Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Tehetséggondozás hazai és nemzetközi kitekintéssel. Tehetség Nap Nyíregyháza 2012.április 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke. Amiről beszélni szeretnék. Tehetséggondozás: nemzetközi körkép A Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vivian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

Tehetséggondozás hazai és nemzetközi kitekintéssel

Tehetség Nap

Nyíregyháza 2012.április 27.

Sarka Ferenc

a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke


Amir l besz lni szeretn k
Amiről beszélni szeretnék

 • Tehetséggondozás: nemzetközi körkép

 • A Nemzeti Tehetség Program

 • Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

 • A hatékony tehetséggondozó szervezet ismérvei

 • Tehetségkoordinátor a hatékony tehetséggondozó szervezetben


A xx sz zad utols vtizedei vil gszerte pezsd l s a tehets ggondoz sban
A XX. század utolsó évtizedei.Világszerte pezsdülés a tehetséggondozásban

 • 1975. Tehetség Világtanács

  (Word Council for Gifted and Talented, WCGT)

 • 1978.Az Európai Tehetségtanács

  (European Council for High Ability, ECHA)

 • 1994. Európa Parlament 1994./1248. ajánlása.


1994 1248 eur pa parlament aj nl sa
1994./1248. Európa Parlament ajánlása

1.A törvényalkotásnak el kell ismernie és figyelembe kell vennie, hogy a gyermekek különböző adottságokkal születnek.

2.Meg kell szervezni a tehetséggondozást végző tanárok, és más szakemberek továbbképzését.

3.A tehetségre és a tehetséges gyerekekre vonatkozó információkat széles körben el kell juttatni a pedagógusokhoz, könyvtárosokhoz, muzeológusokhoz, orvosokhoz, szociális munkásokhoz, szülőkhöz és az oktatásügy irányítóihoz stb.

4.A különlegesen tehetséges gyerekek gondozását már iskoláskor előtt el kell kezdeni.

5.Az iskolákban rugalmas és differenciált tantervekre van szükség, továbbá meg kell valósítani a gyorsítást.


Az eur pai helyzetelemz s f bb szempontjai az el rel p s keretei
Az európai helyzetelemzés főbbszempontjai, az előrelépés keretei

 • A tehetséggondozás törvényi szabályozása.

 • A tehetség-azonosításra használt eszközök, módszerek megismerése és alkalmazása.

 • Tehetségfejlesztő programok.

  • Adott a program kerüljön be a tehetségígéret

  • Adott a tehetségígéret készüljön rá program

 • Szakember képzés-továbbképzés a témakörben.

 • A tehetséggondozást elősegítő kutatások.

  Magyarország helye az európai rangsorban:

  ECHA - értékelés a fenti szempontok szerint:

  „Napfény ragyog hazánk tehetségfejlesztése egén ”

  Mönks Miskolci Egyetem 2004


A tehets ggondoz s t rv nyi szab lyoz sa
A TEHETSÉGGONDOZÁSTÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

 • Változatos a kép Európában:

  • néhány uniós tagországban nincs külön törvényi szabályozása a tehetséggondozásnak.

 • Magyarország

  • Van Nemzeti Tehetség Programunk

  • Az iskolák Pedagógiai/Nevelési Programjának kötelező eleme a:

   Tehetség képesség kibontakoztatása


Nemzetk zi szinten is a legnagyobb probl ma tehets gkeres s azonos t s
Nemzetközi szinten is a legnagyobb problémaTEHETSÉGKERESÉS, AZONOSÍTÁS

A sikeres tehetség-azonosítás főbb alapelvei:

 • Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli-féle modell

  • minden összetevőre figyelnünk kell!

 • A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is nehéz felismerni.

  • kerülnünk kell a „nem tehetséges gyerek” titulust!

 • A képesség és a teljesítmény két különböző dolog.

  • gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény nem mindig rejt tehetséget!

 • Komplex azonosítás szükségessége.

  • minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás


A high end learning alapelvei
A High-End Learning alapelvei

„Hiszem, hogy az iskolák mindenekelőtt a tehetségfejlesztés helyei, és kötelezettséget kellene vállalni, hogy az itt folyó tanítási folyamatban használjuk a High-End Learning módszert ennek érdekében.”Renzulli

 • Nem szabad elpocsékolni a kifejletlen tehetségeket.

 • Minden tanulónak meg kell adni a lehetőségeik kiaknázását.

 • A tanár mentori hozzáállással viszonyuljon a tanulókhoz.

 • A tanulók saját tudást szerezzenek, tudásukról, képességeikről, érdeklődésükről és tanulási stílusukról.


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

Legfontosabb 4 alapelve a High-End Learning módszernek:

 • Minden egyes tanuló egyedülálló, ezért az összes tanulási tapasztalat kapcsán figyelembe kell venni az egyén képességeit, érdeklődését és tanulási stílusát.

 • A tanulás sokkal hatékonyabb, ha a tanulók élvezik, amit csinálnak. Éppen ezért ez egy fontos cél lesz.

 • A tanulás sokkal jelentősebb és élvezetesebb, amikor a tartalom (pl. tudás) és a folyamat (pl. gondolkodási mód) való és jelen idejű problémához kapcsolódik.

 • A tudás és a gondolkodási képesség növelése a tanári segítség mellett a tanulók saját ismeretük és képességük alkalmazása által.
Komplex azonos t s
KOMPLEX AZONOSÍTÁS

 • tanári jellemzés,

 • tesztek és felmérések,

 • kérdőívek - általános és tantárgyak szerinti,

 • iskolapszichológusok véleménye,

 • szülői jellemzés,

 • tanulótársak jellemzése.

 • stb


Tehets gfejleszt programok
TEHETSÉGFEJLESZTŐPROGRAMOK

 • - Kiindulási pont: Gagné-féle ábra

  - A komplex programok összetevői:- a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, - a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése

  (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),- megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),- szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt.


Kiv l s g szemben az egyenl s ggel sz ks gtelen fesz lts g balogh l szl
Kiválóság szemben az egyenlőséggel? Szükségtelen feszültség (Balogh László)

 • Minden gyermeknek egyformán meg kell adnunk a lehetőséget, hogy tanuljon és kiteljesítse potenciálját.

 • Az egyenlőséget úgy kell tekinteni, mint egyforma hozzáférési lehetőséget a megfelelő oktatáshoz.

 • Gardner:

  „A jó társadalom nem az, amelyik figyelmen kívül hagyja az egyéni eltéréseket, hanem az, amelyik bölcsen és emberségesen kezeli azokat” .

  A differenciált tehetségfejlesztés az egyik módja a tanulási képességben jelentkező egyéni eltérésekre való reagálásnak.


A tehets gseg t s nemzeti programja a nemzeti tehets g program
A tehetségsegítés nemzeti programja a Nemzeti Tehetség Program.

 • A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat szól:

  • a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról,

  • a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről,

  • a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről

   A

   fenti országgyűlési határozattal a magyar tehetséggondozás

   mérföldkőhöz érkezett.

   A parlament hivatalos állami

   program szintjére emelte azt, felismerve, hogy a szakma és

   civil szféra tehetséggondozásra tett erőfeszítései kellő állami szerepvállalással jóval hatékonyabban el tudják érni céljukat.


Nemzeti tehets g program
NemzetiTehetség Program

 • 126/2008 (XII. 4.) Országgyűlési határozat (7 ellenszavazattal)

 • 1119/2009 (VII.23.) korm. hat.: akcióprogram

 • 152/2009 (VII. 23.) korm. rend. +

 • 1120/2009 (VII.23.) korm. hat.: Nemzeti Tehetség Alap

 • Nemzeti Tehetség Program

 • Nemzeti Tehetség Alap (nyitott, 1,4 mrdFt/év)

 • Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

 • Fenntarthatóság: pénzeszközök 2028-ig

 • DE

 • helyi összefogás: Tehetségpontok,

 • Tehetségsegítő Tanácsok

 • Tehetségnapok


A nemzeti tehets g program c lja
A Nemzeti Tehetség Program célja:

 • „…..a tehetségek nyomon követése és több szempontú segítése”.

