engelsborgskolens kompetencecenter n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Engelsborgskolens Kompetencecenter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Engelsborgskolens Kompetencecenter - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Engelsborgskolens Kompetencecenter. Skoleåret 2010-11. Kompetencecenteret. Mål: At tilbyde Kurser, supervision/vejledning til årgangsteamet/faglærerne vedr. problemstillinger i klassen af både social og faglig karakter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Engelsborgskolens Kompetencecenter' - viveca


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetencecenteret
Kompetencecenteret

Mål:

At tilbyde Kurser, supervision/vejledning til årgangsteamet/faglærerne vedr. problemstillinger i klassen af både social og faglig karakter.

At eleverne får et kvalificeret og udviklingsorienteret undervisningstilbud, hvor der i handleplanen er medtænkt forskellige pædagogiske tilgange.

At undervisningen fortrinsvis foregår på Kurser, små hold eller i klassen.

At der tilbydes supervision af psykolog

Handleplan:

1.A Når Kompetencecenterlærerne deltager i årgangsteam- og afdelingsmøder, er de tovholdere i forhold til kompetencecenteret

1.B På KUP-møderne arbejder Kompetencecenterlærerne med udviklingstiltag og giver hinanden sparring i arbejdet

2.A I arbejdet med eleverne anvender kompetencecenterlærerne mål- og handleplaner, der sikrer samarbejdet med forældre og faglærere, klasseteam og evt. psykolog

2.B kompetencecenterlærerne medtænker forskellige pædagogiske tilgange til undervisningen (ex. Læringsstile, klasseledelse, undervisningsdifferentiering..)

Eleverne modtager så vidt muligt undervisningen i hjemområdet og på hold

Psykologen tilbyder supervision til team, faglærere og kompetencecenterlærere.

organisering
Organisering

Udskoling

Kompetencecenter

Mellemtrin

Indskoling

hvem er vi
HVEM ER VI?

Læsevejlederteamet:

MWJ, DNI, KØS og LLA

Matematikvejlederteamet:

HKI, CST og HFA

AKT-teamet:

ADA, BTU, BDP, ARM, CST, SPO,CA,

SPU-vejledergruppen :

JTH, LFO, PSV, HFA, HKI, CST, LLA, MWJ, DNI, MMA, TRO,

Lektiecaféteamet:

KMA, PKE, RSC.

ESØ.

2-sprogsteamet:

TRO, MMA

Frirumsteamet :

NRY og BTU

Motorikteamet :

Der tilbydes screenning af elever i bh.-klassen.

Supergymnastik for udvalgte elever i bh.-klassen

PSV, VRI og KPE

organisering1
Organisering

9. kl

8. kl

7. kl

6. kl

5. kl

4. kl

3. kl

2. kl

1. kl

0. kl

RU

KMA

PKE HFA

LLA

HFA

DHL LLA

JTH ADA

LFO

DNI CST

KØS HKI

KØS/MWJ

AKT

BTU

NRY

To-sprog

MMA

TRO/CST

AKT

BDP

CN

Udskoling

Kompetencecenter

Mellemtrin

Indskoling

organisering2
Organisering

Undervisningen gives

 • På årgangen, i klassen, afdelingen eller i lektiecaféen
 • Fortrinsvis på hold, kurser, men efter behov
 • Forebyggende: såvel fagligt som socialt
 • Som kortvarig indsats, kursusforløb

Altid med teamet/læreren som en involveret del af processen.

