slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Budapest 2009. november 3. Komenczi Bertalan. IKT infrastruktúra az oktatásban – tapasztalatok, módszerek, példák, modellek. Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet. Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport. http://www.ektf.hu/~kbert.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eszterházy Károly Főiskola, Eger Médiainformatika intézet' - wardah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Budapest2009. november 3.

Komenczi Bertalan

IKT infrastruktúra az oktatásban

– tapasztalatok, módszerek, példák, modellek

Eszterházy Károly Főiskola, EgerMédiainformatika intézet

Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport

http://www.ektf.hu/~kbert

[email protected]

slide2
Tapasztalatok, példák, minták források

„Digitális kompetencia” és korszerű műveltség

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

Konklúziók és perspektívák

slide4
Egy amerikai kísérleti projekt ...

Cél:

a képzési költségek csökkentése és a tanulás eredményességégének a javítása

?

A mai tanulási környezetekben dominál a személyes, tanári információátadás. Ha bizonyos területeken kiiktatnánk a tanári közvetítést, és intelligens, számítógépes-hálózati rendszerekkel helyettesítenénk, az így kialakított automatizmusok rendkívüli lehetőségeket biztosítanának…

Tapasztalatok, példák, minták, források

slide5
Egy amerikai kísérleti projekt ...

Carol Twigg

El kell szakadni attól az elképzeléstől, hogy a diákok tanulását úgy segítjük a legjobban, ha meghatározott időpontokban és helyeken találkozunk velük …… arra kell koncentrálnunk, hogyan tudjuk elérni, hogy tanítványaink eredményesebben tanuljanak.A tanárok a tanuláshoz szükséges erőforrások közül csupán az egyiket jelentik…a legfontosabb kérdés: hogyan lehet a legjobban kihasználni a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, a képzési célok elérésére….

Improving Quality and Reducing Costs: Designs for Effective Learning Using Technology By Carol A. Twigg

slide6
Egy amerikai kísérleti projekt ...

1. A kiegészítő (supplemental) modell

2. A helyettesítő (replacement) modell

3. Az „áruház” (emporium) modell

redesign

4. A „büfé” modell

peresztrojka

5. A teljesen onlinemodell

glasznoszt

slide7
E-learninges kurzus-típusok 65 amerikai egyetem

egy-egy kísérleti projektjét vizsgálva

E-learning változatok

25

20

A különböző változatok gyakorisága

15

10

5

2000-2003

 • 0

KIEGÉSZÍTŐ

BLENDED

ÁRUHÁZ

ONLINE

BÜFÉ

Tapasztalatok, példák, minták, források

slide8
E-learninges kurzus-típusok 65 amerikai egyetem

egy-egy kísérleti projektjét vizsgálva

E-learning változatok

25

 • 20

A különböző változatok gyakorisága

15

2000-2003

2003-2006

10

5

0

KIEGÉSZÍTŐ

BLENDED

ÁRUHÁZ

ONLINE

BÜFÉ

Tapasztalatok, példák, minták, források

slide9
The Idea: Take technology out of the classroom. … Classroom time should be reserved for discussions with the professor, aimed at teaching students to think critically, argue, and raise new questions.

The Evidence: Bowen, who teaches music, delivers content via podcasts, which students must listen to on their own time. He then quizzes them on the material before every class to make sure they've done the work, and uses class time for discussions and research pegged to the recorded lessons.

The Conclusion: Technology has a place in education, but it should be used independently by students outside the classroom. That gives them more time to absorb lectures via podcast or video, and frees teachers to spend class time coaching students in how to apply the material rather than simply absorb it.

slide10
Laptop-kutatás 2008

„Az elektronikus információ-és kommunikációtechnikai eszközök – különös tekintettel a hallgatók és tanárok laptoppal történő ellátására - széleskörű implementációjának hatása az Eszterházy Károly Főiskola tanítási-tanulási kultúrájára, a minőségi felsőoktatás követelményeinek érvényesülésére.” (rövid munkacím: Laptop-kutatás)

Tapasztalatok, példák, minták, források

slide11
A kutatás vonatkoztatási rendszere

A web az intézmény kommunikációs infrastruktúrája (4. szint)

Harmon és Jones (1999) normatív taxonómiája

 • Szükséges, hogy módosuljanak a tanárok és a diákok tanítással és tanulással kapcsolatos gondolkodása és attitűdjei.
 • A tanároknak – a tanítási tartalmak egyszerű honlapra helyezésén túllépve - képesnek kell lenniük az új, virtuális tanulási környezetek (LMS, LCMS) használatára is.
 • Megváltozik az előadótermek használatának módja, az előadások ütemezése, jellege.
 • Jelentősen megváltozik a tanulás tér- és időbeli szervezettsége.

