pakketselectie en implementatie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pakketselectie en -implementatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pakketselectie en -implementatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Pakketselectie en -implementatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

Pakketselectie en -implementatie. IT in Bedrijf hoofdstuk 3. Maatschappij (inter-organisatie). Werkplek. Organisatie/ Afdeling (inter-werkplek). Scope (Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1). Pakketselectie en -implementatie. Reikwijdte Schaal Leer-accenten. Individu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pakketselectie en -implementatie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pakketselectie en implementatie

Pakketselectie en -implementatie

IT in Bedrijfhoofdstuk 3

IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI

scope fig 1 27 ict in bedrijf deel 1

Maatschappij (inter-organisatie)

Werkplek

Organisatie/Afdeling(inter-werkplek)

Scope(Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1)

Pakketselectie en -implementatie

reikwijdte en leeraccenten

Reikwijdte

Schaal

Leer-accenten

Individu

Persoonlijke informatie-verzorging

Werkgroep (afdeling)

Organi-satie

Maat-schappij

(e-business)

Technologie

Gebruik

X

X

Mana-gement

Reikwijdte en leeraccenten

X

3 1 3 maatwerk inleiding
(3.1.3)Maatwerk- Inleiding -
 • Optimale ‘fit’ ten aanzien van gebruikerseisen
 • Meerdere overdrachtspunten tussen gebruikers en informatici
 • Relatief hoge onderhoudskosten
 • Ontwikkelkosten gedragen door één organisatie
3 1 3 standaardpakketten inleiding

·

Niet voor alle onderdelen 100% ‘fit’

Echter steeds rijker aan functionaliteit.

·

Nauwe samenwerking gebruikers en pakketdeskundigen bij pakketimplementatie

(verminderde kans op communicatiestoring)

·

Onderhoudskosten voor rekening leverancier;

Ontwikkelkosten gedeeld door meerdere gebruikers

·

Ervaringsuitwisseling tussen gebruikers

(betere bedrijfsvergelijking mogelijk);

·

Vermijden kinderziekten

·

Integratie met andere toepassingen is vaak een probleem

(3.1.3) standaardpakketten - Inleiding -
slide6
(3.1.4) / (Fig 3-1)De diamant van SAP- Van eilandautomatisering naar geïntegreerde pakketten: software voor ERP -
3 1 4 functionaliteiten erp inleiding

·

Multi Site Management.

·

WFM (Workflowmanagement).

·

EDI (Electronic Data Interchange).

·

Datawarehousing.

Naast WFM een andere cross-functionaliteit ….

·

Toenemende ondersteuning van de after sales functie,

de kwaliteitsfunctie en

het onderhoud van het machinepark.

(3.1.4)Functionaliteiten ERP- Inleiding -
3 1 4 kwalitatieve aspecten erp inleiding

·

[keten]Integratie / denken vanuit de waardeketen.

Het is mogelijk bedrijfsprocessen en functiegebieden te integreren.

·

Gegevensintegratie.

·

Procesgericht in plaats van afdelingsgericht.

·

Een meer en meer branche-specifieke benadering / aanpak (Industry solutions).

Het gevolg is dat sofware verticaliseert.

·

Flexibliliteit.

Denk ook aan parametrisering!

·

‘Open systeem’-karakter / toenemende koppelbaarheid met andere software

·

Client/server architecturen.

·

Koppeling met het internet

·

Implementatie-ondersteunende tools.

(3.1.4)Kwalitatieve aspecten ERP - Inleiding -
3 2 1 specificatie functionaliteit en randvoorwaarden de aanpak en resultaten van pakketselectie

Voor het bepalen van informatiebehoeften worden

in de praktijk vier strategieën onderkend, namelijk:

·

De oberstrategie;

Het direkt ondervragen van de gebruiker

·

De referentiestrategie;

bijvoorbeeld het ZIM (Ziekenhuis Informatie Model)

·

De ontwikkelstrategie;

‘Doe het zelf’-strategie en

·

De iteratieve ofwel evolutionaire strategie;

‘Met vallen en opstaan’-strategie.

(3.2.1) Specificatie functionaliteit en randvoorwaarden- De aanpak en resultaten van pakketselectie -
slide13

(Fig 3-8)Behoeften organisatie versus mogelijkheden pakket- Specificatie van functionaliteit en randvoorwaarden [Afwegingen en randvwd’n bij pakketselectie] -

B:

P:

De behoeften van

De mogelijkheden van

de organisatie

het pakket

M

D

S

”fit”

M

De tekortkomingen van het pakket;

behoeften waarin niet wordt voorzien/ ontbrekende functionaliteit.

D

De behoeftedekking van het pakket.

S

Het surplus aan mogelijkheden van het pakket/ overbodige functies.

3 2 4 gereedschappen voor het selectieproces
(3.2.4) Gereedschappen voor het selectieproces
 • Enquêtes en interviews
 • Checklists en vragenlijsten
 • Selectie software(www.softwarepakketten.nl enhttp://www.softwarepakket.nl/swpakketten/index.htm?pakketsoorten/pakketsoorten.htm )
fig 3 11 veel gestelde vragen over accountview keuzecriteria bij pakketselectie
(Fig 3-11)Veel gestelde vragen over Accountview - Keuzecriteria bij pakketselectie -
3 2 5 keuzecriteria pakketselectie
(3.2.5) Keuzecriteria pakketselectie
 • Kwaliteit
 • Functioneel
 • Technisch
 • Leverancier
slide19
Overzicht Prestatieeisen / kwaliteitsattributen voor een IS- Keuzecriteria bij pakketselectie [kwaliteitseisen: ISO9126) -
fig 3 23 de drie dimensies van sim 3

Management

(besturend)

Fasering

(uitvoerend)

Objecten

Project-management

Contract-management

Kwaliteits-management

Veranderings-management

Kennis-management

1 Voorbereiden implementatieproject

Besturing

Bedrijfs-processen

Mensen

Informatie

Technischemiddelen

2. Het ontwerpen van een informatiesysteem

3. Het inrichten van een informatiesysteem

4. Invoeren van een informatiesysteem

5. Integreren van een informatiesysteem

(Fig 3-23) De drie dimensies van SIM3
fig 3 24 o i ontwerp samenhang beschrijvingen

Organisatie-architectuur

Administratieve organisatie

Informatie-architectuur

Beschrijving bestaande organisatiestructuur

administratieve organisatie en informatie-architectuur

Beschrijving

Analyse veranderingsbehoeften en -mogelijkheden

Veranderings-analyse

Ontwerp organisatie-structuur

Raamwerk administratieve organisatie

Functioneel en technisch ontwerp

Conceptueel ontwerp

Operationeel ontwerp en beschrijvingen

Programma’s Gegevensbanken Technische infrastructuur

Taakbeschrijvingen en verdeling

Procedure beschrijvingen

(Fig 3-24)O&I-Ontwerp; samenhang beschrijvingen
fig 3 25 voorbereid en invoering en integratie

3. Installatie HW + SWinrichting beheer

2. Parametri- sering en basis- bestanden

4. Taakontwerp en werkplek- inrichting

1. Procedures

5.Opleidings- plan en gebruikers- handleiding

7. Proef-Conversie

6.Gebruikerstest(integratietest)

(Fig 3-25)Voorbereiden invoering en integratie
opgave 9 application service providers saas
[Opgave 9]Application Service Providers & SaaS
 • WepERP een open source ERP-omgeving
 • http://www.weberp.org/weberp/index.php
  • login as user: admin
  • with password: weberp
 • Zie ookhttp://www.weberp.org/HomePage