t 76 115 edistymisraportti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T-76.115 Edistymisraportti PowerPoint Presentation
Download Presentation
T-76.115 Edistymisraportti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

T-76.115 Edistymisraportti - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

T-76.115 Edistymisraportti. ExtraTerrestriaLs PP iteraatio 2.11.2004. Projektin tilanne Projektin esittely Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne Työn tulokset PP iteraation tuotokset Tehtävien toteutuma Ajankäyttö ja arvio tulevasta Laadunarviointi Riskienhallinta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T-76.115 Edistymisraportti' - vivien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t 76 115 edistymisraportti

T-76.115 Edistymisraportti

ExtraTerrestriaLs

PP iteraatio2.11.2004

agenda
Projektin tilanne

Projektin esittely

Projektin tavoitteet ja nykyinen tilanne

Työn tulokset

PP iteraation tuotokset

Tehtävien toteutuma

Ajankäyttö ja arvio tulevasta

Laadunarviointi

Riskienhallinta

Esimerkki tuotoksista

Projektisuunnitelma

Käytetyt työtavat

Agenda
projektin esittely
Projektin esittely
 • ETL-työkalu
  • ETL tarkoittaa tiedon varastoinnissa käytettävää prosessia
  • Tiedot haetaan lähdejärjestelmistä, niille tehdään muokkauksia ja ne talletetaan tietovarastoon
 • ETL-työkalun on oltava kevyt, yksinkertainen ja fokusoitu väline
 • Kehitettävän järjestelmän on toteutettava ETL-työkalun perusominaisuudet
  • Toimenpiteet, jotka muokkaavat tietoa
  • Oliot, jotka ovat toimenpiteiden syötteitä tai tuloksia, sisältävät tietoa ja kuvataan usein relaatiokannan tauluina
  • Prosessi, joka koostuu toimenpiteistä, joilla on yksi tai useampi syöte ja tulos
  • Kuvauskieli, joka kuvaa prosessit
  • ETL-moottori, joka suorittaa prosessin kuvauskielen pohjalta
  • Dokumentaation generointi
 • Aihetta voidaan pitää vaativana
  • Hyvä tietotaito tietokannoista tarpeellinen
  • Tietovarastoinnin tarpeet ymmärrettävä
iteraation tavoitteiden saavuttaminen
Iteraation tavoitteiden saavuttaminen
 • Tavoite 1: Aihealueeseen tutustuminen
  • Ryhmän käytössä ollut alan kirjallisuutta ja asiakkaalta saatua materiaalia=> yleistuntemus ETL-järjestelmistä
  • Vaatimusten ja teknisten ratkaisujen perusteiden tuntemus vaatii lisää tutustumista, koska vain osa ryhmästä ollut tiiviisti mukana vaatimusmäärittelyssä.
 • Tavoite: 2 Projektin tavoitteiden määrittely
  • OK, projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely on käyty läpi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • Tavoite 2: Työskentelytavoista sopiminen
  • OK, tapaamis- ja kommunikointikäytännöt on otettu menestyksekkäästi käyttöön. Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan osittain mm. testaukseen liittyviä käytäntöjä.
 • Tavoite 3: Sopimuksen tekeminen asiakkaan kanssa
  • PUUTTUU. Sopimusluonnos on asiakkaan lakimiehen käsittelyssä, eikä tarkoista ehdoista ole vielä neuvoteltu
pp vaiheen tuotosten tilanne
PP-vaiheen tuotosten tilanne
 • Projektisuunnitelma
  • OK, paitsi:
   • Kappale 1.4 (Terminologia) on hieman keskeneräinen.
   • Kappale 4 (Resurssit): tuntimääräarvioita ei ole tarkistettu PP-vaiheen toteutuneiden tuntien mukaan.
 • Vaatimusmäärittely
  • OK
 • Riskienhallinta
  • OK
teht vien toteutuma 1 2
Syyt eroavaisuuksiin suunniteltuihin tunteihin ja toteutuneisiin

PP-iteraation suunnitelman tehtävät määritelty liian yleisellä tasolla. Tästä johtuen suunniteltuja tunteja ei voitu yhdistää toteuttamisessa käytettyihin tehtäviin.

