Download
tibetan nuns tilokpur india n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tibetan Nuns Tilokpur India PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tibetan Nuns Tilokpur India

Tibetan Nuns Tilokpur India

103 Views Download Presentation
Download Presentation

Tibetan Nuns Tilokpur India

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TibetanNunsTilokpur India

 2. Het klooster in Tilokpur

 3. Dagelijks leven Tibetaans nonnenklooster

 4. Meisjes komen al jong in het klooster

 5. Nonnen aan het werk

 6. Puja

 7. Tijd voor boterthee

 8. Verwerken van alle gegevens

 9. Dharamsala India

 10. Gebedsvlaggen Dharamsala

 11. Nonnengroep Dharamsala

 12. Tibetaanse monniken in debat

 13. Interview Dharamsala

 14. Weefsters Dharamsala

 15. Voor de gelegenheid in Tibetaanse dracht

 16. En sightseeing in vrije tijd