ИНДУКТИВНИ
Download
1 / 12

?????????? ?????????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

ИНДУКТИВНИ ПРЕТВАРАЧИ ПОМАКА. Постоје различите врсте претварача у којима је помак узрок промене индуктивности завојнице . За мерење праволинијских помака најчешће се употребљавају диференцијални трансформатор и индуктивни мост. Линеарни индуктивни диференцијални трансформатор (LVDT).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ?????????? ??????' - vui


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4232224

ИНДУКТИВНИПРЕТВАРАЧИПОМАКА


4232224

Постојеразличитеврстепретварачаукојимајепомакузрокпроменеиндуктивности завојнице.

Замерењеправолинијскихпомаканајчешћесеупотребљавајудиференцијални трансформаторииндуктивнимост.


4232224
Линеарнииндуктивнидиференцијалнитрансформатор (LVDT)

LVDT -Linear Variable Diffrential Transformer


4232224
ЛВДТ-ЛинеарниВаријабилниДиференцијалниТрансформатор

Акојејезгроусредњемположајутај напонразликејемало већи од нуле (скоро једнак нули).

Помери ли се језгро у левом или десном смеру идуктивност једногнамотајарастеадругогопада.

Разликанапонананамотајимапропорционалнајеудаљености језграодсредњегположаја.

Мерноподручјеобичнонепрелазиод -250ммдо +250мм.


4232224

Индуктивни мост

Индуктивнимостсеизводисадвасиметричнанамотајанамотанаокошупљегтела (изолатора), у којемсеслободнокрећејезгроодферомагнетногматеријала.

Помакјезграизсредишњег положајаповећаваиндуктивностуједномнамотају, асмањујеудругоме.

Намотаји чинедвегране наизменичногмоста.Излазнинапонмостасразмеранјепомакујезгра.


ad