Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez:

Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez:

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Celem ŚZIP jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez: • implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata, • szeroko rozumianą współpracę gospodarczą inicjowaną lub realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych, • upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej i polskich produktów oraz usług,

 2. nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, stażystów itp., • transfer technologii i opracowań naukowo-badawczych, • tworzenie międzynarodowych zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych,

 3. PATRON HONOROWY Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY ZJAZDU Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej

 4. KOMITET HONOROWY Waldemar Pawlak- Przewodniczący Komitetu Honorowego, Wicepremier, Minister Gospodarki Barbara Kudrycka- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Radosław Sikorski- Minister Spraw Zagranicznych Hanna Gronkiewicz-Waltz- Prezydent m.st. Warszawy Maciej Płażyński- Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Michał Kleiber- Prezes Polskiej Akademii Nauk Andrzej Białas- Prezes Polskiej Akademii Umiejętności Leszek Rafalski- Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce Członkowie: Czołowi przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz świata nauki i biznesu.

 5. sesja panelowa I Transfer wiedzy i technologii jako podstawa do biznesu sesja panelowa II Innowacyjność warunkiem konkurencji sesja panelowa III Współpraca międzynarodowa między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi sesja panelowa IV Przedsiębiorczość – spojrzenie z kraju, spojrzenie z zagranicy

 6. sesja panelowa V Stowarzyszenia inżynierskie w kraju i za granicą – platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy

 7. sesja panelowa VI Badania naukowe warunkiem konkurencyjności sesja panelowa VII Kształcenie inżynierów a potrzeby gospodarki

 8. SESJE TEMATYCZNE

 9. TERMIN I MIEJSCE 8-10 września 2010 POLITECHNIKA WARSZAWSKAPl. Politechniki 1, Gmach Główny FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawski Dom Technika

 10. TERMINY I REJESTRACJA • 31.01.2010 – wstępna rejestracja • 31.03.2010 – nadsyłanie streszczeń (09.05.2010) • 31.05.2010 – kwalifikacja prezentacji ustnych i plakatów • 30.06.2010 – termin wpłaty wpisowego i rejestracji uczestników • Rejestracja uczestnictwa odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną: www.szip.org.pl

 11. WPISOWE

 12. DANE LICZBOWE liczba zgłoszeń - 54 liczba zgłoszeń z zagranicy - 24 Paneliści i Przewodniczący sesji tematycznych - 66 liczba zgłoszeń z polskich uczelni - 18 liczba zgłoszeń na sesje tematyczne: - 28

 13. www.szip.org.pl

 14. Głównym zadaniem jest podjęcie zagadnień rozwiązań systemowych, które mogłyby wspierać: • implementację nowoczesnych technologii, • współpracę gospodarczą z środowiskami polonijnymi, • upowszechnieniepolskiej myśli technicznej • nawiązanie i zacieśnianie kontaktów • transfer technologii i opracowań naukowo-badawczych • tworzenie międzynarodowych zespołów

 15. ZAPRASZAMY NA ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH