Download
semanti ka interoperabilnost specifikacija elektroni kog ra una u rh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH

Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Semantička interoperabilnost – Specifikacija elektroničkog računa u RH dr.sc. Ivan Magdalenić Seminara za formalne metode i primjene Varaždin, 21. travnja 2010.

 2. Sadržaj prezentacije • Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 3. Pregled stanja u RH • Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2010 • Povjerenstvo za e-Račun • Projekt e-Račun • Projekt e-Moduli

 4. Projekt e-Moduli • Naziv projekta: Istraživanje i razvoj rješenja temeljenih na otvorenom kôdu za elektroničke module identificirane u okviru istraživanja generičkog procesnog modela tvrtke, identifikacije priključnih točaka za elektroničko poslovanje te tehničkih i funkcionalnih specifikacija e-modula • Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva • Cilj projekta: Unaprijediti poslovnu komunikaciju između poduzeća i njihovu komunikaciju prema drugim društvenim subjektima, uz korištenje potencijala suvremenih IKT. • Vrijednosni lanac • Modeli poslovnih procesa • Orkestracija servisa • Razvoj programskih komponenata • Materijali dostupni na: eDocument.foi.hr

 5. Isporuke projekta • Isporuka 1: Metodološki priručnik • Isporuka 2: Generički procesni model tvrtke • Isporuka 3: Funkcionalne i tehničke specifikacije e-Modula • Isporuka 4: Izvorni kôd rješenja temeljenih na otvorenom kôdu • Isporuka 5: Prezentacija rješenja temeljenih na otvorenom kôdu • Isporuka 6: Konačni izvještaj

 6. Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 7. Okvir za interoperabilnost • Interoperabilnost znači sposobnost informacijskih i komunikacijskih sustava i poslovnih procesa da podržavaju razmjenu podataka i omogućavaju dijeljenje informacija i znanja. * • Okvir za interoperabilnost se može definirati kao skup standarda i smjernica koji opisuju način koji je dogovoren između organizacija za međusobnu interakciju. Okvir za interoperabilnost nije statički dokument i može se mijenjati i nadopunjavati s vremenom kako se mijenjaju tehnologije, standardi i administrativni zahtjevi. * • * Izvor: *European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services (2004)http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529

 8. Semantičke norme – Značajnija standardizacijska tijela UN/CEFACT - United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards GS1 CEN - European Committee for Standardization OAGIS - Open Applications Group Integration Specification ISO – International Organization for Standardization

 9. Pregled normi koje definiraju semantiku podataka • Izvor: Philipp Liegl:Business Documents for Inter-Organizational Business Processes, Ph.D. Thesis, Vienna University of Technology, 2009.

 10. Pristupi izgradnji poslovnih dokumenta primjenom semantičkih normi • Od vrha prema dnu: • UN/CEFACT • Od dna prema vrhu: • ebInterface • Kombinirani pristup: • Universal Business Language (UBL) • Integrirani pristup • ebXML • Implementacijski neutralni pristup: • Core Components Technical Specification

 11. Core Components TechnicalSpecification- ISO/TS 15000-5 CCTS je namijenjen za rješavanje problema informacijske interoperabilnosti u području poslovnih aplikacija. U specifikaciji je opisana metodologija za razvoj zajedničkog skupa semantičkih građevnih blokova koji prezentiraju općenite tipove poslovnih podataka koji se danas koriste. CCTS koncept definira novu paradigmu u dizajniranju i implementaciji ponovno iskoristivih, sintaksno neutralnih informacijskih građevnih blokova. CCTS je prihvaćen kao ISO standard 2005. godine pod nazivom ISO/TS 15000-5:2005. CCTS - skraćeno Core Components (CC) je razvijena i održava se u UN/CEFACT-u. CC se široko prihvaća i informacijski modeli predstavljeni u CWA dokumentima i UBL dokumentima bazirani su na konceptu koji je predstavljen u CC. UN/CEFACT na temelju CC norme dva puta godišnje objavljuje i ažurira biblioteku ključnih podatkovnih komponenti - CC library (CCL) koja nosi oznaku CCL + godina + A ili B

 12. Jezgrena komponenta (Core Component) CCTS uvodi pojam jezgrene komponente koja je građevni blok za ostvarenje semantički ispravnog i smislenog informacijskog paketa koji se razmjenjuje. Jezgrena komponenta sadrži samo informacijski dio koji je neophodan za opis specifičnog koncepta.