PP-vaiheen etenemistahti hieman eri kuin arvioitu; Saimme hyvän pohjan projektisuunnitelmalle, mutta itse teknistä spesifikaation määrittely jäi vähemmälle kuin arvioitu.

Toteutuneiden tuntien jakauma

Suunnittelu & opiskelu 77 h

Dokumenttien kirjoitus 75 h

Tapaamiset 120 h

Projektin organisointi & ylläpito 17 h

Tehtävien toteutuma (1/2)
teht vien toteutuma 2 2
Tehtävien toteutuma (2/2)
 • Kokemuksia PP-vaiheen tehtävien jakautumisesta
  • Yllättävintä paljon aikaa vieneet tapaamiset
  • Aiheen vaativuus toi paljon painotusta opiskeluun ja suunnitteluun
  • Suunnitellulle teknisen määrittelyn toteuttamiselle jäi oletettua vähemmän aikaa (tosin se ei ollut vaatimuksena vielä tässä vaiheessa)
 • Toteutuneet tunnit oikeaan suuntaan painottuneita, ottaen huomioon aiheen vaativuuden
ty tunnit per ryhm n j sen 1 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (1/8)
 • Ryhmän jäsenien vastuualueet määrittelivät paljon työn jakautumista
 • Vaatimusmäärittelyryhmälle kertyi tunteja paljon johtuen ahkerasta kehitystyöstä yhdessä asiakkaan kanssa
 • Muut työt odottivat tuloksia vaatimusmäärittelystä ennen kuin niitä pysyttiin toteuttamaan

Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

ty tunnit per ryhm n j sen 2 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (2/8)

Mikko: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Tunnit toteutuivat aika tarkkaan suunnitelmien mukaan, eroa vain pari tuntia.
 • Projektipäällikkönä projektin aloittaminen vaati työtä paljon ja se näkyy toteutuneissa tunneissa
 • Tapaamisiin ja kokouksiin kului runsaasti aikaa
 • Myös organisointiin liittyvään työhön kului paljon aikaa
ty tunnit per ryhm n j sen 3 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (3/8)

Jani H: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Käytin projektiin PP-vaiheessa jonkin verran vähemmän aikaa kuin oli suunniteltu.
 • Vastuualueenani oli arkkitehtuuri ja tarkoitus oli käyttää siihen runsaasti aikaa jo alkuvaiheessa.
 • Kuitenkin vaatimusten kerääminen asiakkaalta sujui hitaasti, emmekä siksi päässeet suunnittelutyössäkään kovin nopeasti eteenpäin.
ty tunnit per ryhm n j sen 4 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (4/8)

Jani M: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Työmäärä näytti pitävän aika tarkkaan paikkaansa (50 h oli arvio).
 • Olisin voinut käyttää aikaa enemmänkin jos olisin viimeisellä viikolla osallistunut kaikkiin palavereihin (työkiireen vuoksi en päässyt) ja luentoihin.
 • Aikaa upposi eniten vaatimusmäärittelyn kirjoitukseen sekä asiakaspalavereihin.
ty tunnit per ryhm n j sen 5 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (5/8)

Risto: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Tunteja kului huomattavasti budjetoitua vähemmän. Alunperin ajateltiin, ettätestisuunnitelmaan kuluu PP-vaiheessa enemmän aikaa, mutta aihe kuuluikinenemmän I1 alkuvaiheeseen.
 • Lisäksi työkiireet verottivat osallistumistajoihinkin ryhmän palavereihin sekä luentoihin.
ty tunnit per ryhm n j sen 6 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (6/8)

Mika: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Aika-arvio piti varsin hyvin paikkansa, vain muutaman tunnin virheellä
 • Eniten aikaa kului luennoilla, sillä kävin lähes jokaisella
 • Myös erilaiset tapaamiset veivät huomattavasti aikaa. Toisaalta varsinainen tekninen suunnittelu jäi hyvin vähälle, vaikka sitäkin oli alunperin suunniteltu tehtäväksi.
 • Jatkossa luennot jäävät kokonaan pois ja kenties tapaamisia tulee vähemmän. Tämä tekee ajankäytöstä tuottavampaa jatkossa.
ty tunnit per ryhm n j sen 7 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (7/8)

