1 / 28

3. ODDÍL SKAUTEK

3. ODDÍL SKAUTEK. http://3oddil.dobrodruh.net/. Kdo vede Vaše děti ?. Mladí lidé , kteří dobrovolně pracují s dětmi, sami prošli (nebo stále procházejí) skautským oddílem, byli vybráni na základě zkušeností,

walda
Download Presentation

3. ODDÍL SKAUTEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 3. ODDÍL SKAUTEK http://3oddil.dobrodruh.net/

 2. Kdo vede Vaše děti ? Mladí lidé, kteří dobrovolně pracují s dětmi, sami prošli (nebo stále procházejí) skautským oddílem, byli vybráni na základě zkušeností, absolvovali kurzy zaměřené na obory potřebné k vedení dětí a dále se o problematiku zajímají. Dospělí vedoucí mají akreditaci od ministerstva školství a absolvovaný zdravotnický kurz.

 3. Jana Vlachová- Jája , 21 letvedoucí oddílu skautek Kontakt:732110197jaja.vlachova@gmail.com Studuje:Vysoké učení technické, Fakulta chemická, obor Biotechnologie 2. ročník Záliby: chemie, genetika,skaut, knihy, přátelé, hra na kytaru Absolvované kurzy:rádcák, čekatelky 2005, zdravotnický a vůdcovský kurz 2008

 4. Kateřina Foltánková – 20 letzástupkyně vůdkyně oddílu, mediální zpravodajka střediska Kontakt: 605 974 743 katrin.f@seznam.cz Studuje: Masarykova univerzita, žurnalistika a evropská studia, Záliby:četba fantasy a scifi literatury, psaní povídek, zahradničení, sledování domácích i zahraničních událostí, výtvarná tvorba Absolvované kurzy: 2. ročník rádcovský kurz, čekatelský kurz ROZRAZIL, Zdravotnický kurz, Vůdcovský kurz Ursus 2010

 5. Bc. Eva Čtvrtníčková , 22 let zástupkyně vůdkyně oddílu,výchovná zpravodajka střediska,zástupkyně vedoucího střediska. Kontakt: 739627812 evactvrtn@centrum.cz Vystudovala: PedF MU, přírodopis a výchova ke zdraví Záliby: Příroda, fotografování, kytara, kolo… Absolvované kurzy: Rádcovský kurz 2000, ČLK Rozrazil 2004, VMLK Kvítek 2006, Zdravoťák

 6. Helena Dvořáková , 19 let oddílová rádkyně Kontakt: 725057755hellowik@seznam.cz Studuje: gymnázium Vyškov Záliby: příroda, přátelé, kolo, knihy, skaut, filmy,...  Absolvované kurzy: rádcák, čekatelky

 7. NikolAutratová – Kšilťa ,19 let oddílová rádkyně Kontakt: 728020359; nikol.autratova@seznam.cz Studuje: student VOŠ Záliby: hudba, posezení s přáteli Absolvované kurzy: Rádcovský a Čekatelský kurz, Zdravoťák

 8. Kateřina Vrbacká, 17 letoddílová rádkyněakce pro starší Kontakt: 608378186, katkavrbacka@seznam.cz Studuje: gymnázium Vyškov Záliby: skaut, rugby, kolo, kamarádi Absolvované kurzy: rádcák 2007, čekatelky 2009

 9. Denisa Bartošková – Hrošík ,15 letoddílová podrádkyněvýpomoc u vedení světlušekubytovatelka střediska Kontakt: 608 905 014 Studuje: Střední škola zdravotnická a zemědělsko - ekonomická - obor zdravotnický asistent Záliby: skaut, hudba, přátelé Absolvované kurzy: rádcovský kurz 2008

 10. Tereza Přibylová – Karkulka, 16 letoddílová podrádkyněvýpomoc u vedení světlušek Kontakt: 777022395 terezapribt@seznam.cz Studuje: gymnázium Vyškov Záliby: hudba, kamarádi, skaut, rugby Absolvované kurzy: rádcovský kurz 2008

 11. Jak probíhá skautský rok • Od září do června se pravidelně scházíme na schůzkách. Jednou až dvakrát v měsíci pořádáme větší jedno nebo třídenní akce. V průběhu letních prázdnin pořádáme tábor. • Družinové schůzky • se konají jednou týdně vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Vede je rádce družiny, který prošel výběrem a rádcovským kurzem. Většinou probíhají na klubovně ve Smetanových sadech. • Další družinové akce • jsou pořádány asi třikrát za rok. Jedná se o menší výpravu, návštěvu kina a nebo třeba vyjížďky na kole. Vede je rádce. S celým průběhem akce je detailně seznámeno vedení oddílu, které případně program upraví.

