slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
10 April 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

10 April 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Skim Insurans Murid Sekolah S.P.A.D Taklimat kepada Pegawai-Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri & Pejabat Pelajaran Daerah. 10 April 2013. Dengan kerjasama :. Skim Insurans Murid – Murid Sekolah S.P.A.D. Pengenalan. Skim Insurans Murid-Murid Sekolah S.P.A.D.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10 April 2013' - waldo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Skim Insurans MuridSekolah S.P.A.DTaklimatkepadaPegawai-PegawaiJabatanPelajaranNegeri & PejabatPelajaran Daerah

10 April 2013

Dengankerjasama :

skim insurans murid murid sekolah s p a d pengenalan
Skim Insurans Murid –MuridSekolah S.P.A.D.Pengenalan

Skim Insurans Murid-Murid Sekolah S.P.A.D

 • Menerusi Pengumuman Bajet 2013, YAB Perdana Menteri mengumumkan bahawa Kerajaan berhasrat untuk menyediakan Skim Perlindungan Insuran kepada kesemua murid sekolah yang menaiki bas sekolah berlesen & berdaftar dengan S.P.A.D. (Semenanjung) dan LPKP (Sabah & Sarawak)
  • Demi menjaga keselamatan pelajar sekolah dan mengurangkan beban pengusaha bas sekolah, S.P.A.D. akan menerajui dan melaksana inisiatif ini
 • Perlindungan insurans kepada semua murid-murid sekolah yang menggunakan bas sekolah berdaftar/berlesen dengan S.P.A.D/LPKP
 • Tujuan utama inisiatif:
 • Melumpuhkan perkhidmatan bas-bas sekolah haram
 • Menggalakkan penggunaan bas-bas sekolah yang berlesen
 • Melindungi murid-murid sekolah yang berdepan dengan perkara yang tidak diingini
skim insurans murid murid sekolah s p a d skop insurans
Skim Insurans Murid-Murid Sekolah S.P.A.DSkop Insurans

Skim

Skim Takaful Kemalangan Berkelompok

Tempoh Perlindungan

2Januari 2013 – 1 Januari 2014

Manfaat

Kematian

Keilatan/kecacatankekal

Kos perubatan

Elaun hospital (maksima 30 hari)

Kos pengebumian

RM 100,000.00

Sehingga RM 100,000.00

RM 3,000.00

RM 100.00/sehari

RM 2,500.00

Skop Perlindungan Insurans

Kemalangan yang berlaku keatasmurid-murid sekolah yang bersekolah di sekolah-sekolah berdaftar dengan KementerianPelajaran Malaysia DAN berada didalam bas sekolah yang berdaftar dengan S.P.A.D & LPKP

Jumlah Dilindungi

1,500,000 murid-muridsekolah

Kawasan Perlindungan

Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei and Indonesia

skim insurans murid murid sekolah s p a d proses tuntutan
Skim Insurans Murid-Murid Sekolah S.P.A.DProses Tuntutan

Mula

Maklumanawalkejadiankemalangan kepada S.P.A.D./LPKP atau Takaful Malaysia melalui hotline, surat, atauemel

Pengetua/ Guru Besar/ Guru PenolongKananperlumengesahkanbahawamuriditumerupakanmurid yang bersekolahdisekolahberikut.

Muatturunborangtuntutanmelaluilaman web S.P.A.D. atau Takaful, ataudapatkandaripejabat S.P.A.D./LPKP ataupejabatsekolah . Lengkapkanborangbersertadokumenlengkap. Dapatkanpengesahandaripadapihaksekolah

Mengembalikanborangtuntutandandokumen kepada ibubapa/murid

Menerimadanmengesahkandokumentuntutan.

Mendapatkanpengesahandankelulusandaripada S.P.A.D. mengenai status bas sekolah yang terlibatdalamkemalangan.

S.P.A.D. mengesahkan bas sekolah yang terbabitdalamkemalanganmerupakan bas sekolah yang berlesendengan S.P.A.D

Menerimakembaliborangtuntutandandokumen. Hantarataupos kepada mana-manapejabat Takaful Malaysia ataudiserahkankepejabat S.P.A.D/LPKP atausekolah

Diluluskan?

