slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkopíruj si logo EU do své práce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkopíruj si logo EU do své práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
wallace-hawkins

Zkopíruj si logo EU do své práce - PowerPoint PPT Presentation

69 Views
Download Presentation
Zkopíruj si logo EU do své práce
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkopíruj si logo EU do své práce

 2. Tato prezentace je určena žákům 4. tříd v hodině ČaS – přírodověda – živá příroda, jako hodina výkladová. • Žáci si zopakují zimní měsíce. • Popíší začátek zimy a vysvětlí pojem zimní slunovrat. • Seznámí se s přezimováním rostlin (jednoletých, dvouletých a vytrvalých), stromů (listnatých a smíšených), ptáků, živočichů (hmyz, studenokrevní a teplokrevní). • Na závěr si mohou vyplnit přiložený pracovní list (konec prezentace). ANOTACE

 3. BLÍŽÍ SE ZIMA

 4. Začátek zimy • Zimní měsíce • Rostliny • Stromy • Ptáci • Živočichové Obsah:

 5. 21. prosince • Zimní slunovrat • Nejkratší den a nejdelší noc ZAČÁTEK ZIMY

 6. Vyber zimní měsíce červen únor září březen listopad duben říjen srpen květen prosinec červenec leden

 7. Jednoleté • Dvouleté • Vytrvalé ROSTLINY

 8. Jejich nadzemní části uhynou. • Přečkají pouze semena, která se rozptýlila po dozrání plodů do půdy. • Na jaře z nich vyklíčí rostliny nové. JEDNOLETÉ

 9. Přežívají pouze podzimní části (kořen, cibule, hlíza oddenek) • Stromy : - míza se stahuje do kořenů - opadávají listy - jehličnany zastavují svůj růst Dvouleté a vytrvalé

 10. Hmyzožravci odlétají do teplých krajin (čápi, vlaštovky, jiřičky) • Zůstávají: ti co se živí semínky (pěnkavy, kosi) ti co se živí jinými živočichy (káně) PTÁCI

 11. Hmyz • Studenokrevní • Teplokrevní ŽIVOČICHOVÉ

 12. V zimě nenaleznou potravu. • Zimu přečkávají ve skulinách stromů a skalách, pod kůrou, v půdě. • Vylezou, až se oteplí. HMYZ

 13. Teplota těla jim kolísá podle teploty okolí. • Vyhledávají nemrznoucí místa. • Ryby plují do větších hloubek. • Plazi zalézají–zimu přečkají ve stavu strnulosti. STUDENOKREVNÍ

 14. Udržují si svou stálou teplotu. • Býložravci (zajíc, srna) jsou celou zimu aktivní. • Menší (veverka, hraboš) si dělají zásoby a zalezou do dutin nebo svých nor. • Šelmy (liška, vlk, kuna) loví i v zimě. • Medvěd si přes léto tvoří tukové zásoby. TEPLOKREVNÍ

 15. PRACOVNÍ LIST

 16. Program Microsoft Office 2010 POUŽITÉ ZDROJE