temperament n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temperament PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temperament

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Temperament - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

Temperament. Základní charakteristika. Temperament = dynamick é vlastnosti osobnosti lidé se vzájemně liší : ▪ obsahem duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, záliby…) ▪ formou duševního života (tj. reakce na různé podněty) temperament určuje :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Temperament


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Temperament

  2. Základní charakteristika Temperament= dynamické vlastnosti osobnosti • lidé se vzájemně liší : ▪ obsahem duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, záliby…) ▪ formou duševního života (tj. reakce na různé podněty) • temperament určuje : ▪ dynamiku prožívání = tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností a jednání → spočívá v rychlosti a intenzitě našich reakcí na různé podněty, délce jejich trvání, jak výrazně se projevujeme navenek ▪ chování osobnosti • Vlastnosti temperamentu jsou převážně považoványza vrozené - možnost nepatrné změny vlivem - výchovy, sebevýchovy - činností člověka - životních podmínek, prostředí

  3. Hippokratova typologie • Starověk - první pokusy o vytvoření určitých typů temperamentu - nejstarší teorii vypracoval řecký lékař Hippokrates (5.-4.stol.př.n.l.), později ji upravil lékař Galenos (2.stol.n.l.) • Hippokrates rozlišuje čtyři tělesné šťávy (jejich poměr určuje reakci na okolí) a vytváří 4 typy: sangvinik – krev(sanguis) cholerik – žluč(cholé) flegmatik – sliz(phlegma) melancholik – černá žluč(melancholé)

  4. Flegmatik Emočně celkem vyrovnaný, navenek lhostejný (stálost, vcelku spokojenost, klid až chladnokrevnost či apatie), vzruší ho jen velmi silné podněty Hlubší vztahy jen k vybraným osobám Spíše pasivní, bez velkých životních požadavků, ambicí, nemá rád změny Cholerik Silně vzrušivý, sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá, reaguje často impulzivně, nerozvážně Netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky Egocentrický, soužití s ním obtížné

  5. Melancholik Vyznačuje se hlubokými prožitky, spíše pesimismem a strachem z budoucnosti Usiluje o klid, nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost City trvalé, intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně, obtížně navazuje kontakty Sangvinik Přizpůsobivý, rychlé doznívání zážitků, rychlé změny zaměření Přiměřená reaktivita (na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně) Emočně vyrovnaný, optimistický, nestálý, lehkovážný, prožitky spíše mělké

  6. Teorie o vyšší nervové činnosti • I.P.Pavlov – ruský fyziolog (r. 1904 Nobelova cena za výzkum fyziologie trávení) - tvrdí, že temperament je podmíněn typem vyšší nervové činnosti → rozdělil temperament podle 3 základních vlastností nervových procesů : ● síla ● pohyblivost ● vyrovnanost

  7. Eysenck – temperament je výsledkem míry nervové stability a extroverze/introverze

  8. Typologie Ernsta Kretschmera • Podle určitých rysů těla vypracoval typologii osobností a nemocí, které tyto osobnosti ohrožují - vychází ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem ■ piknik - menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kul. hlava, vyklenuté břicho → střídá nálady, otevřený, společenský, realistický; - maniodeprese ■ astenik - vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil → uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista, málo přizpůsobivý; - schizofrenie ■ atletik - výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebky s protáhlým obličejem → klidný, přizpůsobivý, těžkopádný - žádný sklon k některým z duševních onemocnění

  9. Vypracovala : Markéta Mottlová