Състояние на строителният сектор в България
Download
1 / 65

????????? ?? ???????????? ?????? ? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Състояние на строителният сектор в България. Годишно отчетно събрание на Камарата на строителите в България 26.06.2008 г. Обща икономическа ситуация. Стопанската конюнктура в страната през 2007 г. запазва благоприятната си тенденция през последните години.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????? ?? ???????????? ?????? ? ????????' - wang-mcmahon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7015814

Състояние на строителният сектор в България

Годишно отчетно събрание на Камарата на строителите в България

26.06.2008 г.


7015814
Обща икономическа ситуация сектор в България

 • Стопанската конюнктура в страната през 2007 г. запазва благоприятната си тенденция през последните години.

 • Строителният сектор продължава да се развива. Прогнозата е този темп на развитие да продължи и следващите 5 години.

 • Икономическият растеж за 2007 година бележи най- високо ниво за последните 10 години.

 • През 2007 година продукцията от цялостната строителна дейност в ЕС възлиза на 1304 млрд. евро , където приноса на България е 0.5% от общата част.Франция,Германия,Италия,ИспанияиВеликобритания,формират 72 %.Това представлява 10.4 % от БВП на ЕС в дела на икономиката като цяло.


7015814

Нетни приходи от продажби за 2006 г. общо за страната 150002 млн. лв. /76695 млн евро/в т.ч отрасъл строителство 10737 млн. лв. /5490 млн. евро , което представлява 7,2% от общите НПП/* по предварителни данни за 2007г. Нетните приходи от строителство продажби са 13884 млн. лв. 7099 млн. евро /


7015814

Строителството има важно място в икономиката на Европейският съюз 7% от БВП и 6% от заетите са в отрасъл строителство.ВБългария дялът на строителният сектор за 2007 г. формира 6.7% от общият БВП и 6.2% от заетите в отрасъл строителство. Строителните инвестиции възлизат на 6.5 % от общият размер на преките чуждестранни инвестиции.Според последните данни за 2007 г. инвестициите достигат 25 млр. евро,като в строителният сектор 1607 млн. евро /Данните са на БНБ/


7015814
Динамика на строителният сектор в икономиката на Европейският съюз

 • Около 14316 активни строителни фирми отчетени в НСИ , което съставлява 6% от общо регистрираните фирми в страната В ЦПРС са регистрирани 4100 бр които изпълняват 88% от СМР.

 • Положителни тенденции – строителният отрасъл се отличава с най- чувствително нарастване на заетостта

 • 231500 бр. общо заети по предварителни данни 2007 г. – НСИ

 • 186000 бр заети лица в отръсъл строителство по окончателни данни за 2006 г.данни НСИ

 • Данните на ЦПРС – към 12.06.2008 г. заетите лица в отрасъла са – 159024 бр / 12.06/20087015814


7015814

Нарастване на придобитите ДМА. За 2007 год. по предварителни данни на НСИ-отрасъл строителство са 1770.9 млн .лв /904 млн.евро/ което е нарастване с 14.5%


2006 3577 2007 4348
Средна годишна работна заплата за 2006 година (окончателни данни на НСИ)- 3577лв.Предварителни данни 2007 г- 4348 лв.


7015814

 • Прогнозите в строителният сектор остават благоприятни .Строителството ще нараства с 12-15 на сто и в следващите 5 години според анализите на КСБ .

 • Едновременно с това обаче общата задлъжнялост на строителният бизнес и недвижимите имоти към декември 2007 възлиза на 17.4 млрд.лв или това е 21.5 на сто от всички натрупани в нефинсовия сектор дългове .


7015814

Благодаря за Вниманието! сектор остават благоприятни .Строителството ще нараства с 12-15 на сто и в следващите 5 години според анализите на КСБ .


ad