Lu n v n t t nghi p i h c
Download
1 / 33

LU?N V?N T?T NGHI?P ??I H?C - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC. GVHD : Th.s Bùi Quốc Bảo SVTH : Nguyễn Dũng Thanh Lâm 30-6-2009. GIAO TIẾP SD_CARD VÀ MÀN HÌNH VGA DÙNG NIOS II. MỤC TIÊU HOÀN THÀNH. Xây dựng hệ thống trên Kit DE2 để giao tiếp với SD CARD và đọc dữ liệu file ảnh bitmap lưu vao SRAM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LU?N V?N T?T NGHI?P ??I H?C' - walter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lu n v n t t nghi p i h c

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

GVHD : Th.s Bùi Quốc Bảo

SVTH : Nguyễn Dũng Thanh Lâm

30-6-2009

GIAO TIẾP SD_CARD VÀ MÀN HÌNH VGA DÙNG NIOS II


M c ti u ho n th nh
MỤC TIÊU HOÀN THÀNH

 • Xây dựng hệ thống trên Kit DE2 để giao tiếp với SD CARD và đọc dữ liệu file ảnh bitmap lưu vao SRAM.

 • Kết quả thu được là hiển thị các file ảnh thông qua cổng VGA lên màn hình vi tính.


T ng quan
Tổng quan

 • Đề tài: Giao tiếp SD_CARD và màn hình VGA dùng NIOS II.

 • Nội dung gồm 2 phần chính:

  • Xây dựng hệ thống phần cứng.

  • Viết chương trình đọc thẻ nhớ, xử lý file ảnh và điều khiển hệ thống


Ph n i

Phần I

Xây Dựng hệ thống phần cứng
Danh s ch c c kh i 1 2
Danh sách các khối (1/2)

 • CPU_NIOS II: Điều khiển hoạt động các khối và xử lý hình ảnh.

 • Onchip_memory: Để chứa lệnh (code) và dữ liệu.

 • VGA_control: Tạo tín hiệu giao tiếp và điều khiển VGA chip.

 • RAM: Được dùng để chứa dữ liệu Red của hình ảnh.


Danh s ch c c kh i 2 2
Danh sách các khối (2/2)

 • SRAM: Chứa dữ liệu ảnh gốc, ảnh đã xử lý và là bộ đệm (buffer) cho VGA chip.

 • SW: Đóng vai trò là các tín hiệu điều khiển.

 • LEDR: Hiển thị các kết quả cần kiểm tra trong các bước kiểm tra.

 • PLL: Tạo ra các xung clock để cấp cho hoạt động của các khối


Lu n v n t t nghi p i h c
PLL

 • inclk0: Clock ngõ vào. Tần số 50Mhz

 • C0: 100Mhz cấp cho bộ nhớ RAM, và clock của VGA chip để đồng bộ dữ liệu của bộ đệm bean trong chip.

 • C1: 50Mhz cấp cho hoạt động của CPU.

 • C2: Tạo ta xung Clock 50Mhz có độ trễ pha -3nsC c port c a h th ng cpu
Các port của hệ thống CPU

 • Clk:

 • reset_n:

 • out_port_from_the_Display:

 • in_port_to_the_KEY:

 • out_port_from_the_LEDR:

 • in_port_to_the_SW:


C c port c a cpu giao ti p v i ram
Các port của CPU để giao tiếp với RAM

 • out_port_from_the_RAM_DATA_in

 • in_port_to_the_RAM_DATA_out

 • out_port_from_the_RAM_RD_ADDR

 • out_port_from_the_RAM_WE

 • out_port_from_the_RAM_WR_ADDR


C c port c a cpu giao ti p v i sram
Các port của CPU để giao tiếp với SRAM

 • out_port_from_the_SRAM_ADDR

 • in_port_to_the_SRAM_DATA

 • out_port_from_the_SRAM_DATA

 • out_port_from_the_SRAM_WE_N


C c port c a cpu giao ti p v i sdram
Các port của CPU để giao tiếp với SDRAM

 • zs_addr_from_the_sdram

 • zs_ba_from_the_sdram

 • zs_cas_n_from_the_sdram

 • zs_cke_from_the_sdram

 • zs_cs_n_from_the_sdram

 • zs_dq_to_and_from_the_sdram

 • zs_dqm_from_the_sdram

 • zs_ras_n_from_the_sdram

 • zs_we_n_from_the_sdram

Các Port này do Quartus tự tạo khi ta thêm bộ SDRAM_controller vào hệ thống SoPC


Vga control
VGA_control

 • Nhiệm vụ:

  • Đồng bộ hóa dữ liệu màu bằng các tạo ra các tín hiệu đồng bộ H_S và V_S.

  • Kích thước toàn màn hình là 640*480.

  • Tạo khung (cửa sổ) hiển thị hình ảnh. Kích thước khung 180*180.

  • Phát hiện VGA chip đang quét tới vùng trong cửa sổ hiển thị thì đưa ra dữ liệu ảnh

  • Vùng ngoài cửa sổ hiển thị đưa ra dữ liệu 0x00 để hiển thị màu đen.


C ch x y d ng vga control
Cách xây dựng VGA_control

 • Dựa vào tín hiệu đếm theo hàng và cột để đồng bộ tín hiệu quét (sử dụng code trên trang web của altera).