 13. Tipovi jezgrenih komponenti • Osnovna jezgrena komponenta (Basic Core Component) - jezgrena komponenta koja izgrađuje pojedinačnu poslovnu karakteristiku specifične Složene jezgrene komponente koja reprezentira objektnu klasu. Ima jedinstvenu poslovno-semantičku definiciju. • Asocijacijska jezgrena komponenta (Association Core Component) - jezgrena komponenta koja predstavlja kompleksnu poslovnu karakteristiku specifične Složene jezgrene komponente koja reprezentira objektnu klasu. • Složena jezgrena komponenata (Aggregation Core Component) -skup povezanih dijelova poslovnih informacija koje nose jedinstveno poslovno značenje, neovisno o bilo kakvom poslovnom kontekstu • Tip jezgrene komponente (Core Component Type) - jezgrena komponenta koja se sastoji od jedne i samo jedne sadržajne komponente koja nosi stvarni sadržaj plus jedne ili više dodatnih komponenti koje daju dodatnu definiciju sadržajnoj komponenti • Podatkovni tip (Data Type).

 14. Izvor: Core Components Technical Specification – Part 8 of the ebXML Framework

 15. Poslovni informacijski entiteti Kad se osnovne jezgrene komponente stave u poslovni kontekst one predstavljaju podlogu na kojoj se izgrađuju Poslovni informacijski entiteti. Poslovni informacijski entiteti su dijelovi poslovnih podataka ili grupa dijelova poslovnih podataka sa jedinstvenom poslovno-semantičkom definicijom. Osnovne jezgrene komponente služe kao kontrolirani vokabular za izgradnju poslovnih informacijskih entiteta.

 16. Kategorije poslovnih informacijskih entiteta Osnovni poslovni informacijski entitet (BasicBusinessInformationEntity) - reprezentira pojedinačnu poslovnu karakteristiku specifične objektne klase u specifičnom poslovnom kontekstu Asocijativni poslovni informacijski entitet (AssociationBusinessInformationEntity) - predstavlja kompleksnu poslovnu karakteristiku specifične objektne klase u specifičnom poslovnom kontekstu Složeni poslovni informacijski entitet (AggregateBusinessInformationEntity) - skup povezanih dijelova poslovnih informacija koji zajedno nose jedinstveno poslovno značenje u specifičnom poslovnom kontekstu

 17. Primjer poslovnih informacijskih entiteta

 18. Izvor: Core Components Technical Specification Veza između jezgrenih komponenti i poslovnih informacijskih entiteta

 19. Norme koje se temelje ili su usklađene sa Core Components UBL verzija 2.0 OAGIS verzija 9.x GS1 XML Cross Industry Invoice (CII) CEN Workshop Agrement – Information model definition

 20. Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 21. Struktura elektroničkog računa

 22. Pristup definiranju e-računa • Definiranje obaveznih elemenata • Zakoni u RH i EU • Definiranje opcionalnih elemenata • Zahtjevi od zainteresiranih strana • Izgradnja informacijskog modela e-računa neovisnog o implementaciji • Preslikavanje informacijskog modela na izabranu normu • Izgradnja XML schema

 23. Primjer dijela računa izgrađenog prema principima Core Components

 24. Međuovisnost XML Schema prema UBL 2.0 • Pregled informacijskog modela i UBL specifikacije

 25. Dodatne funkcionalnosti • Dvostupanjska provjera • XML Schema • Schematron • Šifrarnici i kodne liste • Implementacijske upute

 26. Uvod • Semantičke norme • Nacrt specifikacije e-Računa u RH • Zaključak

 27. Zaključak • E-račun je samo jedan dio nabavnog procesa • Prijedlog uvođenja – Pilot projekt • Otvorena pitanja – arhiviranje e-računa