Brug naar een onbezorgde financiële toekomst - PowerPoint PPT Presentation

brug naar een onbezorgde financi le toekomst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brug naar een onbezorgde financiële toekomst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brug naar een onbezorgde financiële toekomst

play fullscreen
1 / 102
Brug naar een onbezorgde financiële toekomst
145 Views
Download Presentation
walt
Download Presentation

Brug naar een onbezorgde financiële toekomst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brug naar een onbezorgde financiële toekomst

 2. Cor Ebbeling Pathyos bv Financieel adviesbureau www.pathyos.nl

 3. Vragen staat vrij

 4. Door anders met uw om te gaan kunt u al veel besparen. Hoeveel ?

 5. > € 150.000,--

 6. > € 150.000 Kosten Rendement Fiscaal

 7. Verzekeringen Pensioenen Hypotheken Testamenten

 8. Diederik en Jolanda gehuwd zonder kinderen geen testament Vermogen € 200.000,--

 9. Diederik Nalatenschap € 100.000,-- Jolanda € 200.000,--

 10. Diederik Jolanda Erfgenamen Jolanda € 200.000,-- Familie Diederik € 0,--/nihil !

 11. Bij overlijden van Nalatenschap naar Alleenstaande ? Samenwonend zonder contract/testament ? Samenwonend met kind(eren) zonder contract/testament ?

 12. Bij overlijden van Nalatenschap naar Alleenstaande Ouders, broers en zusters Samenwonend zonder contract/testament Ouders, broers en zustersNaar de Partner € 0,-- Samenwonend met kind(eren) zonder contract/testament Kind(eren)Naar de Partner € 0,--

 13. Bewindvoerdersclausule Ouders overleden Kind(eren) 18 jaar Uitstel

 14. Uitsluitingsclausule (Anti schoonzoonclausule) Kind gehuwd a.g.v.g. Eén ouder overlijdt Overbedelingsvordering Echtscheiding

 15. Overlijdensrisicoverzekering Premieverschillen Aan welk percentage denkt u?

 16. Overlijdensrisicoverzekering Lopende verzekering > 70 % Nieuwe verzekering ca. 60 %

 17. Voorbeeld Man, 40 jaar Looptijd 25 jaar Verzekerd bedrag € 200.000,--, gelijkblijvend Niet roker Duurste Goedkoopste Premie bij aanvang € 69,73 € 28,46 Totale premie € 20.919,-- € 8.540,-- Verschil € 12.379,-- Bij beëindiging na 10 jaar € 0,-- € 1.641,-- na 20 jaar € 0,-- € 1.491,-- Soms al goedkoper bij dezelfde verzekeraar

 18. Voorbeeld Man, 40 jaar Looptijd 25 jaar Verzekerd bedrag € 200.000,--, gelijkblijvend Roker DuursteGoedkoopste Premie bij aanvang € 132,33 € 47,87 Totale premie € 39.669,-- € 14.363,-- Verschil € 25.306,-- Bij beëindiging na 10 jaar € 0,-- € 2.913,-- na 20 jaar € 0,-- € 2.526,-- Vaak ook bij verpanding over te zetten

 19. Overlijdensrisicoverzekering - Gehuwd op huwelijkse voorwaarden - Geregistreerd partners - Samenwonend met contract Kruislings sluiten, mits gedragen door contract Erfbelasting € 0,--

 20. Hoeveel ondernemers hebbeneen AOV??%

 21. 41%(vaak beperkt of te laag)

 22. 59%hebben géén AOV(ZZP = Zelfstandige Zonder Poen)

 23. Arbeidsongeschiktheid WAZ Vervallen (1 augustus 2004) WIA/WGA Geen recht

 24. WWB Wet Werk en Bijstand IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) (Zelfstandigen 55 jaar en ouder) Let op! Inkomens- en vermogenstoets.

