Novela v z kona jedn n komis rv a m mt
Download
1 / 10

Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT. Pavel Popela , Marek Hodulík KpSaR a LK RVŠ 8. zasedání P RVŠ, 20. prosince 2012. Úvodem k novele. 10/2012 MŠMT předložilo cíle (3 strany). Diskuse na P RVŠ (NM Hruda) 25.10.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Novela VŠ zákona - jednání komisí RVŠ a MŠMT' - viveka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Novela v z kona jedn n komis rv a m mt
Novela VŠ zákona-jednání komisí RVŠ a MŠMT

Pavel Popela, Marek Hodulík

KpSaR a LK RVŠ

8. zasedání P RVŠ, 20. prosince 2012


Vodem k novele
Úvodem k novele

 • 10/2012 MŠMT předložilo cíle (3 strany).

 • Diskuse na P RVŠ (NM Hruda) 25.10.

 • 1.11. a 8.11. jednání RVŠ (LK, KpSaR, P) se zástupci MŠMT, cílem „mapování”.

 • 22.11. sněm RVŠ – diskuse s M prof. Fialou.

 • 23.11. harmonogram (plán 8 sch.: čt, út).

 • 30.11. MŠMT rozšířený materiál (16 stran).

 • 7.12. LK a KpSaR a P RVŠ (čtvrteční body)

 • 13.12. LK a KpSaR a P RVŠ (úterní body)


Podstata jedn n

Podstata jednání

MŠMT žádalo méně zástupců reprezentací, řešilo UP RVŠ (zvolena podmnožina předseda RVŠ, předseda SK, předsedové LK a KpSaR).

MŠMT jednání prezentuje jako získání zpětné vazby (identifikace konfliktních témat[ke stažení/vysvětlení]) před vnitřním a vnějším připomínkovým řízením.

Zástupci RVŠ tedy plní roli „přenosového drátu s nízkým odporem“, kde využívají a přenášejí následující informace.


Zdroje informac rv
Zdroje informací RVŠ

 • Aktuální výsledky společných jednání LK a KpSaR a členů P RVŠ podchycené ve stručných zápisech LK (7.12. a 13.12.).

 • Podrobné postřehy členů RVŠ zaslané písemně před jednáními komisí RVŠ.

 • Výsledky listopadových jednání komisí RVŠ viz zápisy LK (1.11. a 8.11.).

 • Předchozí usnesení a stanoviska jednání sněmu, P RVŠ a komisí.


Sch ma jedn n
Schéma jednání

 • Čtvrtky a úterky (13.12.,18.12.,20.12. zrušeno, 8.1., 10.1., 15.1., 17.1., 22.1.) vždy od 16 hod (zatím do 19 hod) na MŠMT.

 • Účast 4 MŠMT (Hruda, Krčál, Slovák, Hálek, Ježek), 4 ČKR (Mathé, Večerek, Jelínek, Kolář), 4 RVŠ (Fischer, Jašurek, Hodulík, Popela) dále 1 AK, 1 VŠOS, 1 ČESU.

 • Věcné projednávání, nastoleno téma, předneseny připomínky (zástupci RVŠ využívají zmíněné zdroje), kladeny dotazy.

 • MŠMT se úkoluje (stručné zápisy, zástupci RVŠ pořizují vlastní pozn. pro případ sporu).


V sledky 13 12 dle m mt
Výsledky 13. 12. dle MŠMT

 • Plán NM: seminář koncem ledna

 • Dohoda o formě zápisu (stanoviska). Zrušeno jednání 20.12.

 • 1.1 Profilace. Po diskusi MŠMT:

 • Dopracuje koncept profilace, časování přechodu k profilaci v praxi, objasní relevanci konceptu pro doktorské studijní programy.

 • Vysvětlí „propustnost“ vertikální i horizontální a uvede záruky pro studenty.

 • Vysvětlí legislativní rámec novely, tj. co je třeba řešit zákonem a co podzákonnými předpisy.

 • Zreviduje terminologii pro označení profilů.

  Shrnutí: Odpovídá připomínkám jednání RVŠ.


V sledky 13 12 dle m mt1
Výsledky 13. 12. dle MŠMT

 • 1.2 Hodnocení kvality a institucionální akreditace. AK uvedla, že změny navržené v dokumentu přesahují rámec novely zákona. AK doplnila, že vnitřní hodnocení a jeho zakotvení v navrhovaných změnách je pozitivní. ČKR - řešit konflikt zájmů u regulovaných profesí. RVŠ podrobně citovány dotazy z komisí. Nerozporováno oddělení rolí zákonodárce a soudce. MŠMT:

  • Vytvoří schéma fungování Národní akreditační agentury (NAA).

  • Připraví návrh zapojení reprezentací vysokých škol do nominací osob v orgánech NAA.

 • Shrnutí: Čeká se na detailní procesní rozpracování.


V sledky 18 12 dle m mt
Výsledky 18. 12. dle MŠMT

 • 2.3 Konsorcia. Poskytnut doplňující materiál (žádost členů RVŠ minule) uvádějící konkrétní příklady konsorcií. RVŠ nanesla kompetence orgánů VŠ vůči konsorciím. MŠMT důkladně zváží možnosti rozšíření i na aktivity v oblasti VaVaI (otázky zda jen sdružení přistrojů aj. nebo více) a případné vytváření konsorcií s mezinárodní účastí (dotaz z RVŠ).

 • 1.3 Konsolidace. RVŠ se domnívá, že nově vzniklý subjekt (sloučením vysokých škol) by měl mít povinnost do určité doby požádat o reakreditaci. Téma bylo po diskuzi uzavřeno s následujícími závěry:

  • Bod 1.3.1 bude doplněn o podmínky viz výše.


V sledky 18 12 dle m mt1
Výsledky 18. 12. dle MŠMT

a) pokud je právním nástupcem nově vzniklý právní subjekt, tak všech studijních programů;

b) pokud je právním nástupcem jedna ze slučovaných vysokých škol, tak těch studijních programů, pro které neměla akreditaci v období před sloučením.

Bod 1.3.2 - standardy MŠMT pro udělení státního souhlasu zobecnit tak, aby se opatření vztahovalo i na VVŠ, tj. „MŠMT zpracuje a zveřejní standardy pro posouzení předpokladů řádného zajištění činnosti VŠ jakožto podmínky pro její zřízení. Standardy vymezí nezbytné nároky na finanční, materiální, informační a personální zabezpečení vysoké školy a jejich udržitelnost v souladu s vývojem vzdělávacího systému a trhu práce“;


V sledky 18 12 dle m mt2
Výsledky 18. 12. dle MŠMT

 • 2.1 Personální autonomie. ČKR: nepanuje jednotný názor na navrhované změny. Zároveň se domnívá, že není důvod měnit systém, který funguje. Navrhovaná úprava by mohla způsobit zablokování míst pro růst mladých AP. RVŠ: velmi kontroverzní téma, na kterém rovněž nepanuje shoda (uvedeny příklady a dotazy z komisí). V závěru doporučen současný stav. Prof. Slovák uvádí příklad Rakousko, doc. Ježek snahu řešit vládnoucí posuzování formálních náležitostí při akreditacích. MŠMT:

  • Doplní SWOT analýzu navrhované úpravy.

  • Uvede způsob a časování přechodu a přechodné doby k upravenému systému.

   Shrnutí: MŠMT dále tvrdí, že řeší mezinár. kompatibilitu a problémy s tituly (jsou cílem a ne cestou - špatné). SPOR.


ad