Melengkapkandokumentuntutandanmemohonsemula.

Tidak

Ya

Takaful Malaysia mengeluarkanbayarantuntutan kepada murid/waris.

Menerimabayarantuntutandaripada Takaful Malaysia

Tamat

skim insurans murid murid sekolah s p a d dokumen yang diperlukan
Skim Insurans Murid-Murid Sekolah S.P.A.DDokumen Yang Diperlukan
 • 4. TuntutanManfaat Hospital
 • BorangTuntutan yang diisilengkap & buktipembayaran.
 • LaporanPerubatanmengenaikeadaanpesakit
 • “Ward Chit”/PengesahanRawatan
 • Lampiran A
 • BorangKreditTerus
 • 5. KhairatKematian
 • Borang Tuntutan yang diisilengkap
 • SijilKematian yang disahkan
 • Lampiran A
 • BorangKreditTerus
 • 1. TuntutanKematianAkibat Kemalangan
 • BorangTuntutan yang diisilengkap
 • Laporan Polis
 • SijilKematian
 • Lampiran A
 • 2. TuntutanLumpuhBerkekalan/Terpisahatau
 • HilangAnggotaBadan
 • BorangTuntutan yang diisilengkap
 • LaporanPengesahanDoktormengenaikeadaanpesakit
 • Laporan Polis
 • Lampiran A
 • 3. TuntutanPerbelanjaanPerubatan
 • BorangTuntutan yang diisilengkap & buktipembayaran yang asal
 • LaporanPerubatanmengenaikeadaanpesakit
 • Laporan Polis
 • Lampiran A
slide8
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahS.O.P untuk Hotline S.P.A.D/LPKP (MaklumanAwal Kemalangan)
 • Terimapanggilandaripadaibubapa/murid-murid/pengendali bas sekolahbagitujuanuntukmelaporkankemalangan yang melibatkan bas sekolah.
 • Pegawai yang bertugasperlumerekodkaninformasipentingsepertiberikut:
 • a. Namapemanggil (Ibubapa/Murid-murid/Pengendali Bas)
 • b. Nombortelefonpemanggil
 • c. Nomborpendaftaran bas sekolah
 • d. Lokasikemalangan
 • e. Tarikh/Waktukemalangan
 • Segalainformasi yang direkodperludisalurkan kepada pegawai unit Skim Insurans Murid-Murid Sekolah melalui:
 • a. Emel kepada insurans@spad.gov.my
 • b. Telefon : 012 330 8027 (Zulfadli)
 • 03 2726 7072 (Zureina)
 • 013 308 1792 (Halim)

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah s o p untuk pengurusan sekolah
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahS.O.P untukPengurusan Sekolah
 • Terimaborangdaripada Ibubapa/murid-murid.
 • Pengetua/Guru Besar/Guru PenolongKananperlumemastikanBahagian 1: Butir-ButirMuridtelahlengkapdiisikan.
 • Kemudian, Pengetua/Guru Besar/Guru PenolongKananperlumelakukanpengesahandanmenandatanganiBahagian 2: PengesahandanPerakuan Dari Pihak Sekolah.
 • Setelahborangtuntutanselesaidisahkan, silakembalikanborang kepada ibubapa/murid-murid. Ibubapa/murid-muridakanmenghantarborangtuntutanbesertadokumenlengkap kepada cawangan-cawangan Takaful Malaysia yang terdekat.
 • Nota:
 • Pihak S.P.A.D./LPKP menjangkakanakanberlakukesdimanapihakibubapaataumurid-murid yang memerlukanbantuanpihaksekolahuntukmenghantarterus kepada cawangan-cawangan Takaful Malaysia yang terdekatdengansekolah. Pihaksekolahperlumenghantarborangtuntutan & dokumen kepada cawanganterdekat Takaful Malaysia

