slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vysočina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vysočina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
warren-guerrero

Vysočina - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
Vysočina
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vysočina

  2. Základní informace • Krajské město: Jihlava • Rozloha: 6 795 km² • Počet obyvatel: 515 864 (27. 8. 2010) • Hustota zalidnění: 76 obyvatel/km² • Nejvyšší bod: Javořice (837 m. n. m.) • Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni.

  3. Vodní toky • Rozvodí moří táhnoucí se od severovýchodu na jihozápad dělí kraj na dvě téměř stejné části. Úmoří Severního moře do kraje zasahuje povodím Labe, Labe samo však krajem neprotéká a vody do něj odtékají řadou menších řek, z nichž k těm důležitějším patří Sázava. Obdobně jihovýchodní polovina kraje patří k úmoří Černého moře a povodí Dunaje, ale do kraje povodí zasahuje menšími řekami, např. Svratkou či Jihlavou.

  4. Hospodářství • V kraji se uplatňují dřevozpracující, sklářský, strojnický, kovodělný, textilní, nábytkářský a potravinářský průmysl a vyskytuje se zde celkem 25 průmyslových zón. • V zemědělství jsou na Vysočině výjimečně příznivé podmínky pro produkci mléka, brambor a řepky. • Leží zde rozsáhlé hospodářské lesy.

  5. Památky Žďárské vrchy Jaroměřice nad Rokytnou • Historie zanechala na Vysočině množství památek, z nichž tři, centrum Telče, klášterní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči jsou zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Přírodní podmínky • Celé území kraje Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na severu Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru je Křižanovská vrchovina.

  6. Kultura • Z kulturních památek v kraji byly tři zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. • Jsou jimi historické centrum města Telč, Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a židovská čtvrť, židovský hřbitov a Bazilika svatého Prokopa v Třebíči. • Mezi lákadla regionu patří také muzeum v Pelhřimově, mapující jedinečné výkony českých a světových rekordmanů. Telč Kostel sv. Jana Nepomuckého

  7. Odkazy NEUVEDEN, Neuveden. https://encrypted-tbn0.gstatic.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLB-cU1WoC9GBsk_zWrq086ao9ygzJ5FOtzslPaRq4f_A-KvJJ NEUVEDEN, Neuveden. http://www.outdooring.cz [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.outdooring.cz/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/zdarske-vrchy1/3534-1-cze-CZ/zdarske-vrchy1.jpg NEUVEDEN, Neuveden. https://encrypted-tbn0.gstatic.com [online]. [cit. 30.3.2013]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSH5idevInYp_D00RK_JkbXQgRugyo4WmFIoE8eEzRlIleePIjQ