bokpresentationer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bokpresentationer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bokpresentationer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Bokpresentationer - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Bokpresentationer. Intelligenserna i nya perspektiv Multipla intelligenser - en metodhandbok Stärk språket stärk lärandet. Howard Gardner 1983 Första boken 20 år senare. Multipla Intelligenser (MI).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bokpresentationer' - warren-fitzpatrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bokpresentationer
Bokpresentationer

Intelligenserna i nya perspektiv

Multipla intelligenser

- en metodhandbok

Stärk språket

stärk lärandet

Ewa Ögren 2008

multipla intelligenser mi
Howard Gardner

1983 Första boken

20 år senare

Multipla Intelligenser (MI)

Ewa Ögren 2008

lingvistisk spr klig intelligens
Människor med väl utvecklad lingvistisk förmåga har stort ordförråd, god förmåga att tala, läsa och uttrycka sig i skrift, ett uttalat språköra och lätt för att lära sig främmande språk.Vidare tycker lingvisten om att lösa korsord, skriva brev samt fyller utan problem i blanketter och samlar fakta. Han/Hon uppskattar språkligt korrekta formuleringar och är bra på att förklara sammanhang. Lingvistisk(språklig)intelligens

Ewa Ögren 2008

musikalisk intelligens
Människor med musikalisk intelligens är intresserade både av att lyssna och själv utöva musik. De är bra på att känna igen melodier, slogans och sångverser och har stor förmåga att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och uttrycka olika sorters musik. I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi och klangfärg hos ett musikstycke.Musikalisk intelligens

Ewa Ögren 2008

spatial rumslig intelligens
Människor med välutvecklad spatial förmåga har lokalsinne, dvs. lätt att hitta vägen och att läsa kartor och diagram. Han/Hon lägger märke till små detaljer i sin omgivning och har lätt för att föreställa sig abstrakta saker, uppskattar konst, mode och inredning dvs har känsla för färg, linjer, mönster och form. Den spatialt intelligente lär inte heller ha några problem med att fickparkera.Spatial (rumslig) intelligens

Ewa Ögren 2008

kroppslig kinestetisk intelligens
Här finner vi människorna som gärna arbetar med händerna, som älskar att uttrycka sig med sin kropp i idrott, dans och andra fysiska utmaningar. Kinestetikern provar sig fram för att lära sig nya saker, är bra på att skruva ihop monteringsfärdiga möbler, handarbeta, hobbyarbeta, leka med barn, laga mat och att baka. Han/Hon kommer bättre ihåg det som provats med händerna än det som bara beskrivits teoretiskt. I denna intelligens ingår speciella fysiska färdigheter som t ex koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och hastighet. Kroppslig-kinestetiskintelligens

Ewa Ögren 2008

interpersonell social intelligens
Människor med interpersonell intelligens trivs bäst tillsammans med andra människor, är goda lyssnare, kan trösta och är lyhörda för andras problem. De vill arbeta ihop med andra människor, är bra på att leda och vägleda andra - och att medla vid konflikter. Dessutom har de stort tålamod i jämförelse med andra engagera sig gärna i föreningar. Denna intelligens kännetecknas också av stor förmåga att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, röstlägen och gester hos andra. Interpersonell(social)intelligens

Ewa Ögren 2008

intrapersonell reflekterande intelligens
Människor med välutvecklad intrapersonell intelligens upplever stort välbefinnande av att vara ensam och njuter av sitt eget sällskap. Han/Hon har god förmåga att planera sin tid, förstår sina egna reaktioner och känslor, trivs med att arbeta självständigt,vet på förhand vad som är bra eller dåligt för den egna personen och når ställda mål. Bra självdisciplin och mycket medveten om sina starka och svaga sidor.Intrapersonell (reflekterande) intelligens

Ewa Ögren 2008

logisk matematisk intelligens
Den logiskt-matematiska intelligensen är duktig på matematik, tänker logiskt, har god förmåga att planera, hålla en tidsplan och har kontroll på debet och kredit - har lätt för att göra uppskattningar av mått och vikt. Han/Hon har känsla för logiska mönster och sammanhang, förklaringar och analyser; kategoriserar, klassificerar, beräknar och prövar hypoteser.Logisk-matematiskintelligens

Ewa Ögren 2008

howard gardner
ifrågasatte IQ-testen

intelligens har mer att göra med förmågan att:

lösa problem och

skapa något i ett meningsfyllt och naturligt sammanhang.

