Download
2 kolo krajskej s a e biblickej olympi dy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

109 Views Download Presentation
Download Presentation

2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády

  2. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Dňa 24.05.2012 sme v kultúrnom dome v obci Turie usporiadali 2. ročník krajskej súťaže biblickej olympiády, ktorý sa niesol v duchu evanjelia podľa Marka. V tomto roku sa do súťaže zapojilo 8 družstiev zo 7 zariadení sociálnych služieb žilinského kraja, a to Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín, Centrum sociálnych služieb Fantázia, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Domov sociálnych služieb Méta, Straník – domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie s účasťou samostatného družstva mužov a samostatného družstva žien, Domov sociálnych služieb TAU a Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Zákamenné.

  3. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Biblickú olympiádu zahájil prizvaný hosť, pani Ďuračková z Višňového, piesňou Ave Maria. Následne dievčatá z Turia vystúpili so scénkou Búrka na jazere, do ktorej zapojili aj členov poroty a krásnym gestom ich priviedli na javisko. Porota bola zostavená z piatich členov – pani riaditeľka odboru sociálnych vecí z úradu ŽSK Mgr. Marta Pauková, pani riaditeľka zariadenia ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Žiline PhDr. Alena Lišková, predstavená Kongregácie dcér sv. Františka Assiského v Žiline Sr. M. Viannea Bulvasňáková, pán učiteľ náboženstva ZŠ v Turí Mgr. Ján Daniš a hosťujúca pani riaditeľka Domova sociálnych služieb TAU v Turí Ing. Elena Bohdalová. Svojou účasťou nás prišli podporiť aj riaditelia a zamestnanci iných zariadení sociálnych služieb – Ing. Iveta Ďurišová zo zariadenia STRANÍK – domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Mgr. Žofia Hajná zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Terchová, PhDr. Martina Kozáková z Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, Mgr. Viera Fuleková zo zariadenia HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, Mgr. Silvia Martinčeková z Centra sociálnych služieb Fantázia, Ing. Anton Machola zo zariadenia TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, pani riaditeľka Základnej školy v Turí Mgr. Henrieta Adámyová, starosta obce Turie p. Miroslav Chovanec a mnoho ďalších priateľov a známych.

  4. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 2. kolo krajskej súťaže Biblickej olympiády pozostávalo z troch častí: písomná časť, ústna časť a scénka s náboženskou tematikou.

  5. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Pri vyhodnocovaní súťaže mala porota ťažkú úlohu, pretože súťažiaci boli perfektne pripravení a všetkým zúčastneným ukázali svoje schopnosti naučiť sa množstvo nových a zaujímavých poznatkov z evanjelia podľa Marka napriek svojim znevýhodneniam. Svojimi vedomosťami by mohli konkurovať všetkým zúčastneným. Napokon sa porota zhodla na dvoch prvých miestach. O víťazstvo sa podelili ženy zo zariadenia Straník – Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a domáce družstvo z Domova sociálnych služieb TAU v Turí. Odmenu za účasť, zapojenie, preukázanie vedomostí a prezentáciu divadielka si zaslúžil a dostal každý. Sprievodnou akciou Biblickej olympiády bola výtvarná súťaž na tému evanjelium podľa Marka, ktorú vyhodnotila komisia zložená z výtvarných pedagógov ZŠ v Turí a zamestnancov DSS TAU. Práce boli vystavené v sále kultúrneho domu, kde sa konala Biblická olympiáda a každý návštevník si mohol pozrieť všetky výkresy zapojené do súťaže.

  6. Domov sociálnych služieb TAU, Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Súťažiaci odchádzali spokojní, obdarovaní a plní elánu zapojiť sa do ďalšieho ročníka biblickej olympiády. Strávili príjemný deň plný zážitkov a dobrej nálady nesúci sa v duchu „Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého.“ Mk 12, 29-31