biokuro naudojimo lietuvoje politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biokuro naudojimo Lietuvoje politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biokuro naudojimo Lietuvoje politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Biokuro naudojimo Lietuvoje politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Biokuro naudojimo Lietuvoje politika. Algimantas Zaremba Energetikos departamento direktorius. 2005 m. birželio 9 d. PAGRINDINIAI TEIS Ė S AKTAI , REGLAMENTUOJANTYS ATSINAUJINAN Č I Ų ENERGIJOS IŠTEKLI Ų NAUDOJIM Ą Nacionalinė energetikos strategija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Biokuro naudojimo Lietuvoje politika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Biokuro naudojimo Lietuvoje politika Algimantas Zaremba Energetikos departamento direktorius 2005 m. birželio 9 d.

  2. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI,REGLAMENTUOJANTYS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ • Nacionalinė energetikos strategija • Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas • Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas • Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas • Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvųįstatymas • Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa • Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004—2010 metais programa

  3. KITI TEISĖS AKTAI,REGLAMENTUOJANTYS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ (1) • Šilumos ūkio plėtros kryptys • Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka • Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarka • Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos elektros energetikos sektoriuje • Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės

  4. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka Elektros energijos gamybos biomasės elektrinėse skatinimas • Biomasės elektrinė: - biomasė ir biodujos sudaro ne mažiau kaip 70 proc. - elektros ir šilumos nominalių galių santykis ≥ 0,23 • 40 proc. prijungimo mokesčio nuolaida • Garantuotas supirkimas (neviršijant Tvarkoje nustatytos metinės apimties) • Fiksuota kaina – 20 ct/kWh • Kaina ir supirkimo garantija galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

  5. Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka

  6. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS GALINGUMAIIRPROGNOZUOJAMA GAMYBA 2010 M.

  7. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PROGNOZĖ,TWh/metus

  8. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 2010 M. PRELIMINARI STRUKTŪRA • Vėjas–2,5 proc. • Biomasė –1,7proc. • Hidro–3,5proc. • 4. Saulės, geoterminė, atliekinė –0,025 proc. • Viso–7,7 proc. • Pastaba: Su ES suderinta, kad Lietuvos Respublikoje 2010 m. elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba sudarys 7 proc. visos gaminamos šalyje elektros energijos.

  9. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲPANAUDOJIMO PROGNOZĖ,TWh/metus

  10. ENERGIJOS GAMYBA, NAUDOJANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, TWh(2003 m. bendrosios vidaus sąnaudos šalyje –105,0 TWh)