 • Tần số sử dụng trong khối VGA: 50Mhz

if(h_count>=1318 & h_count<=1510) HS<=0;

else HS<=1;

if(v_count<=494 & v_count>=493) VS<=

else VS<=1;


C ch x y d ng vga control1
Cách xây dựng VGA_control

 • Tạo ra tín hiệu pic_en để quan sát khi nào VGA_Chip đang quét trong vùng hiển thị hình ảnh:

if(h_count>=400 & h_count<798 & v_count >= 151 & v_count < 350)

pic_en <= 1;

else

pic_en <= 0;

assign color_R_t = pic_en ? color_R : 8'h00;

assign color_G_t = pic_en ? color_G : 8'h00;

assign color_B_t = pic_en ? color_B : 8'h00;


C ch x y d ng vga control2

(200; 350)

(400; 350)

(200; 150)

(400; 150)

Cách xây dựng VGA_control

 • Xây dựng công thức tính địa chỉ để truy cập vào các vùng buffer

  • VGA_addr = (200 - (v_count - 150))*200 + (h_count- 200)

Khung ảnh (cửa sổ) hiển thị


Lu n v n t t nghi p i h c

0x00000

Buffer đệm cho

VGA

(G,B)

0x3FFFF

SRAM

 • Chứa dữ liệu 16 bit màu B, G của ảnh .


X y d ng ph n c ng giao ti p sram
Xây dựng phần cứng để giao tiếp SRAM

NIOS II

SRAM_WE_N

SRAM

15:0

15:0

out_port_to_the_SRAM_DQ

SRAM_DQ

15:0

in_port_to_the_SRAM_DQ

17:0

SRAM_ADDR

out_port_to_the_SRAM_ADDR


S d ng sram l m b m d li u cho vga

NIOS II

SRAM_WE_N

SRAM

15:0

15:0

out_port_to_the_SRAM_DQ

SRAM_DQ

15:0

in_port_to_the_SRAM_DQ

DISPLAY

15:0

out_port_to_the_SRAM_ADDR

15:0

0

1

VGA

control

SRAM_ADDR

15:0

DISPLAY

VGA_ADDR

9:0

G

VGA

Chip

G

9:0

FFFF

B

B

0

1

G,B

H_S

H_S

V_S

V_S

Sử dụng SRAM để làm bộ đệm dữ liệu cho VGA

Có hình phóng to trên giấy A1


L u gi i thu t c v ghi sram

Write

DISPLAY = 0

SRAM_WE_N = 1

SRAM_ADDR = addr

SRAM_DQ = data

Read

SRAM_WE_N = 0

DISPLAY = 0

Wait one clock

SRAM_WE_N = 1

SRAM_WE_N = 1

SRAM_ADDR = addr

Ret

Wait some clock

Read data from PIO

SRAM_DQ

Ret

Lưu đồ giải thuật đọc và ghi SRAM


Lu n v n t t nghi p i h c
RAM

 • Được xây dựng bằng chức năng Mega Wizard Plug_in manager trong Quartus II.

 • Cấu tạo từ các bộ nhớ bên trong FPGA (M4K).


C v ghi ram

Ghi RAM

Đưa địa chỉ

Đọc RAM

Xuất dữ liệu

Đưa địa chỉ

Wren = 1

Đọc dữ liệu

Wait one clock

RET

Wren = 0

RET

Đọc và ghi RAM


S k t n i c a ram v i cpu v vga control

NIOS II

RAM

Clk_100

clock

RAM_WE

wren

7:0

RAM_DATA_in

data

15:0

Write_addr

wraddress

7:0

RAM_DATA_out

q

DISPLAY

15:0

read_addr

15:0

0

1

VGA

control

rdaddress

15:0

DISPLAY

VGA_ADDR

VGA

Chip

9:0

FF

R

R

0

1

R

H_S

H_S

V_S

V_S

Sơ đồ kết nối của RAM với CPU và VGA_control


C c kh i c n l i
Các khối còn lại

 • Onchip memory: được dùng để làm bộ nhớ chứa code và data cho CPU. Nhưng vì bộ nhớ này nhỏ và không đủ nên ta phải mở rộng bộ nhớ bằng SDRAM.

 • Để giao tiếp với SDRAM chip ta cần tạo thêm bộ SDRAM_controller

 • Cả hai khối Onchip_memory và SRAM_controller đều do chương trình SoPC xây dựng.


Ph n ii

Phần II

Xây dựng và thực hiện giải thuật xử lý ảnh


S gi i thu t ch nh

MAIN

display_original()

x =

Sơ đồ giải thuật chính


Lu n v n t t nghi p i h c

int show_ pro( int a)

x = SW

Giữ nguyên giá trị

x = ?

Thay đổi giá trị

6

1

2

4

0

3z

5

display_ original

a = x

return a


Hi n th nh trong v ng nh nh x l
Hiển thị ảnh trong vùng nhớ ảnh đã xử lý

 • Để hiển thị ảnh đã xử lý ta phải chép toàn bộ dữ liệu của phần 1 vào vùng buffer G,B và chép toàn bộ dữ liệu của phần 2 vào vùng buffer R. Sau đó cho DISPLAY = 1.


H ng ph t tri n t i
Hướng phát triển đề tài

 • Hệ thống trên còn có thể thực hiện:

 • Do thời gian làm luận văn có hạn. Nên em chỉ có thể thực hiện được các chức năng như đã trình bày.


H n ch c a t i
Hạn chế của đề tài

 • Vì giới hạn bộ nhớ trên kit DE2 nên ta không thể thực hiện được các ảnh có kích thước lớn hơn.