Harmon, S. W. & Jones, M. G. (1999). The five levels of web use in education: Factors to consider in planning an online course. In: Educational Technology, 39(6), 28–32.

slide12
….a tanárok és hallgatók laptoppal történt ellátása új helyzetet teremtett: a mobil elektronikus infokommunikációs eszközökben rejlő tanítás- és tanulástámogatás lehetőségeire történő ráeszmélés magasabb szintjét. Ez az értelmes felhasználás irányába előretekintő tudatosság (awareness) olyan beavatkozási-befolyásolási pont a minőségfejlesztés területén, amit célszerű kihasználni.

Tapasztalatok, példák, minták, források

7 oktat i munk ja sor n mire haszn lta a sz m t g p t
A kérdőívet 179-en töltötték ki (66%). 7. Oktatói munkája során mire használta a számítógépét?

Hallgatókkal hangkommunikáció

Online diszkusszió moderálása

Tantárgyi honlap készítése

eLearninges tananyag készítése

Tapasztalatok, példák, minták, források

slide14
Szekcióvezetői beszámoló A tudástársadalom előszobájában című szekció munkájáról

Médium vagy módszer? E-learning trendek Amerikában Iskolakultúra, 2004/12

Tapasztalatok, példák, minták, források

slide15
Tapasztalatok, példák, minták források

„Digitális kompetencia” és korszerű műveltség

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

Konklúziók és perspektívák

slide16
Szociális kompetencia (social skills)

Vállalkozási készségek (entrepeneurship)

Technológiai kultúra (technological culture)

Nyelvismeret

IT skills

slide17
Long-term digital literacy programmes

Higher order skills

Digital literacy

Basic digital literacy

The European e-Learning Summit, 2001 Digital Literacy Workshop

slide18
Kompetenz zur demokratischen Orientierung

Kompetenz zur individuellen Orientierung

Soziale und kommunikative Kompetenz

Kompetenz zur Informationsbewältigung

Technische Kompetenz

Heinz MandlKompetenzen für ein Wissensgesellschaft

slide19
Információs társadalom kompetencia

Médiakompetencia

Információtechnikai kompetencia

Szakmaiismeretekés kompetenciák

Tradícionális

tudástartalmak

és kompetenciák

Mikrovilágok

Általános háttértudás

Kognitív architektúra

slide20
Az alapkompetenciák általános felhasználói komponensei

Szociáliskompetencia

Személyes kompetencia

Kognitív kompetencia

Speciális kompetenciák

Nagy József nyomán

A személyiség alaprendszere

4. A tanulói személyiség iskolai fejlesztése

slide21
Tapasztalatok, példák, minták források

„Digitális kompetencia” és korszerű műveltség

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

Konklúziók és perspektívák

slide22
Az elektronikus információkezelés alapformái

1. Adatbázisok

2. Hipertext

3. Multimédia

4. World Wide Web

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

slide23
Hipertext

Az elsődleges szöveg nem más tehát, mint bejárat egy potenciálisan végtelen információ-univerzumba, amelynek bejárása során folyamatosan lehetőségünk nyílik arra, hogy eldöntsük, merre akarunk tovább haladni.

slide24
1989

World Wide Web

 • HyperText is a way to link and access information
 • of various kinds
 • as a web of nodes
 • in which the user
 • can browse at will.

Tim Berners-Lee

T.Berners-Lee/R.Cailliau:

World Wide Web: Proposalfor a HyperText Project

Az internet és a world wide web

slide26
World Wide Web

Hipertext

Multimédia

World Wide

Web

Internet

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

slide27
Hálózati kultúra

Hálózati reprezentációs és kommunikációs rendszerek

AR

VR

Médiaszféra

Külső szimbolikus tárak

Külvilág2

Külvilág1

A személy

B személy

Változó humán kommunikációs világok

Változó humán kommunikációs világok

slide28
1. A tanítás és tanulás rendszerszemléletű megközelítése

2. A tanítás és tanulás új koncepcionális keretei

3. Elektronikus tanulási környezetek

4. Az e-learning fogalmának értelmezése

slide29
Online, webalapú tanulás

Számítógéppel segített tanulás

nyitott információforrások

adattárolás

hálózati kommunikáció

adatfeldolgozás

e-learning

kiterjesztett valóság

interaktivitás

didaktikai design

hipertext

modularitás

multimédia

rendszerszemlélet

animáció

szimuláció

Távoktatás

virtuális valóság

idő- és térbeli függetlenség

tanulás- és tanulóközpontúság

önirányításos tanulás

Didaktica elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. Új Pedagógiai Szemle, 2004/11

