2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády - PowerPoint PPT Presentation

2 kolo krajskej s a e biblickej olympi dy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

play fullscreen
1 / 6
2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády
108 Views
Download Presentation
walda
Download Presentation

2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

  2. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Dňa 24.05.2012 sme v kultúrnom dome v obci Turie usporiadali 2. ročník krajskej súťaže biblickej olympiády, ktorý sa niesol v duchu evanjelia podľa Marka. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 8 družstiev zo 7 zariadení sociálnych služieb žilinského kraja, a to Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Centrum sociálnych služieb Fantázia, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Domov sociálnych služieb Méta, Straník – domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie s účasťou samostatného družstva mužov a samostatného družstva žien, Domov sociálnych služieb TAU a Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Zákamenné.

  3. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Biblickú olympiádu zahájil prizvaný hosť, pani Ďuračková z Višňového, piesňou Ave Maria. Následne dievčatá z Turia vystúpili so scénkou Búrka na jazere, do ktorej zapojili aj členov poroty a krásnym gestom ich priviedli na javisko. Porota bola zostavená z piatich členov – pani riaditeľka odboru sociálnych vecí z úradu ŽSK Mgr. Marta Pauková, pani riaditeľka zariadenia ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Žiline PhDr. Alena Lišková, predstavená Kongregácie dcér sv. Františka Assiského v Žiline Sr. M. Viannea Bulvasňáková, pán učiteľ náboženstva ZŠ v Turí Mgr. Ján Daniš a hosťujúca pani riaditeľka Domova sociálnych služieb TAU v Turí Ing. Elena Bohdalová. Svojou účasťou nás prišli podporiť aj riaditelia a zamestnanci iných zariadení sociálnych služieb – Ing. Iveta Ďurišová zo zariadenia STRANÍK – domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Mgr. Žofia Hajná zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Terchová, PhDr. Martina Kozáková z Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, Mgr. Viera Fuleková zo zariadenia HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, Mgr. Silvia Martinčeková z Centra sociálnych služieb Fantázia, Ing. Anton Machola zo zariadenia TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, pani riaditeľka Základnej školy v Turí Mgr. Henrieta Adámyová, starosta obce Turie p. Miroslav Chovanec a mnoho ďalších priateľov a známych.

  4. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády pozostávalo z troch častí: písomná časť, ústna časť a scénka s náboženskou tematikou.

  5. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Pri vyhodnocovaní súťaže mala porota ťažkú úlohu, pretože súťažiaci boli perfektne pripravení a všetkým zúčastneným ukázali svoje schopnosti naučiť sa množstvo nových a zaujímavých poznatkov z evanjelia podľa Marka napriek svojim znevýhodneniam. Svojimi vedomosťami by mohli konkurovať všetkým zúčastneným. Napokon sa porota zhodla na dvoch prvých miestach. O víťazstvo sa podelili ženy zo zariadenia Straník – Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a domáce družstvo z Domova sociálnych služieb TAU v Turí. Odmenu za účasť, zapojenie, preukázanie vedomostí a prezentáciu divadielka si zaslúžil a dostal každý. Sprievodnou akciou Biblickej olympiády bola výtvarná súťaž na tému evanjelium podľa Marka, ktorú vyhodnotila komisia zložená z výtvarných pedagógov ZŠ v Turí a zamestnancov DSS TAU. Práce boli vystavené v sále kultúrneho domu, kde sa konala Biblická olympiáda a každý návštevník si mohol pozrieť všetky výkresy zapojené do súťaže.

  6. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Súťažiaci odchádzali spokojní, obdarovaní a plní elánu zapojiť sa do ďalšieho ročníka biblickej olympiády. Strávili príjemný deň plný zážitkov a dobrej nálady nesúci sa v duchu „Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého.“ Mk 12, 29-31