 12. Oddílové schůzky se konají vždy první pátek v měsíci ve stejnou hodinu. Vede je vedení oddílu. • Další oddílové akce jsou akce pořádané asi 10krát ročně. Vede je vedení oddílu a jedná se často o vícedenní akce nebo výpravy do vzdálenějších míst. • Ostatní akce pořádá středisko Vyškov nebo vyšší organizační jednotky Junáka. Těchto akcí se často neúčastní celý oddíl. Jde o vzdělávací kurzy, charitativní sbírky, sportovní a jiné závody...

 13. Družiny • Náš oddíl má v letošním roce tři družiny: • Karetky • Kosatky • Medúzky • Starší členky oddílu patří do družiny Venuší a je pro ně připravovaný program navíc

 14. Omluvy • snažíme se děti vést k některým základním zásadám slušného chování a odpovědnosti. Považujeme za slušné se omluvit s dostatečným předstihem, když někam nemůžu přijít. A také je velmi nezodpovědné někam nepřijít a neomluvit se. • Pokud se vaše dcera neomluví, může vzniknout prostor, kdy vy ani my nevíme, kde je a co dělá.

 15. V neposlední řadě vznikají také nečekané náklady na akce. Občas je například na výpravu potřeba objednat program, předem něco koupit... Nevyužité věci se potom musejí často rozpočítat mezi ty co se zúčastnili nebo zahrnout do rozpočtu následující akce. V každém případě to vždy odskáčou ti, kteří se řádně omlouvají nebo pravidelně na akce chodí

 16. Akce, které nás čekají

 17. 25.3.2011

 18. Vybavení na vícedenní výpravu • Je nutné, aby věci byly sbaleny v jednom batohu na zádech. • Je menší riziko ztráty a dítě má volné ruce. ( je to bezpečnější a pohodlnější) • Pokud batoh nemáte, máme možnost jej půjčit. (je nutné informovat někoho z vedení)

 19. Svojsíkův závod 29. 4. 2011 - 30. 4. 2011 • Prestižní skautský závod družin, který bývá jednou za 2 roky a děti se můžou dostat až do celostátního kola

 20. Akce s rodiči • Termín : 25. června 2011 • V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat akci s rodiči poslední víkend skautského roku • Můžete se těšit na spoustu zábavy a třeba se dozvíte např.: jaké téma CTH budou mít na táboře

 21. Tábor 3.-17.7. 2011 • je nejdůležitější akcí ve skautském roce, protože výchova v přírodě je jedním ze základních prvků skautské metody. • Účast na táboře je chápána jako naprostá samozřejmost a pokud by se Vaše dcera nemohla tábora ze závažných důvodů zúčastnit, je potřeba, abyste nám o tom dali vědět co nejdříve.

 22. Tábor 3.-17.7. 2011 • Táboříme tradičně v Otaslavicích • Dopravním prostředkem je kolo, proto je důležité, aby bylo řádně zkontrolováno před samotným táborem. • Vaření: podobně jako skauti si již několikátým rokem vaříme samy.

 23. Přihlášky a platba tábora • Je nutné odevzdat do 6.květen • Tábor zaplatit do 27.květen • Na účet: 2000119158/2010 (FIO) • Nezapomeňte uvést variabilní symbol!!!

 24. Výzvy a jejich plnění

 25. Stavba tábora 30.6.-3.7.2011 • Tábor vyrážíme stavět hned po vysvědčení • Kolem oběda by se nakládal materiál na klubovně a pak bychom se vydali na louku, kde musíme vybudovat zázemí budoucího tábora • Kdo se stavby účastní??? stavby se každým rokem účastní vedení oddílu s družinou Venuší

 26. Letos poprvé táboříme v Otaslavicích 2 dívčí tábory, proto budeme rádi pokud se rozhodnete nám se stavbou pomoci. • Jednalo by se nejspíš o sobotu 2.7.2011

 27. Informace o akcích • jsou uvedeny v půlročních plánech, které děti dostávají • Info k akcím mají děti zapsané v denících nejpozději týden před akcí • Samotné info k akcím je k nalezení na webu oddílu http://3oddil.dobrodruh.net/ na hlavní stránce • Informace někdy posíláme tzv. družinovým pavoukem (SMS)

More Related