer og de ældre elever

 • Alle skolens ansatte forventes at overholde færdselsloven og signalere rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm, bagage hensigtsmæssigt anbragt m.m.).
 • Biler skal parkeres på P-pladserne
 • Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen,
 • skal benytte fodgængerovergangene.
 • På cykelture med elever, skal lærerne bruge cykelhjelm.
 • Skolens hjelme kan lånes på kontoret.
 • Der gælder de samme forventninger til forældre. Desuden forventes det, at forældrene bakker op om skolens visioner. Forældrene kan gå forrest som det gode eksempel ved at:
 • Træn dit barn  
 • Træn skolevejen mange gange sammen ved at gå eller
 • cykle. Så sætter de gode vaner sig.
 • Vær i øjenhøjde med dit barn
 • Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne. Er der
 • noget, der distraherer udsynet?
 • Find den sikreste rute
 • Den korteste rute er ikke altid den sikreste. Læg ruten
 • via etablerede overgangssteder.
 • Lær dit barn reglerne
 • Rød mand, STÅ. Grøn mand, GÅ. Lær dit barn de
 • grundlæggende regler i trafikken.
 • Husk du er rollemodel
 • Børn gør som voksne i trafikken. Så vær et godt
 • eksempel og overhold færdselsreglerne.
 • De ældre elever skal bevidstgøres om deres ansvar som
 • rollemodeller for de yngre elever.

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014

slide11

Rollemodeller

Elevrådets anbefalinger

Kære forældre på Gerbrandskolen

Om morgen når vi skal i skole er der rigtig mange biler på Gerbrandsvej. Der er ingen elever, lærer eller forældre, der vil komme for sent og alle synes de har mest travlt. Vi oplever, at mange biler kører for stærkt, hvilke er meget ubehageligt. Hver morgen er der biler, der forsøger at køre frem mod hinanden på samme tid, selv om vejen er alt for smal og der holder parkerede biler på begge sider. Når bilerne ikke kan komme forbi hinanden begynder de at bakke og derfor er det utrygt når vi skal over vejen.

Et andet problem er, at der holder mange forældre i bil, som skal sætte børn af. Derfor er det rigtig svært at komme ind på fortovet med sin cykel eller på gåben. Vi er bange for at bilerne ikke ser os og at vi bliver kørt over.

Så kære forældre - vi vil helst gå eller cykle i skole. Vi synes I skal overveje om det er nødvendigt at køre jeres børn i bil om morgen eller holde lige ude foran skolen da det skaber alt for mange problemer og farlige situationer. Vi vil også spørge Jer, om ikke I kunne være lidt hurtigere til at sige farvel til jeres børn når I sætter dem af, for der holder biler i kø og vi har svært ved at komme forbi med vores cykler.

Kærlig hilsen Elevrådet på Gerbrandskolen

Gerbrandskolenskolen Trafikpolitik 2014

slide12

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

 • Gerbrandskolenerkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. Derfor vil vi både være initiativtagere og deltagere i en lang række relevante sammenhænge.
 • Skolebestyrelsen
 • Det er skolebestyrelsen, der er ansvarlig for at følge op på trafikpolitikken. Opfølgningen koordineres med elevrådets arbejde med trafikpolitikken hvert år i februar.
 • Forældrene
 • Skolens undervisning i færdselslære bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra.
 • Ved forældremøder skal det drøftes, hvad skolen og forældrene kan forvente af hinanden.
 • Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.
 • Politiet
 • Skolen har en ’fast’ betjent tilknyttet som varetager undervisning på forskellige klassetrin.
 • I 1. klasse: To lektioner, hvor der tales om at gå/færdes i trafikken og herefter en gåtur med klassen sammen med klasselæreren.
 • I 3. klasse: En lektion om cykler og kørsel på denne samt hvordan en cykel lovformeligt skal se ud.
 • I 5. og eller 6. klasse: Lektion om udvidet trafik – ubetinget vigepligt – tegn i trafikken samt diskussion af egne oplevelser. Desuden er der et tilbud om afholdelse af en cyklistprøve på alle skoler i København enten i 5./6. klasse således, at der kører af stablen hvert andet år på skolen.
 • Denne prøve indeholder en rute som skal gennemkøres på en lovlig cykel. Dette er den praktiske prøve og den hænger sammen med den teoretiske, som tages på nettet – se del om undervisning.
 • Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer, at kontakten er etableret. Den enkelte klasselærer følger selv op med konkrete aftaler.
 • Færdselskontaktlæreren fungerer som kontaktperson i forhold til eventuelle nye politibetjente m.h.t. velkomst og praktisk introduktion til skolen.
 • Kommune
 • Er der behov for revurdering af skolevejene kontakter skolens ledelse politiet og/ eller kommunens Teknik og Miljø forvaltning.
 • I forbindelse med 4-skole-samarbejdet har Teknik- og Miljøforvaltningen planlagt og gennemført en række fysiske forbedringer. Detaljerne kan findes på kommunens hjemmeside via følgende link: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/anlaegsprojekter/veje/amagerpakken

Gerbrandskolen Trafikpolitik 2014