Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

175 Views Download Presentation
Download Presentation

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων στις δραστηριότητες Γιάννης Μεραμβελιωτάκης

 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ • ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. • Ν.2939/2001 (ΦΕΚ179/Α/2001): Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού οργανισμού Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις. • Ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α΄/23-6-2010) : Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και του ΕΟΕΔΣΑΠ • ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. • ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/2006) Έγκριση γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ.

 3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α΄/2-3-2004): Για τα χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια (ΑΛΕ) Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α΄/5-3-2004): Για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α΄/5-3-2004): Για χρησιμοποιημένους συσσωρευτές - ηλεκτρικές στήλες Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004): Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α΄/5-3-2004) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α΄/3-2-2006) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009(ΦΕΚ 2076/Β΄/2009) Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ» • Στην ΚΥΑ 13588/725/2006 στο Παράρτημα ΙΒ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται με τους 6ψήφιους κωδικούς τους. Τα χαρακτηριζόμενα ως «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» επισημαίνονται με αστερίσκο (*). • Άρθρο 10 της ΚΥΑ 13588/725/2006 «ο κάθε κάτοχος επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται: α) είτε να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεση τους, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας ΚΥΑ….Η παράδοση και η νόμιμη κατοχή των επικινδύνων αποβλήτων αποδεικνύεται από το έντυπο αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ…..Με την μεταβίβαση του εντύπου αναγνώρισης παύει η ευθύνη του προηγούμενου κατόχου και υπεύθυνος καθίσταται ο νέος κάτοχος. β) είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση ή διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας….»

 5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ • Ανάλογα αν είναι στερεά ή υγρά προβλέπεται η συγκέντρωση τους σε ασφαλείς περιέκτες ώστε να μην είναι εφικτή η διαρροή τους αν είναι υγρά ή να είναι ασφαλώς κλειστά αν περιέχουν στερεά. • Παράδοση σε αδειοδοτημένους φορείς που έχουν τις προβλεπόμενες άδειες από την ΚΥΑ 13588/725/2006 για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων για τους κωδικούς ΕΚΑ που προβλέπεται από την άδεια τους. • Η παράδοση και παραλαβή αποδεικνύεται με το ειδικό έντυπο αναγνώρισης, το οποίο παραδίδεται στον παραγωγό από τον φορέα διαχείρισης του επικίνδυνου υλικού. Στο έντυπο αναγνώρισης αναγράφεται η ποσότητα που παραλαμβάνεται, ο/οι κωδικοί ΕΚΑ, ο αριθμός μητρώου ΥΠΕΚΑ του φορέα. Κάδος συλλογής συσσωρευτών Δεξαμενή συλλογής επικινδύνων υλικών Κάδος συλλογής συσκευασιών

 6. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, Κ.Λ.Π) • Συνθετικά έλαια μηχανής – κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης κωδ.ΕΚΑ 13 02 08* • Φίλτρα λαδιού κωδ.ΕΚΑ 16 01 07* • Κενές συσκευασίες λιπαντικών και ελαίων κωδ.ΕΚΑ 05 01 10* . • Υγρά φρένων κωδ. ΕΚΑ 16 01 13* • Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες κωδ.ΕΚΑ 16 01 14* • Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών κωδ. ΕΚΑ 16 01 14* • Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες με κωδ.ΕΚΑ 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 06* • Υπολείμματα του βορβοροσυλλέκτη απο πλυντήριο αυτοκινήτων με κωδικό ΕΚΑ 13 05 03* • Φίλτρα προερχόμενα από φούρνους βαφής αυτοκινήτων με κωδικό ΕΚΑ15 02 02* • Λάσπες από δεξαμενές καυσίμων με κωδικούς ΕΚΑ05 01 03* • Μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνα υλικά ΕΚΑ17 05 05* και άλλα… ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ (Αρχείο σε μορφη Excel) http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=439&language=el-GR

