Vybran kapitoly z obecn a teoretick f yziky
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Vybrané kapitoly z obecné a teoretické f yziky. Milan P ř edota predota@zsf.jcu.cz Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky ( KBF ) , Boreck ého 27 (Vltava) , přízemí, tel. 3 8 9 037 6 1 2. e-learning. www.eamos.cz ZSF → KBF www.eamos.c z/amos/kbf Vyb. kap. z fyz. (CBRNE)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - walker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vybran kapitoly z obecn a teoretick f yziky

Vybrané kapitoly z obecnéa teoretické fyziky

Milan Předota

predota@zsf.jcu.cz

Katedra zdravotnické fyziky a biofyziky (KBF), Boreckého 27 (Vltava), přízemí,

tel. 389037 612


E learning

e-learning

www.eamos.czZSF → KBF

www.eamos.cz/amos/kbf

Vyb. kap. z fyz. (CBRNE)

Informace o kurzu

Doplňující přednášky a cvičení

Radiologická fyzika

Fyzikální konstanty a přehled vzorců

Přednášky a cvičení


Sylabus p edm tu

Sylabus předmětu

Základy mechaniky - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený

Formy energie (potenciální, kinetická, tepelná), teplo, výkon, práce

Otáčivý pohyb – úhlová a obvodová rychlost, dostředivé zrychlení

Kmitání a vlnění (frekvence a perioda, vlnová délka), druhy vlnění (podélné a příčné), intenzita zvuku

Atom – struktura elektronového obalu, energetické spektrum atomu vodíku, excitace a ionizace

Atom – struktura a energie jádra, izotopy (stabilní, nestabilní)

Princip laseru

Silové působení na nabitou částici v elektrostatickém poli (radiálním, homogenním), Coulombův zákon, elektrické napětí, intenzita elektrostatického pole

Pohyb relativistické částice, relativistická hmotnost, energie a hybnost

Silové působení na nabitou částici v magnetickém poli

Foton – charakteristika, energie, vznik (RTG, jaderné záření g, tepelné a světelné záření, anihilace částic), spektrum elektromagnetického záření

Comptonův rozptyl, fotoelektrický jev – popis, význam pro absorpci záření


Sylabus p edm tu1

Sylabus předmětu

Rentgenové záření – brzdné a charakteristické RTG záření, vznik, energie

Jaderné izotopy, přirozená a umělá radioaktivita

Vazebná energie jádra, získávání jaderné energie fúzí a štěpením

Záření a - vznik, absorpce

Záření b (b- a b+)- vznik, absorpce

Záření g- vznik, absorpce

Neutronové záření - vznik, absorpce, detekce

Rozpadový zákon

Absorpční zákon

Aktivita radioaktivní látky (definice, jednotky), vztah mezi intenzitou záření a množstvím látky

Látkové množství, význam Avogadrovy konstanty, molární hmotnost

Rozpadová schémata radionuklidů, radioaktivní rozpadové řady.

Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace, veličiny, jednotky ozáření)

Scintilační a polovodičové detektory

Plynové (ionizační) detektory

Urychlovače částic – lineární, kruhové


Studijn literatura

Studijní literatura

Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 2001

Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 2001

Kubínek, Kolářová, Fyzika v příkladech a testových otázkách, Rubico, 1998

Záškodný, P.: Přehled základů teoretické fyziky (s aplikací na radiologii), Didaktis, Bratislava, 2005

Konečný J.: Radiační fyzika, ZSF JU, 2006

Hrazdira, I., Mornstein,V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno:Neptun,2001.

Leoš Navrátil a Jozef Rosina: Lékařská biofyzika, Magnus, 2000

Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, 1990

Kozlovská, D., Skalická, Z., Záškodný, P.: Úvod do praktika z radiologické fyziky. ZSF JU, České Budějovice, 2005

http://astronuklfyzika.cz/


Podm nky pro z sk n z po tu

Podmínky pro získání zápočtu

Nejméně 50% bodů ze zápočtového testu