slide30
Elektronikus környezet

Számítógéppelsegített tanulás

adattárolás

black box

adatfeldolgozás

interaktivitás

érett technológiák

hipertext

multimédia

toolkit

szimuláció

formálódó technológiák

virtuális valóság

slide31
Elektronikus környezet

Online, webalapú tanulás

hálózati kommunikáció

mail, fórum, diszkusszió,videokonferencia, IP telefon, stb.

nyitott információforrások

„The computer as a communication device”

kiterjesztett valóság

hipertextes információszervezés,

dinamikus textualitás

virtuális információk valós helyekhez, helyzetekhez és objektumokhoz kapcsolása

slide32
Tapasztalatok, példák, minták források

„Digitális kompetencia” és korszerű műveltség

Az elektronikus IKT karakterisztikus jellemzői

Konklúziók és perspektívák

slide33
E-learning értelmezések

Az e-learning különböző értelmezései

1. A hagyományos, jelenléti oktatás alternatívája

2. Additív módon kibővíti a hagyományos oktatást

3. Kapcsolata a hagyományos oktatással komplementer

4. Az oktatási intézmény átalakításának eszköze

Transzformatív e-learning ?

5. Az oktatási rendszer átalakításának eszköze

National Policies that Connect ICT-Based Education Reform to Economic and Social Development By Robert B. Kozma

slide34
Az e-learning alapformái

Online tanulásirányítás

medializálás

interaktív tutorial

problémák megfogalmazása, projektek kidolgozása

célok, követelmények, feltételek, szabályok meghatározása

a tanulók közötti kommunikációmegszervezése

kép

hang

tanuló közösségek létrehozása

videó

animáció

folyamatos, reflektív tanári jelenlét

hivatkozás

teszt

slide35
Web Searching in the World of e-Books

E-Learning and Blended Learning

Availability of Open Source and Free Software

Leveraged Resources and OpenCourseWare

Learning Object Repositories and Portals

Learner Participation in Open Information Communities

Electronic Collaboration

Alternate Reality Learning

Real-Time Mobility and Portability

Networks of Personalized Learning

TEN OPENERS:(WE-ALL-LEARN)

slide36
Számítógéppel segített tanulás

Online, webalapú tanulás

nyitott információforrások

interaktivitás

hálózati kommunikáció

hipertext

kiterjesztett valóság

multimédia

animáció

Magas belépési küszöb

szimuláció

Magas szintűdigitális írástudás

Alacsony belépési küszöb

Alapfokú digitális írástudás

+ motiváció

+ műveltség

Probléma:

+ motiváció

kognitív hozzáférés

Probléma:

technikai hozzáférés

TANULÓ

slide38
Új személyiségfejlődés?

Pa t c h w o r k ?

Persönlichkeit gebastelt?

Több darabból összerakott identitás?

slide39
Ha a tanítást és tanulást – és tágabb értelemben az emberi kogníció fejlődését – egy olyan rendszerben vizsgáljuk, amelyben a biológiai, a társadalmi ésa technológiai tényezők egységes kontinuumot alkotnak, láthatóvá válik, hogy az elektronikus tanulási környezetek nem egy hirtelen előbukkanó „édeni struktúrát” jelentenek, hanem bennük egy újabb,a korábbiakból szervesen kibontakozó „kognitív habitus” manifesztálódik.
slide40
A tanítás és tanulás során valójában egyféle sajátos „biológiai high-tech” működik ..

Az iskolát teljes mértékben a múlt primitív technológiái határozzák meg...

Papert

Doug Brent: Teaching as a Performance in the Electronic Classroom

slide41
posztmodern média-kultúra?

Neveléstörténet,didaktika

Elektronikus high-tech

teoretikus kultúra

Fehérje-bázisú high-tech

mitikus kultúra

mimetikus kultúra

Természetes pedagógia

epizódikus kultúra

ad