kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten. Kvalex 2014-04-08 Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik. Syfte med projektet. I första hand ett katalogiseringsprojekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten' - vondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten

Kort presentation katalogisering specialpedagogers examensarbeten

Kvalex 2014-04-08

Kristian Lutz, lektor i specialpedagogik

syfte med projektet
Syfte med projektet
 • I första hand ett katalogiseringsprojekt
 • Inga djupgående analyser men ger ändå en bild av t.ex. teoriers funktion och vad som är angelägna undersökningsområden för studenter
 • Kan fungera som ett referensbibliotek för framtida studenter och handledare
insamlat material
Insamlat material
 • Förutsättning; att arbetet publicerats på rätt plats på MUEP
 • Totalt 119 examensarbeten (endast specialpedagoger) mellan åren 2009-2013
tillv gag ngs tt
Tillvägagångsätt
 • Arbetena har sorterats (ofta i flera mappar) utifrån tre olika aspekter;
 • Ämnen
 • Metoder använda
 • Teorier

Metoden har varit ”noggrann skummning” av arbetena

metoder
Metoder
 • Intervjuer dominerar stort;
 • Renodlade intervjuundersökningar
 • Kombinerade med observation
 • Kombinerade med enkät
 • Kombinerade med textanalys
 • Fokusgruppsintervjuer (7 studier)

Cirka 10 % av studierna är renodlade enkätundersökningar (ytterligare ca 15 % i komb.)

barns elevers r ster
Barns/elevers röster
 • Cirka 10 % av arbetena hade med barns perspektiv där deras röster fanns presenterade.
teoriers funktioner
Teoriers funktioner
 • Teori som legitimitet (finns där för att det ska vara så, men syns knappt i övrigt).Kompenseras då med fler empiribaserade studier som spegel.
 • Teori som bakgrund (finns där för att läsaren ska förstå det man studerar)
 • Teori som analysverktyg (finns där för att förstå det empiriska materialet)
 • Teori som strukturskapare (finns där i alla steg i arbetet som en röd tråd, problemformulering, metod, presentation, analys & diskussion)
topp 4 teoretiska perspektiv
Topp 4 teoretiska perspektiv
 • Specialpedagogiska perspektiv (ca 40 %)
 • Sociokulturella teorier (ca 35 %)
 • Systemteorier (ca 30 %)
 • KASAM (ca 10 %)
specialpedagogiska perspektiv
Specialpedagogiska perspektiv
 • Här finns en uppenbar risk att genomgången blir mer av en ”lärobok” och avhängigt av syftet med undersökningen är perspektiven i varierande grad användbara.
lite problematisering kring teorier
Lite problematisering kring teorier
 • Systemteori; Kan vara svårt att använda i analyser ifall man inte definierar några begrepp som används i analysen. Förvånansvärt få studier som använder individ-grupp och organisation.
sociokulturell teori
Sociokulturell teori
 • Lite paralleller till systemteorin där det krävs att bryta ut begrepp för sina analyser. Kan också bli lite kaka på kaka; verksamheten (policydokumenten) formade av samma teori som används i analysen.
kasam
KASAM
 • Vanligt problem; att studenterna själva är lite okritiska till teorin. Empiriska materialet används ofta för att bekräfta teorin snarare än att teorin används för att analysera materialet.
diskursteorier
Diskursteorier
 • Studenter som väljer denna inriktning ofta intresserade av teorierna som sådana. Att sätta sig in i begreppsvärlden inom teorin kan skapa en tidsbrist avseende den empiriska analysen.