 7. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩN (ΚΥΑ 13588/725/2006) • Προέλευση αποβλήτων Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___Πρωτογενής Αποθήκευση □ Δευτερογενής Αποθήκευση □ Επωνυμία:.............................................................................................................................. Διεύθυνση:............................................................................................................................. Τηλέφωνο:.............................................................. Χαρακτηριστικά Αποβλήτων: Α) Pb– οξέος □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA……… ΚΛΑΣΗ UN………… Β) Ni - cd □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA……… ΚΛΑΣΗ UN………… Γ) Μικτές μπαταρίες □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA 200133 ΚΛΑΣΗ UN………… Δ) Άλλη κατηγορία □ ΚΩΔΙΚΟΣ EKA……… ΚΛΑΣΗ UN………… Αριθμός Κάδων:............... Μικτό Βάρος Φορτίου (κιλά):.............. Απόβαρο Κάδου:............ Υπεύθυνος:.................................................. Υπογραφή:................................................ • Συλλέκτης / Μεταφορέας Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___ Επωνυμία:............................................................................................................................ Διεύθυνση:........................................................................................................................... Τηλέφωνο:................................................... ΑΦΜ :........................................................... ΔΟΥ:.............................................................. Αρ. Κυκλ. Οχήματος:............................... Αρ. άδείας οδηγού ADR:................................ Διαδρομή (άλλη από την πλέον βέλτιστη):...................................................................... Υπεύθυνος:.................................................. Υπογραφή:................................................ • Παραλαβή Αποβλήτων Ημερ.: ___/___/___ Ώρα: ___:___ Δευτερογενής Αποθήκευση □ Ανακύκλωση □ Επωνυμία:............................................................................................................................ Διεύθυνση:........................................................................................................................... Τηλέφωνο............................................................ ΑΦΜ :........................................................... ΔΟΥ:.............................................................. Βάρος Φορτίου (κιλά) ........................................ Υπεύθυνος:.................................................. Υπογραφή:................................................

 8. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΥΑ 13588/725/2006) Αριθμός:

 9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Λ.Π) • Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα κωδ. ΕΚΑ 20 03 01 • Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά σε συνεργεία-φανοβαφεία κωδ. ΕΚΑ 16 01 17 (σιδηρούχα μέταλλα) • Χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (μη σιδηρούχα μέταλλα) κωδ. ΕΚΑ 16 01 18 • Διάφορα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (πλαστικά, γυαλί) κωδ. ΕΚΑ 16 01 19/20 • Χρησιμοποιημένοι καταλύτες οχημάτων κωδ. ΕΚΑ 06 08 01 • Άδειες συσκευασίες κάθε είδους που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, κατηγορία κωδ. ΕΚΑ 15 01 (εκτός τους κωδ. 15 01 10* και 15 01 11*) • Χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων κωδ. ΕΚΑ 16 01 03

 10. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σύμφωνα με την εγκύκλιο 149023/1799/30-3-2010 του ΥΠΕΚΑ και τις προαναφερόμενες νομοθεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, κάθε δραστηριότητα είναι υποχρεωμένη να υποβάλει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων • Συμπληρώνεται σε ετήσια βάση από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο λειτουργίας της δραστηριότηταςκαι υποβάλλεται κατά το μήνα Φεβρουάριο. • Για τις συνήθεις δραστηριότητες, τα απόβλητα των οποίων διαχειρίζονται εκτός της εγκατάστασης, αναγράφονται: • A) Η επωνυμία του συλλέκτη • B) Ο εξαψήφιος κωδικός ΕΚΑ • Γ) Ο αριθμ. μητρώου του ΥΠΕΚΑ • Δ) Οι ποσότητες των αποβλήτων με βάση τα δελτία παραλαβής-αποστολής (για τα μη επικίνδυνα) και τα έντυπα αναγνώρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα • Για τη συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 3 απαιτείταιη δραστηριότητα να διαθέτει άδεια διαχείρισης ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων(επικινδύνων ή μη) σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία

 11. Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων Φόρμα συμπλήρωσης υπάρχει στην ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=437&language=el-GR

 12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ • Διάθεση υγρών επικινδύνων αποβλήτων στο σύστημα αποχέτευσης της δραστηριότητας, σε φυσικούς αποδέκτες και αγωγούς μεταφοράς ομβρίων. • Διάθεση επικινδύνων υλικών σε κάδους εναπόθεσης αστικών αποβλήτων ή κάδους ανακύκλωσης • Διάθεση επικινδύνων αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένους φορείς (εργολάβους Δημοσίων έργων, τσιγγάνους κ.λ.π) • Η μη συμπλήρωση κατά την παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων του έντυπου αναγνώρισης. Η ευθύνη της κατοχής του επικινδύνου αποβλήτου εξακολουθεί να βαρύνει τον παραγωγό. • Η χρήση μη ασφαλών κάδων ή δεξαμενών για την φύλαξη τους μέχρι την παραλαβή τους και σε μη προφυλαγμένους χώρους

 13. Ευχαριστώ πολύ