az llamh ztart s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az államháztartás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az államháztartás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Az államháztartás - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Az államháztartás. Az állam szerepe. Klasszikus kapitalizmus időszaka: az ország külső védelme a belső rend, a nyugalom védelme olyan közintézmények működtetése, amelyeket az egyéneknek nem érné meg fenntartani. Az állam szerepe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az államháztartás' - walt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az llam szerepe
Az állam szerepe
 • Klasszikus kapitalizmus időszaka:
  • az ország külső védelme
  • a belső rend, a nyugalom védelme
  • olyan közintézmények működtetése, amelyeket az egyéneknek nem érné meg fenntartani
az llam szerepe1
Az állam szerepe
 • XIX. sz. vége: az állam gazdasági szerepvállalásának növekedése
 • okai:
  • társadalmi feszültségek tompítása
  • nyomor enyhítése
  • a termelés folytonosságának biztosítása
  • az infrastruktúra kiépítése
az llam szerepe2
Az állam szerepe
 • I. világháború:
  • hadigazdálkodás → az állami beavatkozás további növekedése
 • 1929-33: sürgető kérdés az állami beavatkozás → Keynes: az állam fontos szerepe:
  • jövedelmek igazságosabb elosztása
  • állami beruházások, infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése → termelés és fogyasztás növelése
az llam szerepe3
Az állam szerepe
 • II. világháború után:
  • keynesi koncepció → megerősödött az állam gazdasági beavatkozása
  • az állam aktív szerepvállalása
  • intézményesített jóléti juttatások
 • Melyek azok a területek, ahonnan az állam kivonulása problémamentesen megvalósítható?
javak j sz gfajt k csoportos t sa
Javak (jószágfajták) csoportosítása
 • 2 szempont:
  • a jószág fogyasztása egyénileg vagy közösen történik-e?
  • ki lehet-e bárkit ésszerűen zárni a jószág fogyasztásából vagy sem?
javak j sz gfajt k csoportos t sa1
Javak (jószágfajták) csoportosítása
 • Magánjavak
 • Közjavak
 • Díjfizető javak
 • Közös készletű javak
 • Közbenső javak
mag njavak
Magánjavak
 • a fogyasztásból a nem fizetők könnyen kizárhatók
 • a jószágok fogyasztása egyénileg (nem párhuzamosan) történik
 • pl: élelem, ruha, lakás, palackozott víz, nem életmentő sebészet, felsőoktatás
k zjavak
Közjavak
 • a kizárás nem valósítható meg
 • a fogyasztás ugyanazon jószágra irányul sok embertől
 • pl. honvédelem, TV műsorszórás, bűnözők bebörtönzése, védőoltás, rendőrjárőr, tűzoltóság
d jfizet javak
Díjfizető javak
 • a kizárás megvalósítható
 • a fogyasztás közösen történik
 • pl. kábel- és műholdas TV, telefon, vezetékes víz, elektromos áram, tömegközlekedés, színház, stadion, könyvtár
k z s k szlet javak
Közös készletű javak
 • a kizárás nem valósítható meg
 • a javak fogyasztása egyénileg történik
 • pl. levegő, tengeri hal, ásványok az óceánban, tavak és folyók
k zbens javak
Közbenső javak
 • fogyasztás és kizárhatóság szempontjából közbenső helyzetet foglalnak el
 • pl. orvosi ellátás, alapfokú oktatás, szemételhordás városi környezetben, utcai parkolás
az llam szerepe a j l ti llamok
Az állam szerepe – a jóléti államok
 • jelentős gazdasági fejlődés
 • az állam alapvető célja: a tartós növekedés biztosítása
  • beruházások ösztönzése
  • munkahelyteremtés
 • jóléti minőségi elemek előtérbe kerülése:
  • társadalmi biztonságérzet
  • az emberhez méltó jövőbe vetett bizalom
 • az állami szerepvállalás új prioritásai:
  • egészségügy
  • oktatás
  • közhasznú infrastruktúra kiépítése és fejlesztése
az llam szerepe a j l ti llamok v ls ga
Az állam szerepe – a jóléti államok válsága
 • XX. sz. utolsó harmada:
 • fejlődés megtorpanása → a beavatkozást nem lehet és nem szabad eltúlozni
 • a jóléti állam súlyos finanszírozási válsága → kihívás:
 • Miként lehet az egészségügy, a nyugdíjak és más jóléti juttatások, az oktatás és az infrastruktúra működőképességét és fejlődését biztosítani?
