praktyczne aspekty zarz dzania przedsi biorczo ci akademick w szkole wy szej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZ?DZANIA PRZEDSI?BIORCZO?CI? AKADEMICK? W SZKOLE WY?SZEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZ?DZANIA PRZEDSI?BIORCZO?CI? AKADEMICK? W SZKOLE WY?SZEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ W SZKOLE WYŻSZEJ. PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OPOLE, kwiecień, 2009. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (1). POSTAWY INNOWACYJNE, KREATYWNE I PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZ?DZANIA PRZEDSI?BIORCZO?CI? AKADEMICK? W SZKOLE WY?SZEJ' - vlad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktyczne aspekty zarz dzania przedsi biorczo ci akademick w szkole wy szej

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ W SZKOLE WYŻSZEJ

PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OPOLE, kwiecień, 2009

przedsi biorczo akademicka 1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (1)
 • POSTAWY INNOWACYJNE, KREATYWNE I PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW/DOKTORANTÓW
 • POSTAWY INNOWACYJNE I PRZEDSIĘBIORCZE PRACOWNIKÓW UCZELNI
  • NAUCZYCIELE
  • POZOSTALI PRACOWNICY UCZELNI
przedsi biorczo akademicka 2
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (2)
 • PODSTAWOWA WIEDZA DOT.
  • INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  • EKONOMII I RYNKU
  • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
przedsi biorczo akademicka 3
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (3)
 • KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH
  • PATENTY, UMOWY LICENCYJNO-WDROŻENIOWE
  • KONTRAKTY BADAWCZE
  • ZLECONE PRACE UMOWNE
  • RECENZJE, ANALIZY
  • DOSTĘP DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG (APARATURA BADAWCZA)
przedsi biorczo akademicka 4
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (4)
 • KOMERCJALIZACJA USŁUG DYDAKTYCZNYCH
  • STUDIA NIESTACJONARNE
  • STUDIA PODYPLOMOWE
  • SZKOLENIA/KURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW
  • BAZY DANYCH I ZASOBY BIBLIOTECZNE
przedsi biorczo akademicka 5
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (5)
 • PREINKUBACJA/INKUBACJA FIRM ODPRYSKOWYCH (SPIN OFF, SPIN OUT)
  • STUDENCI/DOKTORANCI
  • PRACOWNICY
edukacja dla przedsi biorczo ci na uam 2007 2008 1
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UAM (2007/2008) (1)
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

(WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, WYDZIAŁ CHEMII, WYDZIAŁ FIZYKI, WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA, WYDZIAŁ HISTORYCZNY)

 • TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI

(WYDZIAŁ CHEMII)

 • WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA MAŁYMI FIRMAMI

(WYDZIAŁ CHEMII)

 • PODSTAWY MIKRO I MAKROEKONOMII

(WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI)

edukacja dla przedsi biorczo ci na uam 2007 2008 2
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UAM (2007/2008) (2)
 • KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH)

 • UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE W PRACY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

(WYDZIAŁ FIZYKI)

 • MAKROEKONOMIA

MIKROEKONOMIA

REGIONALNA POLITYKA INNOWACYJNA

TEORIA LOKALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH)

edukacja dla przedsi biorczo ci na uam 2007 2008 3
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UAM (2007/2008) (3)
 • WYKŁADY I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII ORAZ CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
  • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  • TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI
  • KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH
elementy zarz dzania edukacj dla przedsi biorczo ci
ELEMENTY ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW
 • SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
 • OFERTA PROGRAMOWA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
 • POSZUKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
edukacja dla przedsi biorczo ci nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 1
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWE INICJATYWY NA UAM(2008/2009, 2009/2010) (1)
 • PROJEKT „INQBACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W WIELKOPOLSCE” – STUDENCI/DOKTORANCI (FUAM, PO KL, DZIAŁANIE 8.2)
  • MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE
  • MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE
  • „PIERWSZY KROK WE WŁASNY BIZNES” (PILOTAŻ, 15+30 GODZ., WYDZ. CHEMII, WYDZ. NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH, WYDZ. NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA, WYDZ. STUDIÓW EDUKACYJNYCH)
  • SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW
edukacja dla przedsi biorczo ci nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 2
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (2)
 • LABORATORIA JĘZYKOWE DLA STUDENTÓW
 • WYKŁADY DLA DOKTORANTÓW (WŁ. INTELEKTUALNA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA)
 • SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW (PROJEKT SEIPA – „SIEĆ EDUKACYJNA INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ”)
edukacja dla przedsi biorczo ci nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 3
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWE INICJATYWY NA UAM(2008/2009, 2009/2010) (3)
 • PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW – NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
  • STUDIA PODYPLOMOWE (PO KL, DZIAŁANIE 4.2)
   • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
   • ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA BADANIA
   • PRACA W ZESPOLE, KULTURA ORGANIZACYJNA
  • SZKOLENIA, KURSY, KONFERENCJE
   • NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU I BADANIACH
   • SPECJALISTYCZNY JĘZYK OBCY (ANGIELSKI)
   • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 1
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (1)

