pr a bizalom p t s m v szete dolgozz j l s besz lj r la
Download
Skip this Video
Download Presentation
PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!” - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”. Konczosné dr. Szombathelyi Márta. 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része 2.PR-elméletek 3.A PR szakma története 4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése 5.A PR tevékenység eszközei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”' - wallis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tananyagbeoszt s
1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része

2.PR-elméletek

3.A PR szakma története

4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése

5.A PR tevékenység eszközei

6. A PR tevékenység részterületei

7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR)

8.Hírnév, imázs

9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)

10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi

11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció)

12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás)

13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása

14. A házi dolgozatok értékelése

Tananyagbeosztás
pr elm letek
PR-elméletek
 • Kettős törekvés
  • Önálló tudomány legyen
  • Integrálódjon más tudományokkal
 • A PR mindig nagyobb folyamatok részeként jelenik meg
 • Elengedhetetlen az integráció
 • 3 fő integrációs terület
  • Marketing folyamatok
  • Szervezési-vezetési folyamatok
  • Társadalmi folyamatok
a pr tev kenys g 3 rtelmez se
A PR tevékenység 3 értelmezése
 • Marketing-orientált PR felfogás
 • Szervezet-orientált PR felfogás
  • Grunig egy- és kétirányú, szimmetrikus és aszimmetrikus modelljei
   • Egyirányú kapcsolat
    • Sajtóügynökségi
    • Közvélemény-tájékoztatási modell
    • Személyes befolyáson alapuló modell
   • Kétirányú kapcsolat
    • Kétirányú aszimmetrikus
    • Kétirányú szimmetrikus modell
    • Kulturális közvetítő modell
 • Társadalom-orientált PR felfogás
 • Egyéb rendszerelméleti megközelítések
  • Hazleton kommunikációs folyamat modellje
  • A CCB-modell
  • „Kontingencia”-modell
i marketing orient lt pr felfog s
I. Marketing-orientált PR felfogás
 • Legrégibb és legszűkebb értelmezés
  • Értékesítési problémák megoldására
 • Hazai viszonylatban ma is uralkodó irányzat
  • Mikrogazdaság (vállalatok) kommunikációs segédlete
  • Reklám és sales promotion kiegészítője
  • A kommunikáció elsődleges célja az értékesítés növelése
 • A piacbefolyásolás 4 eleme (4P - McCarthy)
  • Product (termék)
  • Price (ár)
  • Place (értékesítési csatorna)
  • Promotion (marketingkommunikáció) (Mc Carthy és Kotler)
   • Személyes eladás
   • Reklám
   • Sales promotion (eladásösztönzés)
   • Public Relations
ii szervezet orient lt pr felfog s
II. Szervezet-orientált PR felfogás
 • Mennyiben járul hozzá a public relation tevékenység a szervezeti célok megvalósításához?
 • A PR tevékenység azoknak az eszközöknek az egyike, amelyekkel a szervezeti célokat megvalósítják
 • J.E.Grunig: 15 év kutatás („Excellence in public relations”)
  • A PR 2 modelljét (egyirányú és kétirányú), ezen belül 6 variációját állította fel
  • A modellek egymás mellett élnek, néha keverednek
  • Alkalmazásuk függ:
   • Kultúra (a kommunikáció kultúrafüggő)
   • A szervezet profilja és jellegzetességei
egyir ny kapcsolat 1 sajt gyn ks gi modell
Egyirányú kapcsolat/1.Sajtóügynökségi modell
 • Cél: kedvező sajtóvisszhang, erőfeszítések a sajtóra koncentrálva
 • Cél: a saját érdek érvényesítése
 • A marketingszemlélet hegemóniája
 • A legrégibb PR modell
 • Egyirányú kommunikáció, nem igényli a visszacsatolást
 • Jellege: propagandisztikus (megnyerni a közönséget)
 • Az információ igazságértéke nem lényeges
 • A PR iránti ellenszenv oka e modell alkalmazása
 • Alkalmazói:
  • Politikusok, egyes vezetők
  • Politikai pártok
  • Érdekcsoportok
  • Sportágak, sportolók
  • Sztárok
  • Erős piaci pozícióban levő vállalatok