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah s o p untuk s p a d lpkp
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahS.O.P untuk S.P.A.D/LPKP
 • Terimaborang Takaful Malaysia bagitujuanpengesahanbahawa bas sekolah yang terlibatdalamkemalanganadalah bas sekolah yang berdaftar.
 • Pegawai yang berkenaanmemeriksabutir-butir yang diberikanpadaBahagian 3: Butir-Butir Syarikat Pemilik Bas dengan data daripadasistem SIKAP.
 • Kemudian, pegawai yang berkenaanperlumelakukanpengesahandanmenandatanganiBahagian 4: PengesahandanPerakuan Dari Pihak S.P.A.D./LPKP.
 • PegawaiberkenaanperlumemastikanLampiran A diisidanmelakukansemakanbahawamaklumat yang diberikanadalahsahih.
 • Borangtuntutanselesaidisahkan, siladapatkantandatangansalahseorangdaripadapihakpengurusantertinggi S.P.A.D./LPKP (CEO/CDO/COO/Setiausaha S.P.A.D. atauPengarahNegeri/PenolongPengarahNegeri LPKP) bagiLampiran A.
 • Borang yang lengkapdisahkandanditandatanganiperludikembalikan kepada JabatanPerniagaanKorporat Takaful Malaysia (silarujukpegawai Takaful Malaysia).

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah contoh borang tuntutan
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahContohBorangTuntutan

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah contoh borang tuntutan1
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahContohBorangTuntutan

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah contoh borang tuntutan2
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahContohBorangTuntutan

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah contoh borang tuntutan3
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahContohBorangTuntutan

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah contoh borang tuntutan4
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahContohBorangTuntutan

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah pengisian perlengkapan borang tuntutan
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahPengisian & PerlengkapanBorangTuntutan

Strictly Confidential and for Internal Use Only

skim perlindungan insurans murid murid sekolah nama pegawai kakitangan dan takaful mycare centres
Skim Perlindungan Insurans Murid-Murid SekolahNamaPegawai, Kakitangan Dan Takaful myCareCentres

Strictly Confidential and for Internal Use Only

slide19

Your Preferred Choice for Insurance

Syarikat Takaful Malaysia Berhad, (Takaful Malaysia) was incorporated on 29 November 1984 as the FIRST Takaful provider in Malaysia. It has an authorised capital of RM500 million and a paid up capital of RM162 million. The Company was listed on the Main Board of the Malaysian Stock Exchange on 30 July 1996.

In accordance with the Takaful Act 1984, Takaful Malaysia provides two types of Takaful businesses namely Family and General Takaful.

With more than 25 years of experience, today, we stand tall as a full fledge local Takaful powerhouse with close to 1,450 employees at group level and one of the largest Takaful operator in the World with total assets of RM 6.4 billion.

Takaful Malaysia has 30 outlets nationwide providing counter services and a subsidiary takaful company in Indonesia.

Winner of Brand Laureate Award for Best Corporate Branding in Financial Services – Takaful Insurance for 2010 and 2011.

The Edge Billion Ringgit Club membership and the 3rd highest profit growth company for 3 years in the Finance Sector behind MBSB and Alliance Financial Group. 

board of directors
Board Of Directors

Dato’ PadukaIsmee Ismail

(Chairman)

Dato' Mohamed Hassan Md. Kamil

(Group Managing Director)

En Zakaria Ismail

En Johan Abdullah

Y. Bhg. Dato' Othman Abdullah

Dato' Sulaiman Mohd Yusof

PnRozaida Omar

En Mahadzir Azizan

shariah advisory board
Shariah Advisory Board

Chairman

Y. Bhg. Prof. Madya Dr. Ahmad Shahbari @ Sobri b. Salamon

Member

Y. Bhg. Datuk Abdul Hamid b. Said

Member

Y. Bhg. Dr Aida bte Othman

Member

Y. Bhg. Ustaz Mohd. Bakir b. Hj. Mansor

Member

Y.Bhg Associate

Prof Dr Muhammad Rahimi b.Osman