 25. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Niet afhankelijk Hoge premie

 26. Premieverschil55 %

 27. Voorbeeld Automatiseringsadviseur 30 jaar Inkomen € 46.000,-- Verzekerd bedrag € 32.000,-- Wachttijd 3 maanden, Eindleeftijd 65 jaar Gemiddelde premie Duurste € 2.606,-- Goedkoopste € 348,-- Prima dekking € 1.627,-- Premieverschil € 979,--

 28. Voorbeeld Automatiseringsadviseur 30 jaar Inkomen € 46.000,-- Verzekerd bedrag € 32.000,-- Wachttijd 3 maanden, Eindleeftijd 65 jaar Gemiddelde premie Premie 1e jaar Duurste € 2.606,-- € 2.606,-- Goedkoopste € 348,-- € 253,-- Prima dekking € 1.627,-- € 1.207,-- Premieverschil € 979,-- € 1.399,--

 29. Besparingen Wachttijd Eindleeftijd AO vanaf & criterium Starterskorting No-claimkorting Advies & bemiddeling

 30. Alternatieven Broodfonds Woonlasten

 31. Criterium Passende/Gangbare arbeid of Beroepsarbeidsongeschiktheid

 32. Voorbeeld Schade- of Sommenverzekering AOV gesloten 2009 Verzekerd bedrag € 50.000,-- Arbeidsongeschikt 80 - 100% Gemiddeld inkomen laatste 3 jaar € 35.000,-- Uitkering ?

 33. Voorbeeld schade- of sommenverzekering AOV gesloten 2009 Verzekerd bedrag € 50.000,-- Arbeidsongeschikt 80 - 100% Gemiddeld inkomen laatste 3 jaar € 35.000,-- Uitkering schadeverzekering € 28.000,-- p.j. (80% * € 35.000)

 34. Voorbeeld schade- of sommenverzekering AOV gesloten 2009 Verzekerd bedrag € 50.000,-- Arbeidsongeschikt 80 - 100% Gemiddeld inkomen laatste 3 jaar € 35.000,-- Uitkering schadeverzekering € 28.000,-- p.j. (80% * € 35.000) Uitkering sommenverzekering € 50.000,-- p.j.

 35. Let op! Periode na de pensioendatum

 36. AOV <> Pensioen > Pensioenvoorzieningen = < eindleeftijd AOV < AOV-premie = > pensioeninleg

 37. Vervallen provisie vanaf 1 januari 2013 Hypothecair krediet Betalingsbeschermers Overlijdensrisicoverzekeringen Uitvaartverzekeringen Bankspaarrekeningen Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 38. Vervallen provisie vanaf 1 januari 2013 Nieuwe contracten vanaf 1 januari 2013 Lopende contracten CVD Voorbeeld Premie per jaar € 3.000,-- Provisie € 445,-- (14,8% van de premie)

 39. Vervallen provisie vanaf 1 januari - Eenmalig bedrag Abonnement

 40. Contractsverlenging AOV Gedragscode m.i.v. 1 juli 2011 Contractstermijn maximaal 36 maanden Verlenging met 1 jaarlijks contract Opzegtermijn 1 maand Langer mogelijk met expliciete instemming

 41. Levensverzekeringen Voorbeeld Saldo per 31 december 2010 € + 12.668,07 Hoeveel inleg is in 2011 voor uw beleggingsverzekering betaald? € + 816,80 Subtotaal 1: saldo per 31 december 2010 plus inleg 2011 € + 13.484,87 Hiermee hebben wij het volgende verrekend: premies overlijdensrisicodekking € - 12,40 premies arbeidsongeschiktheidsrisicodekking € - 23,79 kosten verzekeringsmaatschappij (eerste kosten en doorlopende kosten) € - 244,80 (= 30% van de premie) aan- en verkoopkosten € - 10,15 Totaal € - 291,14 Subtotaal 2: na verrekeningen € + 13.193,73 Wat is in 2011 het resultaat van de beleggingen? € - 337,24 Saldo per 31 december 2011 € + 12.856,49

 42. Voorbeeldkapitaal <> Doelkapitaal

 43. Afkoop vaak mogelijk Vraag om woekerpoliscompensatie

 44. Kapitaalverzekering gesloten vóór 14 september 1999 Looptijd > 15/20 jaar Belastingvrij Looptijd < 15 jaar Rentebestanddeel belast

 45. Lijfrenteverzekering Afkoop tot € 4.242,-- Inkomstenbelasting Afkoop > € 4.242,-- IB + 20% Naar andere lijfrenteverzekering of -rekening Geen IB, Geen boete

 46. Pensioen in Nederland

 47. Pensioen in Nederland

 48. 1e pijler/laag

 49. Wijzigingen AOW 21 februari  jarig Tot 2012 AOW vanaf 1 februari Vanaf 1 januari 2012 AOW vanaf 21 februari Verschil ca. € 450,-- netto