ct lumbalne ki me n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CT LUMBALNE KI?ME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

CT LUMBALNE KI?ME - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

CT LUMBALNE KIČME. OPŠTA BOLNICA “Dr RADIVOJ SIMONOVIĆ” SOMBOR Radiološka služb a Milan Zejak. UVOD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CT LUMBALNE KI?ME' - vivian-kirkland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ct lumbalne ki me

CT LUMBALNE KIČME

OPŠTA BOLNICA “Dr RADIVOJ SIMONOVIĆ”

SOMBOR

Radiološkaslužba

Milan Zejak

slide2

UVOD

Tehnološki razvoj spiralnih multislajsnih skenera omogućio je da se kompleksana koštana anatomska područja proučavaju i analiziraraju sa mnogo većom preciznošću i pouzdanošću a samim tim dijagnostiku koštanih struktura učinili su daleko kvalitetnijom, bržom i pouzdanijaom.

slide3

Kompjuterska tomografija regije lumbalne kičme ima veoma veliki dijagnostički značaj pri analizi degenerativnih promena, trauma, tumorskih promena, inflamatornih procesa i daje precizan uvid u patoanatomske odnose ove regije.

slide4

CILJ

 • Prikaz mogućnosti CT aparata
 • Upoznavanje sa protokolom koji se koristi prilikom skeniranja lumbalne kičme
 • Prikaz slučaja

!

slide5

Protokol za pregled

 • Protokol za pregled prolazi kroz više “koraka” od kojih je svaki značajan za krajnji ishod kompletnog pregleda:
  • Priprema pacijenta
  • Priprema materijala
  • Priprema aparature
  • Izvođenje pregleda
  • Rekonstrukcija, arhiviranje
  • Zbrinjavanje pacijenta i raspremanje materijala
slide6

Priprema pacijenta

 • Uzimanje osnovnih podataka, upoznavanje sa preocedurom i anamneza ( podaci o alergiji )
 • Premedikacija ukoliko je potrebna
 • Uspostavljanje venske linije (postavljanje braunile i provera njene prohodnosti )
 • Postavljanje pacijenta u adekvatan položaj na dijagnostički sto
slide7

Položaj pacijenta

 • na dijagnostičkom stolu
 • Položaj supinacije
 • Ruke su dignute iznad glave
 • Noge blago savijene u kolenima sa podmetačem ispod istih
 • Početna linija skeniranja - mamilarna linija
slide9

Priprema materijala

 • Priprema kontrasnog sredstva:
 • Kontrast zagrejan na temperaturu čovečijeg tela
 • Punjenje injektora kontrasnim sredstvom
slide10

Priprema aparature

 • Postavljanje dijagnostičkog stola u startnu poziciju
 • Biranje adekvatnog programa za skeniranje
 • Podešavanje parametara na injektoru
slide12

Programiranje injektora

 • Adekvatna količina kontrasta u injektoru
 • Aplikovanje od 90 do 100 ml kontrasta
 • Flow 3 ml/s
 • Dilay 90 sekundi
slide13

Izvođenje rutinskog CT pregleda kičme u spiralnom modu skeniranja

 • Prikaz slučaja –
 • Pacijentkinja ima 63 godine
 • Tegobe: bol u leđima, otežan hod (hramlje), povremena oduzetost donjih ekstremiteta
 • Na pregled upućena nakon pregleda neurologa, ortopeda i urađenog snimanja lumbalne kičme i karlice
 • Uputna dijagnoza: TU lumbalne kičme !!!
 • Anamneza: ALERGIJA NA KONTRAST !!!
slide14

Topogram

 • Lateralni topogram
 • Obuhvaćeno područje 512 mm
 • Mapiranje od T12 do kraja sakruma
slide15

Nativno skeniranje

 • Debljina sloja 3mm
 • Prikaz koštanih struktura
slide16

Skeniranje nakon aplikacije kontrasnog sredstava

 • Anamnestički dobijen podatak o alergiji na jod
 • Kontrasna faza pregleda nije urađena
 • Rekonstrukcija
 • Zbog nemogućnosti da se pregled izvede sa kontrastom a na osnovu uputne dijagnoze urađene aksijalne i multiplanarne koronalne i sagitalne rekonstrukcije na debljinu sloja od 0,75 mm sa body kernelima B 90s, radi prikaza fine strukture kostiju.
slide17

Multiplanarne rekonstrukcije

 • Bolji uvid u topografiju promene
 • Bolji uvid u kompletne patoanatomske odnose u regiji

Aksijalna rekonstrukcija 0,75 mm, kernel B90s

slide20

Rezultat pregleda

I pored urađenog CT pregleda, pouzdana dijagnoza se nije mogla dati. Zbog nemogućnosti da se aplikuje kontrast pacijentkinji savetovano da se uradi scintigrafija kostiju.

slide21

Broj pregleda kičmenog stuba u 2009. godini

Ukupan broj pregledanih pacijenata: 3434

slide22

Zaključak

Prilikom evaluacije patologije koštanih struktura kičmenog stuba Ct pregled može u znatnoj meri da doprinese kvalitetnijem radu i pouzdanijoj dijagnozi.

I pored toga što se kičma u većini slučajeva gleda u sastavu neke druge procedure ovaj pregled treba da bude što prisutniji u dijagnostici obolenja koštanih struktura kičme.