  Olyan komplex program amely összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi és civil programokat, összehangolja az állami és a fejlesztési források felhasználását.


A nemzeti tehets g program tartalma
A Nemzeti Tehetség Program tartalma :

 • A Nemzeti Tehetség Program hosszú távú célrendszere a képességek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása érdekében az alábbi:

  • a tehetséges fiatalok megtalálása,

  • a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában,

  • a tehetség hasznosulásának elősegítése.

   http://www.tehetsegprogram.hu


A nemzeti tehets g program priorit sai
A Nemzeti Tehetség Program prioritásai:

 • A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.

 • A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása.

 • Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén.

 • A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése.

 • A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése.

 • A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása.


A nemzeti tehets g gyi koordin ci s f rum
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

 • A Kormány a tehetséggondozással összefüggő

  kormányzati feladatok segítésére

  tanácsadó, döntés-előkészítő, koordináló és értékelő

  testületként hozta létre.

 • A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter.

 • A Fórum társelnökei:

  • A Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

  • a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke,

  • az Országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága által delegált országgyűlési képviselő.

 • A fórum egyéb tagjai:

  • Minisztériumok, Civil szervezetek és egyházak képviselői


Magyar g niusz integr lt tehets gseg t program
MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM

 • A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács(2006.): kidolgozta a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program tervezetétCsermely Péter professzor vezetésével.

  FŐBB CÉLOK

 • 1. a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program célul tűzte ki az átfogó szakmai-módszertani fejlesztést, amely biztosítja az iskolán kívüli tehetségsegítés támogatásának egységes alapelvek és célok szerinti megvalósítását.

 • 2. Ennek keretében egy országos civil bázisú tehetségsegítő hálózatot igyekszik kiépíteni, amely az oktatási folyamatban kidolgozott és az iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezések összekötésével és kibővítésével, a tehetséges fiatalok önszerveződésének támogatásával új lehetőségeket teremt a hazai tehetséggondozás átfogó fejlesztéséhez


Nemzeti tehets g alap
Nemzeti Tehetség Alap

Közvetlen forrás:

 • A központi költségvetésnek az oktatási költségvetési fejezetében tervezett előirányzat,

 • a Munkaerőpiaci Alap három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret,

 • természetes és jogi személyek, hozzájárulásai, adományai;

  Közvetett forrás:

 • a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból pályázati úton elnyerhető támogatás,

 • a központi költségvetés X-XVIII. és XX-XXVI. fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra tervezett előirányzatok,

 • a központi költségvetés kiemelt projektjeinek támogatása.


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

 • A Nemzeti Tehetség Program 2012-ben is a Kiemelt költségvetési előirányzat egyik kedvezményezettje.

  Nemzeti Tehetség Program

  Technikai szám:1823

  Az adófizető állampolgárok 2011-ben az SZJA 1% felajánlásával 1.504 millió Ft ajánlottak fel a tehetség alapra


Er ss gek a magyarorsz gi tehets ggondoz sban

Törvényi szabályozás

Gazdagítás tanórán kívül

Speciális tehetségfejlesztés

Komplex programok

Versenyek

Szakemberek továbbképzése

Tehetségkeresés, azonosítás

Differenciált fejlesztés a tanórán

Gyorsítás

Új szerepek a tantestületben

Családdal való együttműködés

Balogh 2008.

ERŐSSÉGEKA MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGGONDOZÁSBAN:

FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK:


Tehets ghidak program 2012 t l
Tehetséghidak Program 2012.-től

1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján tervezett Tehetséghidak Program szakmai tartalma:

Cél:

 Hídképzés a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei között,

 Tehetségsegítő tevékenységek módszertani minősített bővítése,

 Tehetségútlevél életpálya-nyilvántartó rendszer létrehozása,

 Helyi minősített tehetséggondozó programok kialakításának koordinálása, támogatása,

 Tehetség Piactér adatbázis és moderált fórum létrehozása,

 Tehetséggondozó felnőttek és felnőtt ifjak képzése,

 Tehetségek társadalmi felelősségvállalása,

 Haza a magyar tehetségekkel! program kidolgozása.