egyir ny kapcsolat 2 k zv lem ny t j koztat si modell
Egyirányú kapcsolat/2.Közvélemény-tájékoztatási modell
 • Cél: kedvező információk terjesztése, tájékoztatás
 • Cél: saját érdek, álláspont érvényesítése
 • Keletkezése: 1900-as évek, USA
 • Egyirányú kommunikáció, nincs visszacsatolás
 • Sajtócentrikus
 • DE súlyt helyez az információk igazságtartalmára (viszonylag objektív)
 • Alkalmazói:
  • Kormányzati szervek, önkormányzatok, hatóságok
  • Civil érdekcsoportok
  • Erős piaci pozícióban levő vállalatok
  • Kezdő versenyvállalatok
egyir ny kapcsolat 3 szem lyes befoly son alapul modell
Egyirányú kapcsolat/3.Személyes befolyáson alapuló modell
 • A távol-keleti kutatások hatására
 • Cél: személyes presztízs, befolyás növelése
 • A „személyi kultusz” PR modellje („alapító atya” vagy „vezér” kultusza)
 • Maximálisan propagandisztikus (meggyőzésre tör)
 • Esetenként etikátlan
 • Módszer: személyes kapcsolatok kiépítése kulcsszemélyekkel (média, hatóságok, szervezetek)
 • A lobbizásra koncentrál
 • Alkalmazói:
  • Alapító atyák kultúrájára építő vállalatok
  • Ázsiai, távol-keleti vállalatok, szervezetek
  • Kis- és középvállalatok kezdeti stádiumban
k tir ny kapcsolat 1 k tir ny aszimmetrikus modell
Kétirányú kapcsolat/1.Kétirányú aszimmetrikus modell
 • Új elem: visszacsatolás, stratégiai fontosságú közvélemény kutatása
 • Alkalmazza a kommunikációelmélet és –kutatás módszereit és eredményeit
 • Nem biztos, hogy a szervezet magatartása változik
 • Kezdeményező a kommunikációban: a szervezet
 • Cél: a befogadók meggyőzése, attitűdjük megváltoztatása
 • Alkalmazói:
  • Kormányzati szervek, önkormányzatok, hatóságok
  • Társadalmi célú intézmények
  • Érdekcsoportok, lobbik
  • Erős piaci pozícióban levő vállalatok
k tir ny kapcsolat 2 k tir ny szimmetrikus modell
Kétirányú kapcsolat/2.Kétirányú szimmetrikus modell
 • A kommunikáció célja a kölcsönös alkalmazkodás, optimális kompromisszum
 • Kölcsönös interaktív kommunikációs kapcsolatot feltételez: tárgyalás, kompromisszum
 • Alapelv: az érdekek kölcsönös figyelembe vétele
 • Széleskörűen alkalmazza a kutatást
 • Nyitottság, rugalmasság, szociális érzékenység, etikusság
 • Alkalmazói:
  • Egyes politikai pártok
  • Kormányzati szervek
  • Egyes érdekcsoportok
  • Közvélemény fókuszában álló vállalatok, intézmények
k tir ny kapcsolat 3 kultur lis k zvet t modell
Kétirányú kapcsolat/3.Kulturális közvetítő modell
 • Görögországi kutatások hatása
 • Multinacionális vállalatok külföldi leányvállalataira jellemző, ahol a vezető anyaországi
 • Erőteljes kulturális különbségek
 • a vezetés rá van utalva a közvetítőkre, megnő a tájékozódás igénye
 • Gyakran kulturálisan idegen szemlélet, saját érdek, álláspont ráerőltetése
 • Alkalmazói:
  • Egyes politikai körök, idegen hatalmak
  • Multinacionális vállalatok helyi érdekeltségei
  • Külföldi tulajdonosok
iii t rsadalom orient lt pr felfog s
III. Társadalom-orientáltPR felfogás
 • Mennyiben járul hozzá a PR tevékenység a társadalom funkciójához?
 • A szűk vállalati szférából kilépés
 • Egyrészt a nonprofit szervezetek, kormányzati szervek is alkalmazzák a PR módszereket
 • Másrészt erősödik a társadalmi kontroll a gazdaság felett
 • A szervezet mint alrendszer illeszkedik a nagyobb társadalmi rendszerbe, a PR feladata az illeszkedés segítése
 • A vállalat kommunikálja hozzájárulását az össztársadalmi célokhoz
egy b rendszerelm leti megk zel t sek ny lt rendszerek
Egyéb rendszerelméleti megközelítések (nyílt rendszerek)
 • Hazleton kommunikációs folyamat modellje
  • A szervezet állandóan változó környezetben létezik (jogi, politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, verseny környezet)
 • A CCB-modell
  • Cutlip – Center – Broom: Effective PR, 1985
  • Morphogenezis: a környezet hatására a nyílt szervezet változtathat szervezetén, szerkezetén, eljárásain, céljain
 • „Kontingencia”-modell
  • Szoros egymásmellettiség, érintkezés
  • Alapelv: ekvifinalitás: több út vezethet ugyanahhoz a célhoz
ad