 • Milyen szerepet játszhat ebben az állam?
 • Miként tudja finanszírozni szerepvállalását?
az llam szerepe a j l ti llamok v ls ga1
Az állam szerepe – a jóléti államok válsága
 • válság:
  • az állam diszfunkciói (pl. pazarlás) felerősödtek
  • az állam problémamegoldó képességébe vetett bizalom megrendült
  • az ellátás finanszírozása korlátokba ütközött
  • csökkent a tőketulajdonosok reál-beruházásokban való érdekeltsége (a tőkepiaci spekuláció többet hoz)
  • csökkent az állami újraelosztás ésszerűsége
  • megnőtt a bürokratizmus
 • várható:
  • csökken az állam közvetlen gazdasági, termelési, beruházási tevékenysége
  • a nem hatékonyan működő állami tulajdon privatizálása folytatódik
az llam szerepe a j l ti llamok v ls ga2
Az állam szerepe – a jóléti államok válsága
 • szerepvállalás szűkítése ≠ állam kivonulása a gazdaságból!
 • közfeladat:
  • jogrend és szociális közbiztonság garantálása
  • piaci versenyfeltételek biztosítása
  • a gazdasági erővel, az erőfölénnyel, a monopol-, oligopol- helyzettel történő visszaélés meggátolása
  • nemzetek feletti összefogást igénylő feladatok koordinálása
  • közösségi javak biztosítása
  • természeti környezet védelme
  • egészségügy, oktatás, kutatás, infrastruktúra fenntartása és fejlesztése
az llamh ztart s rendszere
Az államháztartás rendszere

A nemzetgazdaság szereplői:

 • háztartások
 • vállalatok
 • pénzügyi vállalatok
 • háztartásokat segítő nem profitérdekelt szervezetek
 • külföld
 • államháztartás
h ztart sok
Háztartások
 • általában végső fogyasztók
 • de a tagok saját vállalkozásaikban termelő és szolgáltató tevékenységet is végezhetnek
 • a munkaerőt szolgáltatják a többi szereplőnek
 • el nem költött jövedelmüket megtakarítják
v llalatok p nz gyi v llalatok
Vállalatok, pénzügyi vállalatok
 • a szereplők megtakarításait gyűjtik össze és osztják újra
 • termelő, szolgáltató tevékenységet folytatnak
 • jellemzően nettó hitelfelvevők, saját forrásaikat hitellel egészítik ki
nonprofit szervezetek
Nonprofit szervezetek
 • célja nem a nyereségszerzés, hanem a közösségi feladatok ellátása, ezek feltételeinek biztosítása
 • jövedelmük nagy részét a háztartásoktól kapják
 • jellemzően végső fogyasztók
k lf ld
Külföld
 • hazai árukat vásárol (export), és saját árut nyújt (import)
 • a külföld és hazánk között megtakarítások is áramolhatnak
 • adhatja a munkaerő egy részét, illetve alkalmazhatja a hazai munkaerő egy részét is
az llamh ztart s1
Az államháztartás
 • végső fogyasztó, társadalmi közös fogyasztást végez
 • jövedelme a többi szereplő által befizetett adókból, járulékokból, hozzájárulásokból származik jellemzően
 • általában pénzbeli és társadalmi közös szolgáltatásokat nyújt
a magyar llamh ztart si rendszer fel p t se
A magyar államháztartási rendszer felépítése

Az államháztartás alrendszerei:

 • központi kormányzat
 • az elkülönített állami pénzalapok
 • helyi önkormányzatok
 • társadalombiztosítás
 • az államháztartás működésének szabályozása: 1992. évi XXXVIII. Tv.