BADANIA NAUKOWE

 • WSPIERANIE ROZWOJU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW
  • WYŁANIANIE I WSPIERANIE JEDNOSTEK O WYBITNYM POTENCJALE NAUKOWYM I INTELEKTUALNYM
  • KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI UCZONEGO – KIEROWNIKA ZESPOŁU BADAWCZEGO
 • UMIĘDZYNARODOWIENIE BADAŃ
  • WZROST AKTYWNOŚCI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA BADANIA Z ZAGRANICY
 • UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA WYNIKÓW BADAŃ
edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 2
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (2)

DYDAKTYKA

 • PODNOSZENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW
 • ZRÓŻNICOWANIE ORAZ ZWIĘKSZENIE OFERTY I TRYBU STUDIÓW
 • KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI ABSOLWENTA
  • KSZTAŁTOWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OSOBOWOŚCIOWYCH
  • WSPIERANIE SAMORZĄDNOŚCI STUDENCKIEJ
edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 3
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (3)

DYDAKTYKA

 • WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI STUDENTA
  • ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU PRACY WŁASNEJ
  • INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
 • INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA
  • ZWIĘKSZENIE OFERTY DYDAKTYCZNEJ W JĘZYKACH KONGRESOWYCH
  • WZROST MOBILNOŚCI STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 4
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (4)

OTOCZENIE SPOŁECZNE

 • OTWARCIE NA POTRZEBY I ASPIRACJE EDUKACYJNE/NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWA
  • WSPÓŁPRACA Z POWSZECHNYM SYSTEMEM EDUKACYJNYM
  • STUDIA PODYPLOMOWE I ZAMAWIANE
 • WZMACNIANIE WIĘZI Z ABSOLWENTAMI UCZELNI
komercjalizacja wynik w prac badawczych na uam 2007 2008 1
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH NA UAM (2007/2008) (1)
 • ZLECONE PRACE UMOWNE (2008)

115 UMÓW O WARTOŚCI 2,3 mln PLN

(70% ZLECEŃ Z WIELKOPOLSKI;

55% ZLECEŃ DLA WYDZIAŁU CHEMII)

 • SPRZEDAŻ LICENCJI (2008)
  • PROGRAM KOMPUTEROWY (USA)
  • DROŻNOŚĆ OTWORÓW PIEZOMETRYCZNYCH (BEŁCHATÓW)
 • RECENZJE, ANALIZY, ZLECENIA…
komercjalizacja wynik w prac badawczych na uam 2007 2008 2
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH NA UAM (2007/2008) (2)

UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

 • ISTNIEJE OD 2004
 • TARGI, SPOTKANIA BROKERSKIE
 • KONSULTACJE, SZKOLENIA, WARSZTATY, KONFERENCJE (WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, TRANSFER TECHNOLOGII, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA)
 • KONTAKTY Z ORGANIZACJAMI PRZEDSTAWICIELSKIMI PRZEDSIĘBIORCÓW
 • BAZA DANYCH OFERT BADAWCZO-USŁUGOWYCH
elementy zarz dzania komercjalizacj wynik w prac badawczych 1
ELEMENTY ZARZĄDZANIA KOMERCJALIZACJĄ WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH (1)
 • BUDOWA SYSTEMU REGULACJI PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH
 • BUDOWA NOWYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI UCZELNI Z GOSPODARKĄ
 • POSZUKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
elementy zarz dzania komercjalizacj wynik w prac badawczych 2
ELEMENTY ZARZĄDZANIA KOMERCJALIZACJĄ WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH (2)
 • PRZYSTĘPOWANIE DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH
 • TWORZENIE/REORGANIZACJA STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH I/LUB NADZORCZYCH WEWNĄTRZ UCZELNI
 • DZIAŁANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE
 • BUDOWA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NAUKI
komercjalizacja wynik w prac badawczych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 1
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (1)
 • WZMOCNIENIE KADROWE, FINANSOWE I LOKALOWE UCITT UAM (NOWE ZADANIA)
 • KOMISJA REKTORSKA DS. GOSPODARKI
 • RADA GOSPODARCZA PRZY REKTORZE UAM
 • RADA DS. WSPIERANIA BADAŃ NAUKOWYCH
komercjalizacja wynik w prac badawczych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 2
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (2)
 • PRZYSTĄPIENIE DO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
 • PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
 • PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH (URZĄD MIASTA POZNANIA)
  • ZESPÓŁ UCZELNIANYCH PROMOTORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
  • MODYFIKACJA FUNKCJONALNA PORTALU WPI
komercjalizacja wynik w prac badawczych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 3
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (3)
 • PROGRAM MNiSW – PATENT-PLUS
 • PROGRAM MNiSW – KREATOR INNOWACYJNOŚCI
 • PRZYGOTOWANIE REGULAMINU OCHRONY I KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA UAM
 • NOWE PROJEKTY DO PO KL, DZIAŁANIE 8.2.1
komercjalizacja wynik w prac badawczych perspektywa dla uam na lata 2009 2019
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH – PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019
 • WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY I KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • OTWARCIE UNIWERSYTETU NA POTRZEBY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (TRANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI I WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI ORAZ RYNKIEM PRACY)
 • INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI MIASTA I REGIONU (CENTRA, FUNDUSZE)
preinkubacja inkubacja firm odpryskowych na uam 2007 2008
PREINKUBACJA / INKUBACJAFIRM ODPRYSKOWYCH NA UAM (2007/2008)
 • SZKOLENIA / KONSULTACJE / KONFERENCJE
 • WSPÓŁUDZIAŁ W ORGANIZACJI POZNAŃSKICH DNI PRZEDZSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
 • WSPÓŁPRACA Z INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYCH POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM
elementy zarz dzania procesem inkubacji preinkubacji
ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROCESEM INKUBACJI/PREINKUBACJI
 • DZIAŁANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE
 • BUDOWA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH – PREINKUBATORÓW I INKUBATORÓW
 • BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH JEDNOSTEK ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INKUBACJI/PREINKUBACJI
 • POSZUKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZRUCH PRZEDSIĘBIORSTW
  • PROGRAMY UE
  • KAPITAŁ ZALĄŻKOWY
preinkubacja inkubacja firm odpryskowych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 1
PREINKUBACJA / INKUBACJAFIRM ODPRYSKOWYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (1)
 • PREINKUBATOR AKADEMICKI UAM (POROZUMIENIE Z INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM FUNDACJI UAM)
 • PREINKUBATOR FUNDACJI AKADFEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • UMOWA O WSPÓŁPRACY Z POZNAŃSKIM AKADEMICKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
preinkubacja inkubacja firm odpryskowych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 2
PREINKUBACJA / INKUBACJAFIRM ODPRYSKOWYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM(2008/2009, 2009/2010) (2)
 • NOWE CENTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ (GNIEZNO, SŁUBICE, KALISZ)
 • KONCEPCJA BUDOWY CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ UAM
 • OPRACOWANIE PROGRAMU WSPARCIA FIRM ODPRYSKOWYCH (UDZIAŁY KAPITAŁOWE – WSPÓŁPRACA Z FUAM)
 • NOWE WNIOSKI PROJEKTOWE
uczelnia jako przedsi biorstwo
UCZELNIA JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO
 • UAM – NAJWIĘKSZY PRACODAWCA W POZNANIU
 • UAM NA RYNKU GOSPODARCZYM
  • POPYT NA TOWARY I USŁUGI
  • PODAŻ TOWARÓW I USŁUG:
   • USŁUGI DYDAKTYCZNE
   • USŁUGI BADAWCZE
   • INNE USŁUGI
dzia alno gospodarcza uam diagnoza
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UAM- DIAGNOZA
 • PRZYCHODY NIEADEKWATNE DO ZASOBÓW INFRASTRUKTURALNYCH UAM
 • NIEWYKORZYSTANA NALEŻYCIE INFRASTRUKTURA POZA POZNANIEM
 • BRAK CENTRALNEGO OŚRODKA DECYZYJNEGO
 • ZWYCZAJOWE, NIERYNKOWE TRAKTOWANIE LOKATORÓW I WYNAJMUJĄCYCH (ZBYT ŁAGODNA POLITYKA ZWALNIANIA Z OPŁAT)
dzia alno gospodarcza uam nowe inicjatywy 2008 2009
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UAMNOWE INICJATYWY 2008/2009
 • ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH CENNIKÓW (II.2009)

