MŁODZIEŻ   NA   RYNKU  PRACY
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008. Liczba ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 / wg prognozy GUS /. Spadek [-] liczby ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

WROCŁAW - styczeń 2008


Liczba ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat

w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 /wg prognozy GUS/


Spadek [-] liczby ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat

w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 /wg prognozy GUS/


Migracje zagraniczne ludno ci w wojew dztwie dolno l skim na pobyt sta y w latach 2005 2006
Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim na pobyt staływ latach 2005 - 2006


Migracje wewn trzne ludno ci w wojew dztwie dolno l skim w latach 2003 2006
Migracje wewnętrzne ludności w województwie dolnośląskimw latach 2003 - 2006

Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006”

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007


Liczba bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w powiatowych urzędach pracyw województwie dolnośląskim w latach 2000 - 2007


Udział młodzieży w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych

w woj. dolnośląskim w latach 2000 – 2007 /w %/


Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnej młodzieży na tle spadku liczby bezrobotnych ogółem

w województwie dolnośląskim w latach 2001 – 2007.


Porównanie skali spadku liczby bezrobotnej młodzieży oraz liczby bezrobotnych ogółem na Dolnym Śląsku od momentu akcesji do Unii Europejskiej.


Nap yw i odp yw bezrobotnej m odzie y wojew dztwie dolno l skim w latach 2000 2007
Napływ i odpływ bezrobotnej młodzieży województwie dolnośląskim w latach 2000 - 2007


Udział młodzieży w ogólnej liczbie napływu i odpływu bezrobotnychw województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.


Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracę bezrobotnychw województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.


Powiaty o najwyższym odsetku młodzieży do 25 roku życia

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku/stan na koniec grudnia 2007 roku/


Powiaty o najniższym odsetku młodzieży do 25 roku życia

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku/stan na koniec grudnia 2007 roku/


Udział bezrobotnych w wieku 18 – 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju i na Dolnym Śląsku w latach 1999 - 2007


Liczba bezrobotnej młodzieży będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracyw województwie dolnośląskim według stanu na koniec grudnia 2007 roku.


Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15 – 24 lat

w województwie dolnośląskim /wg metody BAEL/


Zawody i specjalności w województwie dolnośląskim według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych – pozostających w ewidencji do 12 miesięcy od ukończenia nauki /stan na 30 czerwca 2007 roku/


Liczba bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy

na tle liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.


Odsetek bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim

w latach 2000 – 2007.


Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim

w województwie dolnośląskim według programów rynku pracy

w latach 2006 - 2007


Powiaty o największej liczbie bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.


Powiaty o największym udziale młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.


Dzi kuj za uwag tadeusz zieli ski
Dziękuję za uwagę liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.Tadeusz Zieliński