Chlamydiov infekce diagnostika a l ba
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Chlamydiové infekce diagnostika a léčba. P . Gebouský Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové. Chlamydiov é infekce historie. 1907 první popis (Halbestaedter, Prowazek) – řazeno mezi prvoky 1933 (Bedson) - původce ornitózy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vivek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chlamydiov infekce diagnostika a l ba

Chlamydiové infekcediagnostika a léčba

P. Gebouský

Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové


Chlamydiov infekce historie
Chlamydiové infekcehistorie

1907 první popis (Halbestaedter, Prowazek)

– řazeno mezi prvoky

1933 (Bedson) - původce ornitózy

později.„velké viry“, ….G – bakterie

40. létaPPLO (pleura-pneumonia-Like-Organism) tzv. Eatonovo agens

1960 izolace Ch. pneumoniae z výtěru oka na Tchajwanu –TWAR

1983 Seattle: izolace při respiračním onemocnění

90.létazprávy o možné účasti na aterogenezi, chron. onemocněních CNS,

Alzheimerově chorobě ...

1999 nová taxonomie chlamydií (Everett a kol.)


Chlamydiov infekce taxonomie 1999
Chlamydiové infekcetaxonomie (1999)

 • CHLAMYDIE

  G – bakterie, intracelulární patogen

  • rod Chlamydia

   - Ch. trachomatis

   - Ch. muridarium, Ch. suis

  • rod Chlamydophilla

   - Ch. pneumoniae, Ch. psittaci

   - Ch. pecorum, Ch. abortum, Ch. cariae, Ch. felis


Chlamydia trachomatis epidemiologie
Chlamydia trachomatis EPIDEMIOLOGIE

 • Sérotypy A, B, Ba, C

  • přenos rukama, kontaminovaným oděvem, mouchami a průchodem přes infikované porodní cesty

  • 500 milionů lidí infikovaných po celém světě, 7 až 9 milionů lidí je slepých

  • endemicky v Africe, na Středním východě, v Indii a jihovýchodní

   Asii.

 • Sérotypy L1, L2, La2, L3

  • sexuálně přenosná nákaza

  • Afrika, Asie a Jižní Amerika


Chlamydia trachomatis epidemiologie1
Chlamydia trachomatis EPIDEMIOLOGIE

 • Sérotypy D-K

  • celosvětově vysoká promořenost, nejčastější sexuálně přenosný patogen (90 mil. onem. ročně)

  • velké procento (až 80%) infekcí probíhá asymptomaticky!

  • prevalence v populaci je odhadována na 5 – 20%

  • zvyšuje vnímavost (3-10x) k HIV infekci

  • kofaktor vzniku ca děložního hrdla

  • 25% riziko vzniku onemocnění novorozence, až 15% z nich má riziko pneumonie


Chlamydophilla pneumoniae epidemiologie
Chlamydophilla pneumoniaeEPIDEMIOLOGIE

 • přenos: kapénkově, přímý kontakt


Chlamydia trachomatis d k klinick obraz
Chlamydia trachomatis (D-K)KLINICKÝ OBRAZ

 • onemocnění mužů

  • uretritida, epididymitida, prostatitida (proktitida, faryngitida)

  • striktury vývodných pohlavních cest

 • onemocnění žen

  • cervicitida, endometritida, salpingitida, adnexitida (zánětlivá onemocnění pánevní-PID),proktitida, faryngitida

  • tubární sterilita, větší riziko extrauterinní gravidity

  • onemocnění v graviditě

   • 60 % dětí s nízkou porodní hmotností

   • zvýšené riziko spont. potratů

   • onemocnění novorozence-konjunktivitida, pneumonie

 • konjunktivitidy

 • Reiterův sy (konjunktivitida+uretritida+artritida)


Chlamydophilla pneumoniae klinick obraz
Chlamydophilla pneumoniaeKLINICKÝ OBRAZ

většinou asymptomatický průběh onemocnění

infekce horních dýchacích cest

 • faryngitida, tonsilitida

 • sinusitidy, otitidy

  infekce dolních dýchacích cest

 • pneumonie (tzv. atypická)


Chlamydiov infekce diagnostika
Chlamydiové infekce DIAGNOSTIKA

 • přímý průkaz

  • kultivace

  • detekce antigenu (ELISA, imunofluorescence)senzitivita 50-80%

  • průkaz DNA

   • neamplifikační testysenzitivita 50-80%

   • PCR senzitivita 92-99%

 • nepřímý průkaz (serologie)

  • zjištění protilátkové odpovědi (KFR, ELISA)

  • rodové protilátky Ch. species (IgM, IgA, IgG)

  • druhové Ch. trachomatis, Ch. pneumoniae


Diagnostika skal
Diagnostika- úskalí

 • kultivace – nedostupná, náročná

 • průkaz antigenu

  • výtěžná jen u Ch. trachomatis

  • rozdílná kvalita vyš. souprav

  • citlivost metod 50-80%, rychlotesty- větší možnost nespec. reakcí, nutná konfirmace

  • kvalita odběru !!!

 • průkaz DNA

  • horší dostupnost, finanční náročnost

  • lepší výsledky u Ch. trachomatis

  • Ch. pneumoniae - výtěžnost (např. BAL) minimální, ostatní tkáně 0


Diagnostika skal1
Diagnostika- úskalí

 • nepřímá diagnostika

  • hodnocení dynamiky tvorby protilátek není jednoznačné (přetrvávající IgM i měsíce)

  • polyklonální aktivace- např. u EBV, CMV

  • IgA nelze brát jako důkaz chron. infekce

  • chabá korelace serologie s metodami přímého průkazu

  • není validovaný marker chronické infekce !


Terapie obecn principy
Terapie – obecné principy

 • účinnost na chlamydie

 • vysoké hladiny ve tkáních

 • vysoké hladiny v infikovaných buňkách

 • rychlý průnik do buňky

 • eliminační poločas atb. blízký životnímu

 • cyklu chlamydií

 • velmi dobrá compliance

tetracykliny, makrolidy,chinolony


Terapie akutn onemocn n
Terapie – akutní onemocnění

urogenitální infekce

(gynekolog a urolog)

 • schémata léčby nejsou zcela jednotná !!!

 • nutná současná léčba partnera (partnerů) !

 • sexuální abstinence do kontrolního vyšetření !


Terapie akutn onemocn n1
Terapie – akutní onemocnění

respirační infekce

 • většina nákaz asymptomaticky !

 • 1. VOLBA - makrolidy

  klaritromycin 14 dní

 • doxycyklin 10-14 dní

 • chinolony 10-14 dní


Terapie chronick pr b hy
Terapie- chronické průběhy

 • neexistují jednoznačné postupy

 • spektrum antiobiotik je stejné, mění se délka podávání antibiotik

  • doxycyklin - 20 a více dní

  • makrolidy - minim. 14 dní

  • chinolony - minim. 14 dní

 • nesteroidní antirevmatika

 • enzymoterapie (Wobenzym)

 • dlouhodobá antibiotická terapie ???

  • (Wheldon protokol, Marshall protokol, Stratton atd.)

  • několika měsíční kombinace atb (Doxycyklin, Minocyklin, Azitromycin, Metronidazol, Rifampicin)


Z v ry
Závěry

 • účast perzistující infekce na etiopatogenezi jiných onemocnění je nejistá

 • v diagnostice je potřeba využívat zejména metody přímého průkazu, u nepřímých metod je hodnocení svízelné

 • v terapii lze akceptovat jen konvenční antibiotická schémata