Howard Gardner

Ewa Ögren 2008

ny bok
Gardner:

reflekterar kring sina egna fortsatta tankar om intelligenserna

besvarar flera FAQ

avlivar ett antal myter och feltolkningar om hur man ska/kan använda MI

Ny bok

Ewa Ögren 2008

de sju intelligenserna
De sju intelligenserna
 • Lingvistisk
 • Musikalisk
 • Visuell/Spatial
 • Kroppslig/Kinestetisk
 • Social
 • Självkännedom
 • Logisk-matematisk

Två (ev. tre) nya:

 • Naturalistisk
 • Existentiell
 • (Moralisk)

Ewa Ögren 2008

naturalistisk intelligens
Förmågan att identifiera och organisera, att upptäcka oväntade likheter, att förutsäga och se samband och mönster Naturalistisk intelligens

Ewa Ögren 2008

existentiell intelligens
Och så den sista som Howard Gardner mer eller mindre lagt till listan: existentiell intelligens.

Det handlar om små och stora frågor kring vår existens.

Existentiell intelligens

Ewa Ögren 2008

multipla intelligenser en metodhandbok
Författare: Bruce Campbell

Omsätter Gardners teorier i praktiken i skolarbetet

Exempelsamling med lektionsplaner

Många idéer

16 temaplaneringar från år 1 till gymnasiet

Tips på vad som bör finnas i ett ”multipel intelligens-klassrum”.

Exempel på lektion

Multipla intelligenser - en metodhandbok

Ewa Ögren 2008

cirkelns omkrets och diameter
Ämne: Matematik

Deltema: Geometriska samband

Eleverna lär sig: Kvoten mellan cirkelns omkrets och dess diameter = Pi

Avsnitt: Mätningar

Ålder: 10-17 år

Material som stödjer de olika intelligenserna, t.ex. matteproblem, sångtext, citat, snören, passare, musikinstrument osv.

Exempel på några aktiviteter:

Lingvistisk aktivitet:

Faktainformation från lärare och text. Eleverna skriver kort dikt om cirklar, diameter och omkrets.

Logisk-matematisk aktivitet:

M.h.a. formler löser eleverna olika matteproblem

Kinestetisk aktivitet:

Eleverna bildar cirkel med armarna och mäter diam.och omkrets. Beräknar kvoten mellan omkrets och diameter.

Visuell-spatial aktivitet:

Eleverna skapar konstverk m.h.a. passare, linjaler, gradskivor, papper osv enl. vissa kriterier

Cirkelns omkrets och diameter

Ewa Ögren 2008

st rk spr ket st rk l randet
Pauline Gibbons utgår från aktuell forskning

Konkreta modeller

Övningar som är

språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen.

Lärare, från förskolan till gymnasieskolan

Studiehandledning

Stärk språket stärk lärandet

Ewa Ögren 2008

pauline gibbons
Biträdande professor vid University of Tech. i Sydney.

Bred erfarenhet av andraspråksundervisning

Fokus på hur man integrerar språk- och ämnesutveckling.

Pauline Gibbons

Ewa Ögren 2008

l nkar och tips p vningar
Studiehandledning

Exempel på övningar:

Aktiviteter efter läsningen

Aktiviteter före läsningen

Aktiviteter under läsningen

Beskriv och rita

Bildsekvens

Dictogloss

Enkäter

Hitta min partner

Problemlösning

Springdiktamen

Länkar och tips på övningar

Ewa Ögren 2008

exempel vningar aktiviteter under l sningen
ExempelövningarAktiviteter under läsningen
 • Ge en förebild
 • Skumma igenom och sökläsa
 • Närläsning
 • Gemensam läsning
 • Maskera ord
 • Skuggläsning
 • Pusselläsning

Ewa Ögren 2008

exempel vning springdiktamen
ExempelövningSpringdiktamen
 • Kan bli högljudd
 • Olika lag – ca 6 i varje
 • Kort (+ begriplig) text på papper
 • Ny mening – ny rad
 • På vägg utanför klassrummet
 • Första eleven i varje lag – ”stafett”
 • Memorera – springa tillbaka – diktera
 • Nästa elev osv.

Ewa Ögren 2008