A tehets g hidak programelemei
A Tehetség hidak programelemei

 • Tehetségek életpálya-követése

 • Szülő – pedagógus - tehetséges fiatal kapcsolatrendszer fejlesztése

 • Régiók közötti tudástranszfer (Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok együttműködése)

 • H-SNI (kettős különlegességűek) segítése

 • Tehetség Piactér (ifjú tehetségek tudásának és képességeinek hasznosulása)

 • A tehetség-kortárscsoportok támogatása

 • Gazdagító program párok

 • tehetség életpálya-nyilvántartó és - követő rendszer

 • Képzések

 • Sikeres tehetségek bevonása

 • Haza a magyar tehetségekkel!


Mi a sz l feladata
Mi a szülő feladata?

„A család értéket ad,

a tanár kapukat nyit,

a társak, mint katalizátorok hatnak.”

(Mönks)

 • Érzelmi stabilitást nyújtson a gyereknek,

 • Támaszt nyújtani, mellettük állni, s ezzel hozzájárulni a „csodához”, a tehetségígéret kiteljesedéséhez.

 • Együttlét, szeretet, türelem.


A 2011 12 akci v p ly zati programja a hazai forr sok felhaszn l s ra
A 2011-12 akcióév pályázati programja a hazai források felhasználására

 • A Kormány 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról:

  a) a tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,

  b) az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése,

  c) a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelősségének növelése,

  d) a tehetségsegítő személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülése,

  e) a tehetségtudatos (esélyegyenlőséget célzó tehetségsegítő programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítő hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, tehetségsegítő tanácsok) kialakulásának elősegítése,

  f) hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése,

  g) a magyar tehetségsegítő eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetésé.


Konkr t p ly z si lehet s gek 2011 12 akci vben
Konkrét pályázási lehetőségek felhasználására 2011-12 akcióévben.

 • II.3. Támogatni kell pályázati úton a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket.

 • II.4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a műszaki és természettudományos kompetenciákat, valamint szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő tehetségsegítő programokat, tevékenységeket.

 • II.6. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozását, megvalósítását.

 • II.8. Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítését.


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

 • V. Támogatni kell a felhasználásáratehetségeket, segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programokat, valamint a tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítését szolgáló programot (országos elismerés-kitűntető díj, pályázati úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).

 • VI.4. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését.

 • VII.3. Támogatni kell a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat


Az ofi feladatai
Az OFI feladatai felhasználására

Ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását

Felterjeszti döntésre az oktatásért felelős miniszternek

Az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza a Wekerle Sándor Alapkezelőnél

A megvalósítás befejezése előtt a Wekerle Sándor Alapkezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését

Ellátja a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását


Az ofi feladatai1
Az OFI feladatai felhasználására

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

Nemzeti Tehetség Program Szakmai Tanácsa

Nemzeti Tehetség Programiroda (OFI)


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

A hatékony tehetséggondozó szervezet jellemzői felhasználására

Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra

Forrás: Mező F. (2011): A tehetségkoordinátor szereplehetőségei. In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 36 o.

www.kpluszf.com


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

Tehetségkoordinátor a szervezetben felhasználására

Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra

Forrás: Mező F. (2011): A tehetségkoordinátor szereplehetőségei. In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 36 o.

www.kpluszf.com


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra felhasználására

Forrás: Mező F. (2011): A tehetségkoordinátor szereplehetőségei. In: Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 47-58. o.

www.kpluszf.com


Tehets ggondoz s hazai s nemzetk zi kitekint ssel

Köszönöm felhasználására

megtisztelő

figyelmüket!

Sarka Ferenc

okleveles pedagógia szakos előadó

a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke

Miskolci Egyetem Btk. Tanárképző Intézet

fsarka@t-online.hu