a k zponti korm nyzat
A központi kormányzat
 • a közfeladatok ellátásának központi szintje
 • a költségvetési politika céljainak kialakítása
 • meghatározza a közfeladatok körét és terjedelmét
 • meghatározza a közfeladatok ellátásához szükséges pénzügyi forrásokat
 • kialakítja az államháztartás alrendszereit
 • kialakítja az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők közötti munkamegosztást és a finanszírozás rendjét
 • támogatja az önkormányzatokat és az alapokat
 • szükség esetén támogatja a társadalombiztosítást
 • ide tartoznak:
  • a központi igazgatási és gazdaságirányítási szervek (Országgyűlés, minisztériumok, fő hatóságok)
  • a központi igazgatási szervek által közvetlenül irányított költségvetési szervek (pl. egyetemek)
t rsadalombiztos t s
Társadalombiztosítás
 • a társadalom közös kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere
 • Mo: 1990-től önálló alap
 • feladatainak ellátása:
  • Országos Egészségügyi Pénztár
  • Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztár
 • a szervezetek önkormányzatként funkcionálnak → döntéseinél nincs közvetlen központi ráhatása
helyi nkorm nyz s
Helyi önkormányzás
 • képesség és jog → a helyi közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében
 • az állami feladatok ellátása helyi szinten
 • helyi közösségekben az igazgatási feladatok megvalósítói és a közös fogyasztás finanszírozói
 • költségvetésébe tartoznak:
  • helyi szervek
  • a helyi szervek által irányított intézmények
elk l n tett llami p nzalapok
Elkülönített állami pénzalapok
 • meghatározott társadalmi-gazdasági feladatokra létrehozott
 • parlamenti felhatalmazás alapján hozható létre
 • létesítéskor meg kell határozni az alap feladatait, bevételi forrásait, teljesíthető kiadások körét
 • gazdálkodásról éves beszámoló és mérleg készítése
elk l n tett llami p nzalapok1
Elkülönített állami pénzalapok
 • Munkaerő-piaci Alap
 • Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
 • Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap,
 • Kutatási és Technológiai Innovációs Alap,
 • Nemzeti Kulturális Alap,
 • Szülőföld Alap 
a k zponti k lts gvet s strukt r ja
A központi költségvetés struktúrája

4 szerkezeti egység:

 • Költségvetési fejezet
 • Fejezetcím (alcím)
 • Előirányzat-csoport
 • Kiemelt előirányzat
k lts gvet si fejezet
Költségvetési fejezet
 • Valamely szervezethez kapcsolódik
 • Legfontosabb állami szervek
  • Országgyűlés, Köztársasági Elnökség, MEH, Alkotmánybíróság, ÁSZ, Bíróságok, Legfőbb Ügyészség, Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala
 • Összes minisztérium
 • Országos hatáskörű állami szerv
  • KSH, Gazdasági Versenyhivatal, Történeti Hivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
 • Köztestület (pl. MTA)
alfejezetek
Alfejezetek
 • Szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó, tovább részletezett előirányzatok, pl.
  • Politikai pártok költségvetési támogatása
  • Országos kisebbségi önkormányzatok működésének biztosítása
 • Év közben kiegészíthető
el ir nyzat csoportok
Előirányzat-csoportok
 • Előirányzat-csoportok:
  • Működési költségvetés
  • Felhalmozási költségvetés
  • Kölcsönök
  • Egyéb speciális célú előirányzat
k lts gvet si ciklus
Költségvetési ciklus
 • 4 fázis:
 • Döntés-előkészítő szakasz → költségvetési évet megelőző évben
 • Döntési szakasz → normál esetben a költségvetési évet megelőző évben
 • Döntés-végrehajtási szakasz → időtartama egybeesik a költségvetési évvel
 • Döntés-végrehajtás ellenőrzésének szakasza → a költségvetési évet követő esztendő
a k lts gvet s bev teleinek csoportos t sa
A költségvetés bevételeinek csoportosítása
 • Adójellegű bevételek
 • Nem adójellegű bevételek
 • Állami vagyonhoz kapcsolható bevételek
 • Adományok, segélyek és egyéb bevételek
ad jelleg bev telek
Adójellegű bevételek
 • Adók
 • Állami monopóliumok
 • Vámok
 • Társadalombiztosítási járulékok
nem ad jelleg bev telek
Nem adójellegű bevételek
 • Illetékek
 • Díjak
