Alocare dinamica a memoriei
Download
1 / 20

Alocare dinamica a memoriei. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Alocare dinamica a memoriei. Asigura controlul direct, la executie al alocarii de memorie de catre programator prin apelul unor functii specifice, cu prototipurile in <stdlib.h> si <alloc.h> void* malloc(unsigned n); void* calloc(unsigned ne, unsigned dim);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alocare dinamica a memoriei.' - von


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alocare dinamica a memoriei l.jpg

Alocare dinamica a memoriei.

Asigura controlul direct, la executie al alocarii de memorie de catre programator prin apelul unor functii specifice, cu prototipurile in <stdlib.h>si <alloc.h>

void* malloc(unsigned n);

void* calloc(unsigned ne, unsigned dim);

void* realloc(void* p, unsigned n);

void free(void* p);

În C++, alocarea dinamică se face mai simplu şi maisigur, folosind operatorii new şi delete.

Operatorul new permite alocarea de memorie în heap. El se foloseşte într-una din formele:


Alocare dinamica a memoriei2 l.jpg
Alocare dinamica a memoriei.

tip *p, *q, *r;

//rezerva o zona de sizeof(tip) octeti

p=new tip;

//acelasi efect cu initializare cu valoarea

// expresiei

q=new tip(expresie);

//rezerva o zona neinitializata de

// expint*sizeof(tip) octeti

r=new tip[expint];

Eliberarea memoriei alocate se face prin:

delete p;

//elibereaza memoria alocata pentru tablou

delete [] r;


Exemplul 1 l.jpg
Exemplul 1:

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int main()

{ double *p;

int n;

scanf(“%d”, &n);

p=(double*)malloc(n*sizeof(double));

if(p==NULL)

{

printf(“cerere neonorata\n”);

exit(1);

}

return 0;

}


Exemplul 2 l.jpg
Exemplul 2

char* strdup(char* s)

{

char *p;

p=(char*)malloc(strlen(s)+1);

if(p)

strcpy(p, s);

return p;

}


Exemplul 3 l.jpg
Exemplul 3

Citiţi de la intrarea standard un şir de caractere de lungime necunoscută într-un vector alocat dinamic.

Alocarea de memorie se va face progresiv, în incremente de lungime INC, după citirea a INC caractere se face o realocare.


Exemplul 3 alocare incrementala a unui vector l.jpg
Exemplul 3: alocare incrementala a unui vector.

char *citire()

{ char *p, *q;

int n;

unsigned dim=INC;

p=q=(char*)malloc(dim);

for(n=1; (*p=getchar())!=’\n’ &&*p!=EOF; n++) {

if(n%INC==0) {

dim+=INC;

p=q=realloc(q,dim);

p+=n;

continue;

}

p++;

}

*p=’\0’;

return realloc(q,n);

}


Pointeri la pointeri l.jpg
Pointeri la pointeri

int x=10, *px=&x, **ppx=&px;

void pschimb(int **pa, int **pb)

{ int *ptemp;

ptemp=*pa;

*pa=*pb;

*pb=ptemp;

}

int *px, *py;

pschimb(&px, &py);


Tabele de pointeri l.jpg
Tabele de pointeri.

Cititi in memorie un fisier text (de exemplu fisierul standard de iesire).

Liniile citite vor fi alocate dinamic prin pointeri dintr-un tablou de pointeri.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define N 100

void afisare(char **tp, int n)

{ while(n--)

printf(“%s\n”,*tp++);

}


Tabele de pointeri9 l.jpg
Tabele de pointeri.

int main()

{

//tabel de pointeri alocat static

char *tp[N];

int lg=0; //numar de linii

char linie[80];

while(gets(linie))

tp[lg++]=strdup(linie);

afisare(tp, lg);

return 0;

}


Pointeri la func ii l.jpg
Pointeri la funcţii

Numele unei funcţii reprezintă adresa de memorie la care începe funcţia. Numele functiei este un pointer la funcţie.

Ca şi variabilele, pointerii la functii:

 • pot primi ca valori funcţii;

 • pot fi transmişi ca parametrii altor funcţii

 • pot fi intorşi ca rezultate de către funcţii

  La declararea unui pointer către o funcţie trebuiesc precizate toate informaţiile despre funcţie, adică:

 • tipul funcţiei

 • numărul de parametri

 • tipul parametrilor

  tip (*pf)(listă_parametri_formali);


Pointeri la func ii11 l.jpg
Pointeri la funcţii

Apelul unei funcţii prin intermediul unui pointer are forma:

 • (*pf)(listă_parametri_actuali);

  sau mai simplu, fără indirectare:

 • pf(listă_parametri_actuali);

  De exemplu, iniţializarea unui tablou cu pointeri cu funcţiile matematice uzuale se face prin:

 • double (*tabfun[])(double) = {sin, cos, tan, exp, log};

  Pentru a calcula rădăcina de ordinul 5 din e este suficientă atribuirea:

 • y = (*tabfun[3])(0.2);

  În acest mod putem transmite în lista de parametri a unei funcţii – numele altei funcţii


Exemplu calculul unei integrale definite l.jpg
Exemplu: calculul unei integrale definite.