(WZROST CEN ZA USŁUGI)

 • RENEGOCJOWANIE NIEKORZYSTNYCH UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY
 • BARDZIEJ OFENSYWNA OFERTA POWIERZCHNI REKLAMOWYCH (PRZYGOTOWANIE STOSOWANYCH REGULACJI)
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA BIURA INFORMACJI I PROMOCJI
 • OCHRONA I WZMACNIANIE WIZERUNKU I MARKI UNIWERSYTETU
uczelnia profesjonalnie zarz dzana perspektywa 1
UCZELNIA PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA – PERSPEKTYWA (1)
 • STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ
  • OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU
  • WDRAŻANIE STRATEGII
  • MONITORING, EWALUACJA, AKTUALIZACJA
 • ZARZĄDZANIE MARKĄ I KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU UCZELNI
  • SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
  • STRATEGIA PROMOCYJNA
  • STRATEGIA MARKETINGOWA
  • ORGANIZACJA BIURA PRASOWEGO
  • REORGANIZACJA BIURA INFORMACJI I PROMOCJI
uczelnia profesjonalnie zarz dzana perspektywa 2
UCZELNIA PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA – PERSPEKTYWA (2)
 • UDOSKONALENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 • EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I WYDZIAŁOWEJ
  • DOSTOSOWANIE STRUKTUR DO ZADAŃ
  • ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
  • INFORMATYZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA
  • BUDOWA SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI ZARZĄDCZEJ
uczelnia profesjonalnie zarz dzana perspektywa 3
UCZELNIA PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA – PERSPEKTYWA (3)
 • BUDOWA NOWOCZESNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KADRAMI (PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UCZELNI JAKO PRACODAWCY)
 • BUDOWA SYSTEMU PLANOWANIA FINANSOWEGO I KONTROLI FINANSOWEJ
 • OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU RACJONALNEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
slide36
THE UNIVERSITY IS NO LONGER A QUIET PLACE TO TEACH AND DO SCHOLARLY WORK AT A MEASURED PACE AND CONTEMPLATE THE UNIVERSE AS IN CENTURIES PAST.

IT IS A BIG, COMPLEX, DEMANDING, COMPETITIVE BUSINESS REQUIRING LARGE-SCALE ONGOING INVESTMENT…

(RAPORT OECD, PARIS, 2004)

zarz dzanie procesem absorpcji funduszy europejskich na uam studium przypadku 1
ZARZĄDZANIE PROCESEM ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA UAM – STUDIUM PRZYPADKU (1)
 • ORGANIZACJA DWÓCH DZIAŁÓW ADMINISTRACYJNYCH
  • DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH (DPE)
  • DZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (DPI)
 • MAPA DROGOWA APLIKACJI – OKRESOWY PRZEGLĄD SZANS/MOŻLIWOŚCI
 • SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI POMIĘDZY 4 DZIAŁY
  • DPE
  • DPI
  • UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII (UCITT)
  • DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ (DWZ)
zarz dzanie procesem absorpcji funduszy europejskich na uam studium przypadku 2
ZARZĄDZANIE PROCESEM ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA UAM – STUDIUM PRZYPADKU (2)
 • ZARZĄDZANIE DOT. OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ PROCEDURY OD MOMENTU ZGŁOSZENIA KONCEPCJI (KWESTIONARIUSZ) DO MOMENTU PODPISANIA UMOWY
 • ZARZĄDZENIE REKTORA DOT. WSPARCIA REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTU
  • ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU I ZESPOŁU WYKONAWCZEGO
  • ROLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
zarz dzanie procesem absorpcji funduszy europejskich na uam studium przypadku 3
ZARZĄDZANIE PROCESEM ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA UAM – STUDIUM PRZYPADKU (3)
 • WPROWADZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI (4 DZIAŁY) ODPOWIEDZIALNYCH ZA „FUNDRAISING”
 • WPROWADZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW ORAZ ICH REALIZATORÓW
 • BUDOWA SYSTEMU PODZIAŁU NARZUTÓW UZYSKIWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH MIĘDZY ADMINISTRACJĘ CENTRALNĄ I WYDZIAŁOWĄ (MOTYWACJA DLA WYDZIAŁU)
dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI

PROREKTOR DS. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

tel. +48 61 829 43 32

fax +48 61 829 44 44

e-mail: jgulins@amu.edu.pl