slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22. APRIL - SVETOVNI DAN ZEMLJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
22. APRIL - SVETOVNI DAN ZEMLJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

22. APRIL - SVETOVNI DAN ZEMLJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

22. APRIL - SVETOVNI DAN ZEMLJE. TEJA ČRNIVEC, 1.C VETERINARSKI TEHNIK. Industrija je v Sloveniji v letu 2010 proizvedla več kot 3 milijone ton odpadkov in skoraj 15 milijonov m 3 odpadne vode . Istega leta je bila preskrba z vodo v industriji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '22. APRIL - SVETOVNI DAN ZEMLJE' - walda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

22. APRIL -

SVETOVNI DAN ZEMLJE

TEJA ČRNIVEC, 1.C VETERINARSKI TEHNIK

slide3

Industrija je v Sloveniji v letu 2010 proizvedla

več kot 3 milijone ton odpadkov in skoraj 15

milijonov m3 odpadne vode.

 • Istega leta je bila preskrba z vodo v industriji

ocenjena na 901 milijona m3.

 • Industrija je v letu 2010 vložila v aktivnosti

za varstvo okolja skoraj 91 milijonov EUR.

mobilizirajmo zemljo
»Mobilizirajmo Zemljo«
 • 22. april je svetovni dan Zemlje.
 • Praznuje se na pobudo civilnih družb, po vsem

svetu.

 • Slogan letošnjega svetovnega dneva Zemlje bo:

»Mobilizirajmo Zemljo«.

 • Ta misel naj pove, da Zemlja ne bo čakala. Zdi se

namreč, da so bila okoljska vprašanja zaradi

globalne ekonomske krize postavljena na stranski

tir, posledice čezmernega obremenjevanja okolja pa

so čedalje hujše in številnejše.

slide7

Industrijska revolucija je pospešila naseljevanje in

zbiranje ljudi v mestih, kjer sta se razvijali obrt in

industrija. Z rastjo proizvodnje in z naraščanjem

porabe energije se je povečevalo tudi onesnaževanje

zraka, vode in tal.

 • Evropska komisija je predlagala državam članicam

EU štiri oblike aktivnosti, s katerimi bi v okviru

skupnega evropskega trga poleg gospodarskega

razvoja države pomagale hitreje doseči

okoljevarstvene cilje. To so:

  • uvedba direktive o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC),
  • sklepanje okoljevarstvenih dogovorov,
  • uvedba sistemov za ravnanje z okoljem (EMS)
  • označevanje okolju prijaznih izdelkov.
vlaganja v varstvo okolja v industriji so po letu 2007 upadala
VLAGANJA V VARSTVO OKOLJA V INDUSTRIJI SO PO LETU 2007 UPADALA
 • Industrija v je v letu 2010 vložila skoraj 91

milijonov EUR v aktivnosti na področju

varstva okolja ali približno 6 % od celotnih

bruto investicij industrije v nova in rabljena

osnovna sredstva.

 • V zadnjih dveh opazovanih letih je industrija

te investicije zmanjšala: v letu 2010 je

investirala v varstvo okolja 39 % manj sredstev

kot leta 2007, ko so investicije za varstvo okolja

v industriji dosegle najvišjo vrednost.

industrija povzro i ve kot polovico vseh izpustov toplogrednih plinov
Industrija povzroči več kot polovico vseh izpustov toplogrednih plinov
 • V Sloveniji je bilo v letu 2009 iz industrije izpuščenih

v ozračje za okoli 9.500 Gg ekvivalenta CO2

toplogrednih plinov ali 56 % količine vseh izpustov

toplogrednih plinov iz proizvodnih in storitvenih

dejavnosti.

 • Največ izpustov toplogrednih plinov iz industrije je

izviralo iz dejavnosti oskrba z :

  • električno energijo (67 %),
  • veliko tudi iz predelovalnih dejavnosti (29 %), najmanj pa iz dejavnosti rudarstvo (4 %).
 • V letu 2009 so se izpusti toplogrednih plinov opazno

zmanjšali; v industriji so se v letu 2009 glede na leto 2008

zmanjšali za 11 %.

ve kot tretjina odpadkov iz industrije se reciklira v podjetjih
VEČ KOT TRETJINA ODPADKOV IZ INDUSTRIJE SE RECIKLIRA V PODJETJIH
 • V Sloveniji so v letu 2010 v industriji nastali več kot

3 milijoni ton odpadkov ali 56 % od celotne količine

odpadkov.

 • Količine odpadkov iz industrije se zmanjšujejo, v

letu 2010 so se glede na leto 2009 zmanjšale za 4 %, v

letu 2009 pa glede na leto 2008 za 3 %.

 • Po podatkih Eurostata je industrija v EU-27 v letu

2008 proizvedla približno 1.160 milijonov ton

odpadkov ali 49 % od vseh odpadkov, nastalih v

proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

 • Količine odpadkov, ki nastajajo v EU-27 v industriji,

se zmanjšujejo. V letu 2008 je v EU-27 v industriji

nastalo 10 % manj odpadkov kot leta 2006 in 13 %

manj kot leta 2004.

najve odpadne vode v predelovalnih dejavnostih
NAJVEČ ODPADNE VODE V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH
 • V Sloveniji je bilo v letu 2010 za preskrbo z

vodo v industriji po oceni načrpane okoli 901

milijon m3 vode;

 • 93 % te vode je bilo namenjenih za preskrbo v

dejavnosti oskrba z električno energijo; v tej

dejavnosti se velike količine vode uporabljajo v

hladilnih sistemih, nato pa se vračajo v okolje.

uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem nara a
UVAJANJE SISTEMOV ZA RAVNANJE Z OKOLJEM NARAŠČA
 • Kazalnik okoljske naravnanosti industrije ter drugih dejavnosti gospodarstva je tudi uvajanje t. i. sistemov za ravnanje z okoljem (standard 14001, shema EMAS, okoljski znak oz. okoljska marjetica).
 • Po podatkih Agencije RS za okolje je bilo v Sloveniji v letu 2009 registriranih 191 podjetij s spričevalom ISO 14001 na milijon prebivalcev.
 • Slovenija je v letu 2011 podelila 7 okoljskih znakov in se tako uvrstila nad povprečje EU-27.
slide15

»Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.« (Dalaj Lama)