realizm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
realizm PowerPoint Presentation
Download Presentation
realizm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

realizm - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

realizm. Realizm klasyczny ( Tukidydes , Machiavelli , Hobbes ) Morgenthau i realizm neoklasyczny Schelling i realizm strategiczny Waltz i neorealizm. Tukidydes. SM to nieunikniona rywalizacja i konflikty między starożytnymi państwami-miastami Grecji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

realizm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Realizm klasyczny (Tukidydes,Machiavelli,

 • Hobbes)
 • Morgenthau i realizm neoklasyczny
 • Schelling i realizm strategiczny
 • Waltz i neorealizm
slide3

Tukidydes

 • SM to nieunikniona rywalizacja i konflikty między starożytnymi państwami-miastami Grecji.
 • Zwierzęta polityczne są wielce nierówne pod względem swej siły, możliwości zdominowania innych i obrony własnej
 • Autor słynnego studium wojny peloponeskiej
tukidydes o silnych i s abych
Tukidydes o silnych i słabych
 • Sprawiedliwość w stosunkach ludzkich jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, gdy po obu stronach równe siły mogą ją zabezpieczyć; jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują (…).
 • Najlepiej może postępują ci, którzy równym sobie nie ustępują, dla silniejszych zachowują szacunek, wobec słabszych mają umiar. Zastanówcie się nad tym po naszym odejściu i pamiętajcie, że podejmujecie decyzję w sprawie ojczyzny, którą macie tylko jedną i której los zależeć będzie od tej jednej decyzji: dobrej lub złej…
slide5

Tukidydes postrzegał SM jako anarchię niezależnych państw, które tak naprawdę nie mają innego wyboru, jak tylko stosować się do reguł i praktyk polityki siły, w której bezpieczeństwo i przetrwanie państwa są podstawowymi wartościami, wojna zaś jest ostatecznym rozjemca.

slide6

Siła (lew) i przebiegłość (lis) to 2 główne narzędzia polityki zagranicznej.

 • Mężowie stanu muszą być zarazem lisami i lwami.
 • Jest to theory of survival(teoria przetrwania)
 • Machiavelli
slide7

Hobbes

 • Dylemat bezpieczeństwa:
 • Osiągnięciu bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa wewnątrzpaństwowego dzięki powołaniu do życia państwa nieodłącznie towarzyszy stan zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, wynikający z anarchiczności systemu państw.
hobbes o stanie natury
Hobbes o stanie natury
 • W takim stanie nie ma miejsca na pracowitość, albowiem niepewny jest owoc pracy i , co za tym idzie, nie masz miejsca na obrabianie ziemi ani na żeglowanie, nie ma bowiem żadnego pożytku z dóbr, które mogą być przewiezione morzem; nie ma wygodnego budownictwa (…) ani sztuki, ani umiejętności, ani sztuki słowa, ani społeczności.
 • I życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie
wsp lne pogl dy przedstawicieli realizmu klasycznego
Wspólne poglądy przedstawicielirealizmu klasycznego
 • Położenie człowieka cechuje brak bezpieczeństwa i konflikt (tym problemem trzeba się zająć i go rozwiązać)
 • Istnieje pewna wiedza czy też mądrość polityczna, pozwalająca zmierzyć się z problemem bezpieczeństwa
 • Stan braku bezpieczeństwa i konfliktu jest cechą ludzkiego życia
morgenthau i realizm neoklasyczny
Morgenthau i realizm neoklasyczny
 • Ludzie są z natury zwierzęciami politycznymi. Dążą do władzy i chcą się cieszyć owocami jej posiadania.
 • Bezpieczeństwo nie jest możliwe poza państwem.
 • Rdzeniem koncepcji jest polityka siły
 • Inna jest moralność w sferze prywatnej, a inna w sferze publicznej
slide12

„polityka jest walką o władzę nad ludźmi i bez względu na jej ostateczny cel władza jest jej celem bezpośrednim, sposoby zaś jej zdobywania, utrzymywania i demonstrowania decydują o technice działań politycznych”

