Krátký film TRUTNOV a.s. - PowerPoint PPT Presentation

kr tk film trutnov a s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krátký film TRUTNOV a.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krátký film TRUTNOV a.s.

play fullscreen
1 / 6
Krátký film TRUTNOV a.s.
96 Views
Download Presentation
warren-lucas
Download Presentation

Krátký film TRUTNOV a.s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Krátký film TRUTNOV a.s. Uvádí

  2. Velikonoční přání KFT a.s.

  3. Velikonoce • jsou nejvýznamnější křesťanský svátek

  4. Velikonoce • jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.

  5. Přeji Vám veselé Velikonoce!!! Dominik Palla KFT a.s. SE=

  6. Vyrobilo studio Krátký film TRUTNOV a.s. Dominik Palla