Definiţi o funcţie pentru calculul unei integrale definite prin metoda trapezelor,cu un număr fixat n de puncte de diviziune:

Folosiţi apoi această funcţie pentru calculul unei integrale definite cu o precizie dată . Această precizie este atinsă în momentul în care diferenţa între două integrale, calculate cu n, respectiv 2n puncte de diviziune este inferioară lui 


Calculul unei integrale definite l.jpg
Calculul unei integrale definite.

#include <math.h>

double sinxp();

double trapez(double,double,int,double(*)(double));

double a=0.0, b=1.0, eps=1E-6;

int N=10;

void main(void)

{ int n=N;

double In,I2n,vabs;

In=trapez(a,b,n,sinxp);

do { n*=2;

I2n=trapez(a,b,n,sinxp);

if((vabs=In-I2n)<0) vabs=-vabs;

In=I2n;

} while(vabs > eps);

printf(“%6.2lf\n”, I2n);

}


Integrala unei functii definite l.jpg
Integrala unei functii definite.

double trapez(double a,double b,int n,double(*f)(double))

{ double h,s;

int i;

h=(b-a)/n;

for(s=0.0,i=1;i<n;i++)

s+=(*f)(a+i*h);

s+=((*f)(a)+(*f)(b))/2.0;

s*=h;

return s;

}

double sinxp(double x)

{ return sin(x*x); }


Declaratii complexe l.jpg
Declaratii complexe.

O declaratie complexă este o combinaţie de pointeri, tablouri si functii. In acest scop se folosesc atributele:

()– functie

[] – tablou

* - pointer

care pot genera urmatoarele combinatii:

* () – funcţie ce returnează un pointer

(*)() – pointer la o funcţie

* [] - tablou de pointeri

(*)[] – pointer la tablou

[][] – tablou bidimensional

Există şi combinaţii incorecte, provenite din faptul că nu este permisă

 • declararea unui tablou de funcţii

 • Declararea unei funcţii ce returnează un tablou


Declaratii complexe16 l.jpg
Declaratii complexe.

Combinatiile interzise sunt:

 • ()[] – funcţie ce returnează un tablou

 • []() – tablou de funcţii

 • ()() – funcţie ce returnează o funcţie

  Regula dreapta – stânga:

 • se incepe cu identificatorul

 • se caută în dreapta identificatorului un atribut

 • dacă nu există, se caută în partea stangă

 • se substituie atributul cu şablonul text corespunzător

 • se continuă substituţia dreapta-stânga

 • se opreşte procesul la întâlnirea tipului datei.


Declaratii complexe exemple l.jpg
Declaratii complexe exemple.

int (* a[10]) ( );

 • tablou de 10

 • pointeri la

 • funcţii ce returnează int

  double (*(*pf)())[3][4];

 • pointer la

 • o funcţie ce returnează un pointer

 • la un tablou cu 3 linii si 4 coloane de double


Declaratii complexe18 l.jpg
Declaratii complexe.

Pentru creşterea clarităţii, să definim progresiv noi tipuri folosind typedef

/*tipul SIR=sir de caractere*/

typedef char *SIR;

/*tipul VECTOR=tablou de 10float*/

typedef float VECTOR[10];

/*tipul MATRICE= tablou de 10x10 float*/

typedef float MATRICE[10][10];

/*tipul PFADRD=pointer la functie de argument double si rezultat double */

typedef double (*PFADRD)(double);


Declaratii complexe19 l.jpg
Declaratii complexe.

SIR s1, s2;

VECTOR b, x;

MATRICE a;

PFADRD pf1;


Tablouri multidimensionale l.jpg
Tablouri multidimensionale

typedef struct nod3{

int n;

double *v;

} N3;

typedef struct nod2{

int n;

N3 **pn3;

} N2;

N2 *alocmat() {

N2 n2, *p2=&n2;

int i, j, n;

scanf("%d", &n);

p2->n = n;

p2->pn3=(N3**)malloc(n*sizeof(N3*));

for(i=0; i<n; i++)

{ p2->pn3[i]=(N3*)malloc(sizeof(N3));

scanf("%d", &p2->pn3[i]->n);

p2->pn3[i]->v=(double*)malloc(p2->pn3[i]->n* sizeof(double));

}

return p2;

}


ad