slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic Jindřich Leitner VŠCHT Praha. Obsah přednášky. 1. Velikost a tvar nanočástic … 2. Povrchová energie … 3. Teplota a entalpie tání … 4. Tepelná kapacita a entropie … 5. Molární entalpie …. „Nanománie“. NANO … Mediální bublina,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - viveca


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Využití kalorimetrie

při studiu nanočástic

Jindřich Leitner

VŠCHT Praha

slide2

Obsah přednášky

1. Velikost a tvar nanočástic …

2. Povrchová energie …

3. Teplota a entalpie tání …

4. Tepelná kapacita a entropie …

5. Molární entalpie …

slide3

„Nanománie“

NANO …

Mediální bublina,

nebo nový impuls vědeckého pokroku ?

slide4

48%

Nanotechnology 923941

Nanoparticle(s) 258039

Nanostructure(s) 140485

Nanocrystal(s) 86409

Nanomaterial(s)33773

„Nanománie“

12.5.2011

slide5

Proč jsou „jiné“ ?

Vliv povrchových atomů na „průměrné“ vlastnosti nanočástic

slide6

Velikost a tvar nanočástic

Ag

Volné nanočástice 100-102 nm

- atomová struktura jako bulk (vliv zvýšeného tlaku)

- vnější tvar odpovídá min Fsurf (Wulffova konstrukce)

slide7

Velikost a tvar nanočástic

  • Volné nanočástice 1 nm
  • - atomová struktura jako bulk
  • pseudokrystalická struktura (pětičetná osa symetrie)
  • struktura s nízkou mírou uspořádání

Cu

slide8

a = 1

a = 1/2

Povrchová energie

Vytvoření nového povrchu

(γsurf) - Reversibilně vykonaná práce při vzniku jednotkové plochy nového povrchu bez elastické deformace (skalární veličina). Jsou přerušeny vazby mezi atomy, na novém povrchu se objeví nové atomy, jsou zachovány délky vazeb, nemění se atomová hustota povrchu.

  • Povrchová energie pevných látek:
  • se liší od povrchového napětí (surface stress)
  • je anizotropní (hkl)
  • lze vypočítat (ab-initio, semiempirické metody, empirické metody a korelace)
slide9

Povrchová energie

Rozpouštěcí kalorimetrie

Y2O3

Kubická (patm) a monoklinická (HP) modifikace

Rozpouštěcí kalorimetrie

- Vzorky (cub) a (mon) o různém měrném povrchu

- Rozpouštědlo 3Na2O·4MoO3

- Teplota 700 °C

slide10

Povrchová energie

Rozpouštěcí kalorimetrie

TiO2 (anatas)

2,2 J/m2

1,0 J/m2

0,4 J/m2

TiO2 (rutil)

slide11

Teplota tání

Pawlow, 1909

Guisbiers, 2009

http://en.wikipedia.org/wiki/Melting-point_depression

slide12

Sn

Sn

d = 85  10 nm

d = 26 10 nm

Teplota tání

DSC

TA 2970, 10 mg, 5 °C/min N2(gas)

slide13

Sn

Teplota tání

slide14

Au

Tepelná kapacita

slide15

Cu

Cu

Tepelná kapacita

Tepelná kapacita – oblast nízkých teplot (T< 300 K)

slide16

Tepelná kapacita

DSC … diferenční skenovací kalorimetrie, RT … tepelně-pulzní kalorimetrie (měření relaxačního času), AC … adiabatická kalorimetrie

slide17

TiO2

Al2O3

Tepelná kapacita

AC

slide18

Molární entalpie

Hm(298,15 K) = 0 (po = 100 kPa)

pro prvky v termodynamicky stabilním stavu (skupenství resp. strukturní modifikaci)

Hm(298,15 K) = ΔtrH (po= 100 kPa)

pro prvky v jiném stavu

Hm(298,15 K) = ΔfH (po= 100 kPa)

pro sloučeniny

Strukturní modifikace uhlíku

slide19

Molární entalpie

Strukturní modifikace uhlíku

Fullereny

Duté struktury tvořené atomy uhlíku vázanými

vpěti- resp. šestiatomových cyklech

- Sférické (buckyball) - konvexní polyedry se stěnami ve tvaru pravidelných pěti- resp. šestiúhelníků: Buckminsterfulleren C60 (Buckminster Fuller), komolý ikosaedr, jehož povrch je tvořen 20 šesti- a 12 pětiúhelníky, vyšší fullereny C70, …, Cxxx.

- Cylindrické (buckytube), též uhlíkové nanotrubky (single-walled, multi-walled)

- Fullerity (krystalová forma fullerenů)

- Fulleridy (fullereny dotované atomy jiných prvků)

slide20

Molární entalpie

Spalovací kalorimetrie

Setaram C80 +

slide21

Molární entalpie

Stabilita forem uhlíku

slide22

Závěr

1. Kalorimetrie je velice účinný a užitečný nástroj při studiu nanočástic.

2. Vztahy pro nanočástice platí „přiměřeně“ i pro jiné nanostrukturované materiály (vlákna, vrstvy, kompozity).

3. Další informace:http://www.vscht.cz/ipl/nanomaterialy/uvod.htm

slide23

Na velikosti záleží !!!

Děkuji Vám za pozornost

ad