V ltoz sok az elektronikus hirdet sekre vonatkoz szab lyoz sban
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Változások az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozásban. dr. Ádám Szilveszter NHH Informatikai Szabályozási Igazgatóság adam@nhh.hu. Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozási keret.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V ltoz sok az elektronikus hirdet sekre vonatkoz szab lyoz sban

Változások az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozásban

dr. Ádám Szilveszter

NHH Informatikai Szabályozási Igazgatóság

adam@nhh.hu


Az elektronikus hirdet sekre vonatkoz szab lyoz si keret
Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozásbanszabályozási keret

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

  • A gazdasági reklám fogalma (3. §)

  • A természetes személy reklámmal való közvetlen megkeresésére vonatkozó szabályok (6. §) (hozzájárulás, leiratkozás, nyilvántartás)

  • Eljárási szabályok (24. § utaló szabálya => elektronikus hírközlés, DE nem hanghívás útján megvalósuló közvetlen megkereséses reklámozás)

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

  • Elektronikus hirdetés fogalma (14. §) (reklámhoz képest bővebb!)

  • Tájékoztatási szabályok a hirdetéssel kapcsolatban (14/A §) (minden e-hirdetésre)

  • Közvetítő szolgáltatók közreműködési kötelezettsége (14/B §)

  • Szabályozott szakmák elektronikus hirdetései (14/C §)

  • Eljárási szabályok (16. §, 16/A-E §)

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.)

 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény


A szab lyoz s hat ly nak v ltoz sa
A szabályozás hatályának változása szabályozásban

 • 2008. szeptember 1. után közvetlen megkereséssel történő elektronikus hirdetés küldéshez csak természetes személy címzett esetén kell előzetes hozzájárulás.

 • Kulcskérdés, hogy a címzett (a hirdető szemszögéből) természetes személy-e.

  • Gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy nem.

  • Egyéni vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású IGEN, mert nem a gazdasági tevékenység megléte a megkülönböztető ismérv.

  • Email cím formátuma nem feltétlenül döntő.

  • A hirdető tanúsította-e az adott helyzetben elvárható gondosságot a hirdetés elküldése előtt. (A felelős a hirdető/hirdetés közzétevője/hirdetési szolgáltató akkor is, ha pl. címlistát vásárol máshonnan!)

 • Nem természetes személyek esetére már nincs külön szabály.

 • Átmeneti szabályok korábbi címlisták használatára 2009. május 31-ig. (nem minden esetet fednek le)


A hozz j rul ssal nyilv ntart ssal kapcsolatos j szab lyok
A hozzájárulással, nyilvántartással kapcsolatos új szabályok

 • A hozzájárulásnak előzetesnek, kifejezettnek és az előírt adattartalmúnak kell lennie (ráutaló magatartás megítélése)

  • Hozzájáruló neve

  • Hozzájáruló lakcíme (kötelező elem!)

  • Amennyiben a hirdetés korhatáros, a születési helye és ideje

  • Azon személyes adatok köre, amelyek kezeléséhez hozzájárult (pl. email cím, telefonszám)

  • A hozzájárulás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő megadásának rögzítése

  • (Azon hirdetések/hirdetők köre, amelyekre a hozzájárulás vonatkozik)

  • Egyéb jogszabályok korlátozó szabályai figyelembe veendők!

 • A nyilvántartásnak is ezeket kell tartalmaznia.

 • Adatkezelés csak a hozzájárulás szerint, és annak visszavonásáig megengedett (későbbi bizonyítás), harmadik félnek az adatok csak hozzájárulással adhatóak át.

 • (A nyilvántartó/hozzájárulásokat kezelő rendszer kialakítása)


Az nhh elj r sa k retlen elektronikus hirdet sek kapcs n
Az NHH eljárása kéretlen elektronikus hirdetések kapcsán

 • Eljárás feltételei:

  • A sérelmezett üzenet elektronikus hirdetés (kivételek szűken értelmezendők)

  • A törvény hatálya alá tartozik (magyarországi hirdető/…, vagy Magyarországra irányul)

  • Közvetlen megkeresés, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, vagy elektronikus hírközlés (de nem hanghívás) útján küldték

  • Címzettje természetes személy

  • A hirdetés tartalma egyebekben közömbös

 • Eljárás kérelemre vagy hivatalból

 • Tényállás felderítése, közvetítő szolgáltató szerepe

 • Jogkövetkezmények: megállapítás, eltiltás, elektronikus kereskedelmi bírság (hozzáférés szolgáltató értesítése)

 • Hatósági szerződés lehetősége

 • Nyilvánosság


F bb elj r si statisztik k
Főbb eljárási statisztikák kapcsán

 • Eljárások száma:

  • 2007: 989

  • 2008: kb. 1000

 • Eljárások kimenetele:

  • 2007: marasztalás 47%, elutasítás: 5%, megszüntetés: 37%

  • 2008: marasztalás: 38%, elutasítás: 6%, megszüntetés: 48%

 • Elektronikus kereskedelmi bírságok:

  • 2007: 1.680.000 Ft

  • 2008: 16.385.000 Ft

 • Határozatok nyilvánossága:

  • http://www.nhh.hu/?id=dokumentumtar&mid=1297&lang=hu

 • Eljárási tájékoztató:

  • http://www.nhh.hu/?id=hir&cid=845&mid=521&lang=hu

  • http://www.nhh.hu/?id=hir&cid=1279&mid=969&lang=hu