 • (Morgenthau)
morgenthau o moralno ci politycznej
Morgenthau o moralności politycznej:
 • Realizm opiera się na założeniu, że uniwersalnych zasad moralnych w ich abstrakcyjnym, uniwersalnym brzmieniu nie można stosować do działań państw, ale należy je przefiltrować przez konkretne okoliczności czasu i miejsca.
 • Jednostka może sobie powiedzieć: Fiat iustitia, pareatmundus(niech zginie świat, byleby sprawiedliwości stało się zadość), państwo jednak nie ma prawa tak mówić w imieniu tych, którzy znajdują się pod jego opieką”
6 zasad politycznego realizmu morgenthaua
6 zasad politycznego realizmu Morgenthaua:
 • Polityka wyrasta ze stałej i niezmiennej natury ludzkiej, która jest zasadniczo egocentryczna, skupiona na samej sobie i egocentryczna
 • Polityka stanowi „autonomiczną sferę działania”, nie można jej sprowadzać do ekonomii. Przywódcy państw powinni postępować zgodnie z wymogami mądrości politycznej
 • Dbanie o własny interes jest podstawową cechą natury ludzkiej
 • Etyka stosunków międzynarodowych jest etyką polityczną czy też sytuacyjną, zupełnie odmienną od moralności indywidualnej
 • Realiści nie zgadzają się z koncepcją, wg której pewne państwa mogą narzucać swoje ideologie innym narodom
 • Sztuka rządzenia to działalność trzeźwa, nieinspirująca, wymagająca głębokiej świadomości ludzkich ograniczeń i niedoskonałości.
schelling i realizm strategiczny
Schelling i realizm strategiczny
 • Analizował proces podejmowania decyzji w polityce zagranicznej
 • Używał pojęcia „groźba”
 • Działalność w sferze polityki zagranicznej ma charakter instrumentalny, jest wolna od wyborów moralnych
schelling o dyplomacji
Schelling o dyplomacji
 • Dyplomacja jest targowaniem się; zmierza ona do wyników, które choć nie są idealne dla żadnej ze stron, są dla obydwu lepsze niż inne opcje. (…)
 • Można się targować w sposób uprzejmy bądź grubiański, odwoływać się zarówno do gróźb, jak i propozycji, można akceptować status quo albo ignorować wszelkie prawa i przywileje, można wychodzić z założenia braku zaufania, niekoniecznie zaś zaufania.
 • Ale (…) w grę musi wchodzić jakiś wspólny interes, choćby tylko uniknięcie wzajemnego zniszczenia, oraz świadomość potrzeby skłonienia drugiej strony do opowiedzenia się za rozwiązaniem, które jest dla nas do przyjęcia.
 • Kraj dysponujący dostateczną siła militarną może nie potrzebować się targować.
prezydent nixon o interesie narodowym usa 1970
Prezydent Nixon o interesie narodowym USA (1970)
 • Nasz pierwszy i najważniejszy cel polega na tym, aby w dłuższej perspektywie mądra polityka zagraniczna służyła naszym interesom. Im bardziej polityka będzie się wspierać na realistycznej ocenie naszych i nie tylko naszych interesów, tym skuteczniejsza będzie nasza rola na świecie. Nie podejmujemy działań w świecie dlatego, że mamy takie a nie inne zobowiązania; mamy zobowiązania, ponieważ działamy w świecie. Nasze interesy muszą określać kształt naszych zobowiązań, a nie odwrotnie.
slide20

Realizm strategiczny i neorealizm-

 • Związane z zimną wojną
kenneth waltz i neorealizm
Kenneth Waltz i neorealizm
 • Zaproponował naukowe wyjaśnienie międzynarodowego systemu politycznego.
 • Nie opisywał natury ludzkiej i pomijał etykę rządzenia.
 • Przedmiot badań: struktura systemu (structure of the system)
poj cia w koncepcji waltza
Pojęcia w koncepcji Waltza:
 • Distribution of power– rozmieszczenie siły w centrum zainteresowań badawczych
 • Anarchy – podstawowa cecha SM
 • Capabilities – państwa różnią się pod względem swoich mocno zróżnicowanych zdolności
 • Great-power war – wojna między mocarstwami jako źródło zmiany w systemie
 • Power politics – polityka siły jako cecha anarchicznego systemu państw
waltz o znaczeniu struktury
Waltz o znaczeniu struktury
 • Interes władcy, a później państwa, jest sprężyną działania; konieczności polityczne rodzą się z nieregulowanego współzawodnictwa państw; dzięki kalkulacji opartej na tych koniecznościach można odkryć politykę, która będzie najlepiej służyła interesom państwa;
 • sukces jest ostatecznym sprawdzianem polityki; definiuje się go jako zachowanie i wzmocnienie państwa (…)
 • ograniczenia strukturalne tłumaczą, dlaczego metody te są stale stosowane pomimo różnic istniejących miedzy osobami i państwami, które się do nich odwołują
slide25

Realiści są pesymistami co do możliwości postępu ludzkości i współpracy ponad granicami państw narodowych. Jakie podają przyczyny tego pesymizmu?

 • Dlaczego realiści kładą tak wielki nacisk na bezpieczeństwo?
 • Jakie są różnice między neoklasycznym realizmem Hansa Morgenthaua a neorealizmem Kennetha Waltza?