 • bírságok
llami vagyonnal kapcsolatos bev telek
Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
 • Privatizáció
 • Állami tulajdonú vállalatok profitja
adom nyok seg lyek egy b bev telek
Adományok, segélyek, egyéb bevételek
 • Nemzetközi szervezetektől kapott segélyek
 • Állampolgári felajánlások
 • Vállalati felajánlások
ad rendszer
Adórendszer
 • Adó jellemzői:
  • fedezeti, befolyásolási és arányosítási funkció
 • Jogszabályi előíráson alapul
 • Egyszeri vagy folyamatos
 • Mértékének megállapítása egyoldalúan történik
 • Adórendszer: többféle adó egymás mellett alkalmazása oly módon, hogy azok egymást kiegészítsék
az ad k csoportos t sa
Az adók csoportosítása
 • Közvetlen adók (egyenes, direkt)
 • Azok a befizetések, amelyek valamely gazdasági tevékenységhez, annak pénzügyi eredményéhez vagy a lakossági jövedelmek nagyságához kapcsolódnak
  • Pl. SZJA, nyereségadó
 • Közvetett adók (indirekt)
 • Termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódnak → a forgalmat, fogyasztást terhelik, figyelmen kívül hagyva az adófizető egyéb körülményeit
  • Pl. ÁFA, értéknövekedési adó
ad k csoportos t sa
Adók csoportosítása
 • Adó alanya szerint:
  • Lakossági adók
  • Vállalati adók
 • Az adóztatás jogosultsága szerint:
  • Központi adók
  • Helyi adók
a mai magyar ad rendszer
A mai magyar adórendszer
 • Központi adók, illetékek
  • Közvetlen (adóalany = adófizető)
  • Közvetett (adóalany ≠ adófizető)
  • Járulékok
  • Díjak
  • Hozzájárulások
  • Illetékek
 • Helyi adók
  • Építményadó
  • Telekadó
  • Kommunális adó
  • IFA
  • Iparűzési adó
k zponti ad k illet kek k zvetlen ad k
Központi adók, illetékek: Közvetlen adók
 • SZJA (17%, 32%)
 • Társasági adó (16% → 19%)
 • Különadó (4% → 0%)
 • Játékadó
 • EVA (25% → 30%)
 • Gépjárműadó (teljesítmény alapján)
k zponti ad k illet kek k zvetett ad
Központi adók, illetékek:Közvetett adó
 • ÁFA (25%, 18%)
 • Jövedéki adó
 • Regisztrációs adó
 • Energiaadó
k zponti ad k illet kek j rul kok
Központi adók, illetékek:Járulékok
 • Munkaadói járulék (1%)
 • Munkavállalói járulék
 • Nemzeti kulturális járulék
 • Társadalombiztosítási járulék
  • Foglalkoztatói
   • Nyugdíjbiztosítási (24%)
   • Egészségbiztosítási (1,5% + 0,5%)
  • Biztosítotti
   • Egészségbiztosítási (6%)
   • Nyugdíj (9,5%)
 • Vállalkozói járulék
 • Innovációs járulék
k zponti ad k illet kek d jak
Központi adók, illetékek:Díjak
 • Környezetvédelmi termékdíj
 • Környezetterhelési díj
k zponti ad k illet kek hozz j rul sok
Központi adók, illetékek:Hozzájárulások
 • Rehabilitációs hozzájárulás (964500 Ft / fő / év)
 • Egészségügyi hozzájárulás
  • Tételes (1950 FT / hó → 0 FT)
  • Százalékos (27%)
 • Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
 • Szakképzési hozzájárulás (MAX. 70% → 60%)
k zponti ad k illet kek illet kek
Központi adók, illetékek:Illetékek
 • Öröklési és ajándékozási illeték
 • Visszterhes vagyonátruházási illeték
 • Eljárási illeték
  • Közigazgatási
  • Bírósági
  • Polgári eljárási
 • Igazgatási, bírósági eljárás díja
helyi ad k
Helyi adók
 • Építményadó
 • Telekadó
 • Kommunális adó
 • IFA
 • Iparűzési adó
legfontosabb ad fajt k
Legfontosabb adófajták
 • Nyereségadó (társasági adó)
  • Állami vállalatok, rt, kft, szövetkezet
 • Jövedelemadó
  • Magánszemély 2009.
  • 0-1.700.000 Ft: 18%
  • 1.700.000 Ft-tól: 306.000 Ft (18+36%)
  • 2010. – szuperbruttósítás!
  • 0-5.000.000 Ft: 17%
  • 5.000.000 Ft felett: 32%
 • Vagyonadó
  • Lakossági vagy vállalati vagyon után
  • Tárgya: ingatlan (pl. föld, ház) vagy ingó vagyon (értékpapír, pénz)
legfontosabb ad fajt k1
Legfontosabb adófajták
 • Forgalmi adó
  • Termékek, szolgáltatások vagy vagyontárgyak forgalmi folyamatához kapcsolódik
  • Áralakító tényező: az adót a végső felhasználók képviseljék
 • Fogyasztási adó
  • Egy-egy termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális forgalmi adó
  • Cél: szelektív befolyásolás
   • Egészségre ártalmas
   • Luxus
   • Import magas költséggel jár