Teemu: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Aikaa kului hieman enemmän kuin mitä oli suunniteltu (45 h). Kävin lähes kaikilla luennoilla. ETL on aiheena uusi ja outo, joten sen opiskelemiseen kului paljon aikaa. Toisaalta relevanttia informaatiota oli osittain hankala löytää.
 • Myös palavereihin saatiin palamaan paljon aikaa, etenkin dokumenttien läpikäymiseen.
 • Paljon harmia koitui dokumenttien formaattien epäyhteensopivuudesta (MS Office <-> OO.org)
ty tunnit per ryhm n j sen 8 8
Työtunnit per ryhmän jäsen (8/8)

Timo: Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Tunteja kului n. 25% suunniteltua vähemmän. Tähän vaikuttiosaltaan se, etten aikatauluongelmien takia päässyt osallistumaan luennoille, mitä ei huomioitu alkuperäisessä budjetissa.
 • Toisaalta tämän hetkisen työjaon mukaiset tehtäväni painottunevat arvioitua enemmän projektin myöhempiin iteraatiovaiheisiin.
arvio tulevista ty m rist
Arvio tulevista työmääristä

Toteutuneet tunnit PP-vaiheessa

 • Projektin sisältö nyt paremmin tiedossa
 • Parempi huomiointi ko. henkilön vastuualueiden mukaan
 • Aikatauluissa huomioitu pitkä joululoma

Uusin arvio tulevista työmääristä

Punaisella on merkitty muuttuneet tiedot

laadun arviointi 1 3 bugimetriikat
Laadun arviointi (1/3) - Bugimetriikat
 • Projektin suunnitteluvaiheessa ei kerätty systemaattisesti tietoa suunnitelmista havaituista puutteista tai virheistä
  • Määrät ovat arvioita pöytäkirjamerkinnöistä sekä uutisryhmä keskusteluista
  • Eivät vertailukelpoisia
 • Avoinna olevat asiat
  • Ei kriittisiä eikä pysäyttäviä

Bugimittausta

laadunarviointi 2 3 kommentteja
Laadunarviointi (2/3) - Kommentteja
 • Toteutuneita dokumenttien laatutavoitteita voidaan havainnollistaa vertaamalla löytyneitä virheitä kahden eri katselmointitilaisuuden välillä
  • Kuvaajassa on vaatimusmäärittelydokumentista löytyneet virheet jokaista dokumentin kappaletta kohden.
   • Keltainen alue kuvaa 21.10 järjestettyä katselmointia
   • punainen alue kuvaa 22.10 järjestettyä katselmointia
   • sininen alue kuvaa 27.10 järjestettyä katselmointia
  • Virheiden määrän näyttäisi laskevan jokaisessa katselmoidussa kappaleessa
  • Katselmointitilaisuuksissa ei välttämättä noudatettu samoja kriteereitä
   • Kuvaaja ei välttämättä todista mitään
laadunarviointi 3 3 dokumentit
Laadunarviointi (3/3) - Dokumentit
 • Kaikki projektin suunnitteluvaiheen dokumentit tulivat tehdyiksi
 • Tarkastimme ne useamman henkilön avulla ja uskomme, että tämän vuoksi niiden laatu on myös hyvä.

Laajuus:

0 = Ei mitään

1 = Vaati jonkin verran työtä

2 = Vaati melko paljon työtä

3 = Vaati paljon työtä

Laatu:

J = Laatu on hyvä

K = Ei varmuutta

L = Laatu on huono

muutokset projektiin
Muutokset projektiin
 • PP-vaiheen aiheen opiskelu ja suunnittelu antoivat paremman kuvan tavoitteista ja haasteista. Mitään isompia muutoksia projektiin ei ole tehty. Tärkeimpänä, ja jo aikaisemmin mainittuina muutoksena ovat työmäärien parempi määrittely tuleville vaiheille.
riskienhallinta 1 2
Riskienhallinta (1/2)
 • Tavoitteena:
  • tunnistaa ja hallita tärkeimmät projektin riskit
  • suunnitella toimenpiteitä riskien torjumiseksi ja riskitapahtumasta toipumiseksi jo etukäteen
  • kommunikoida tilanne riskien suhteen projektin osapuolille
  • ylläpitää tilannetta riskien suhteen koko projektin ajan
 • Keinoina:
  • tunnistuspalaverit jokaisessa iteraatiossa
  • seurannan ja hallinnan vastuuttaminen
  • palaverit riskien toteutuessa projektiryhmän ja tarvittaessa ohjausryhmän kanssa
riskienhallinta 2 2 t rkeimm t riskit
Riskienhallinta (2/2) – Tärkeimmät riskit
 • Vaatimusmäärittely
  • Hyvin keskeisessä asemassa projektin onnistumisen kannalta
  • Panostettu PP –vaiheessa
 • Henkilöriskit
  • Liikaa töitä – muut kurssit, työssä käynti vaativat aikaa
  • Sairastumiset – avainhenkilö yllättäen poissa, kenties pitkäänkin
  • Varaudutaan varamiesmenettelyllä – joka asiasta vähintään kaksi jäsentä hyvin selvillä
 • Tekniset ongelmat
  • Varsin todennäköisiä; nyt jo pieniä ongelmia mm. dokumenttien yhteensopivuudessa ja news – viestien säilymisessä
  • Nämä riskit ovat kuitenkin vaikutukseltaan yleensä vähäisiä ja hallittavia
iteraation tuotokset
Iteraation tuotokset
 • Iteraation tuotokset
  • Projektisuunnitelma
  • Vaatimusmäärittely
  • Riskienhallintasuunnitelma
  • SEPA-dokumentit
   • Pareittain tehtdyt SEPA-aiheet
   • PM SEPA
  • Edistymisraportti
slide24

Projektisuunnitelma (1/2)

 • Projektin tavoitteet
  • Jatkokehityskelpoinen ETL-työkalun runko
   • ETL-kuvauskieli
   • Onko työkalun toteuttaminen itse järkevää?
  • Ryhmän jäsenten tutustuminen ohjelmistoprojektin läpiviemiseen
 • Tavoitteiden verifikointikriteerit
  • Saadaanko asiakkaan tarve tyydytettyä
  • Asiakkaan ja mentorin arvio projektin onnistuneisuudesta
   • Arvostelu
  • Itsearvio projektin onnistuneisuudesta
 • Resurssit
  • 1400 henkilötyötuntia, 7 henkilöä
  • Laitteistot/ohjelmistot
   • Versionhallinta
   • News, Web, e-mail (kommunikointi)
   • Ryhmän jäsenten kotitietokoneet
   • TKK:n tietokoneluokat
   • Ei-maksulliset ohjelmistot
slide25

Projektisuunnitelma (2/2)

 • Käytännöt ja työkalut
  • Palaverit viikoittain
   • Agenda, sihteeri, kokousmuistio
  • Kotisivut
   • Kokousmuistiot, viikkoraportit, tehtävälistat, kurssin palautukset
  • News-palvelin (progress.tky.hut.fi)
   • SSH-tunnelointi (tietoturva)
  • Iteratiivinen kehitys (Tehtävät pieniksi kokonaisuuksiksi)
  • Ajankäytön raportointi
   • Joka sunnuntai päivitys Trapoliin
  • Virheiden seuranta
   • Atlassian JIRA
   • Smoke testing
  • Versionhallinta: CVS
  • Ohjelmointi
   • Sun Microsystems koodikäytännöt
   • Eclipse IDE
  • Dokumentointi
   • doc- ja sxw-formaatit
   • Dokumenteilla vastuuhenkilöt
k ytetyt ty tavat
Käytetyt työtavat
 • Uutisryhmä
  • Uutisryhmää on käytetty kommunikointiin sekä tiedostojen jakoon
  • Ei suurempia ongelmia
  • Jatkossa uutisryhmä jaetaan useampaan osaan, jotta käsiteltävät asia pysyvät paremmin järjestyksessä
 • Dokumenttien katselmointi
  • Dokumentit on käyty läpi useamman henkilön ryhmissä
  • Katselmointi ei ole aina ollut tehokasta, ja aikaa on mennyt hukkaan
  • Jatkossa pyritään katselmointimenetelmän tehokkaampaan käyttöön
 • Tuntikirjanpito (Trapoli)
  • Käytetyistä työtunneista on tehty merkintä Trapolin tuntikirjanpitoon
  • Ei ongelmia
 • Seuraavissa iteraatiossa mukaan otettavat työtavat
  • Bugiraportointi (JIRA)
  • Testausmenetelmät
  • CVS