indhold
Indhold
 • Fagligt: dansk, matematik og engelsk
 • AKT: Adfærd, Kontakt og Trivsel: gives som kurser i klassen.
 • Klasseledelse, Klassemøder, en håndsrækning med fokus på LS, socialtræning i klassen, se beskrivelse af indhold.
 • Motorisk træning ”supergymnastik” i bh. kl.
 • To - sprogsundervisning
 • To - sprogscafé
 • Test, vejledning og supervision
 • Lektiecafé: indskoling, mellemtrin og udskoling
 • Café for de store elever
procedure ved akt bekymringssager
Procedure ved AKT bekymringssager
 • Trin1: Problemstillingen tages op på årgangsteammødet der arbejdes med SAL.
 • Trin 2: Gode ideer/redskaber afprøves i klassen at klasseteamet, opfølgningen sker på de efterfølgende teammøder. Husk altid orientering til forældrene, hvis enkelte elever er involveret .
 • Trin 3: Der kan ønskes supervision til teamet. (evt. deltagelse af Camilla/Hanne/AKT-lærer). Plan aftales.
 • Trin 4: Der indkaldes til et dialogmøde, hvor alle parter indkaldes (forældre, SFO, psykolog, leder, evt. sagsbehandler, lærerteam)
 • Trin 5: Der aftales en handleplan for den efterfølgende periode. Der aftales et opfølgningsmøde med forældre og skole mfl. Der laves aftaler om supervision, hvis det skønnes nødvendigt.
 • Trin 6: Lærerteamet +har ansvaret for at udarbejde en handleplan. Den afleveres til koordinator/leder/-så der kan ske en opfølgning af mål.
procedure vedr specialundervisning
Procedure vedr. specialundervisning
 • klasseteamet/faglæreren henvender sig til den ressourcelærer, som er er tilknyttet teamet/årgangen eller til koordinator for kompetencecenteret. (se oversigten)
 • Det kan ske naturligt i forbindelse med en testning af klassens elever.
 • Der tilbydes rådgivning/redskaber/supervision til faglærer/årgangsteam.
 • Der udarbejdes i fællesskab en handleplan for den pågældende elev.
 • Opfølgning af mål i handleplan.
 • Handleplanen arkiveres i kompetencecenteret hos MWJ/LLA.
to sprogsundervisningen
TO-SPROGSUNDERVISNINGEN

Eleverne lærer almindelige omgangsformer dvs. måden at kommunikere og samarbejde på.

Der arbejdes på hold. Når det er muligt dannes kurser i for-forståelse af emner og fag.

Ellers tager undervisningen udgangspunkt i begreber og det fag-faglige i undervisningen.

To-sprogscafé mandage - ellers koblet til de øvrige lektiecaféer.

To-sprogselever med generelle faglige problemstillinger tilbydes faste kurser

Der vil i løbet af året være supervision af lærerteamet.

lektiecaf indskolingen
LEKTIECAFÉ INDSKOLINGEN
 • Tilbud til alle elever i indskolingen, som ønsker lektiehjælp og mulighed for hjælp til særlige problemstillinger af faglig karakter.
 • Husk at det skal aftales med klasselærer.
 • Der tilbydes lektiecafé for indskolingen på følgende dage:
 • Det finder sted i kompetencecenteret.
 • mandag: 6. lektion (DNI+ CST)
 • tirsdag: 6.+ 7. lektion (DNI+CST)
 • onsdag: 6. lektion (DNi + CST)
 • torsdag: 6. lektion (CST)
studiev rksted
STUDIEVÆRKSTED
 • Der tilbydes studiecafé for alle elever på mellemtrin og udskolingen.
 • Tilbud til alle elever som ønsker hjælp til lektier og opgaveskrivning.
 • Der er ligeledes mulighed for at støtte elever med særlige behov i samarbejde med lærere og specialundervisningen.
 • Sudiecaféen finder sted i læringscenteret på følgende dage:
  • tirsdage: 1. lektion (PKE), 5. lektion (RSC), 6. - 9. lektion (PKE, KMA)
  • onsdage: 6. - 9.-lektion (ESØ, KMA)
  • torsdage:1. - 2lektion (RSC), 6. - 9. lektion (ESØ, KMA)
  • fredage: 5. - 6.lektion (ESØ,RSC)
medarbejdernes kompetencer
Medarbejdernes kompetencer

To-sprogsundervisning

 • Faglig kompetence.
 • Fælles viden i centeret.
 • Personlig integritet.
 • Samarbejdsevne.

Ressourceundervisning

Stor fælles kompetence.

Trivsel

AKT-undervisning

Lektiecafé

Test/vejledning

m l for jer
MÅL FOR JER

Brug hinandens kompetencer i teamet - I har mange ressourcer.

Støt hinanden hvis i er bekymrede - støt hinanden i hvad der går godt.

Hvis i har brug få hjælp: Gå til os for at få processer sat i gang.

Det er et fælles ansvar at handle på hvad man ser.

kurser i rshjulet
KURSER I ÅRSHJULET

Se oversigt/evt. nye aftaler.

Lav aftaler med ressourcelærerne om deltagelse i et teammøde.

Husk evalueringen, så vi kan blive endnu bedre til det vi gør.

oversigt over test og kurser spu
OVERSIGT OVER TEST OG KURSER SPU
 • Kompetencecenteret tilbyder forskellige typer af specialundervisning.
 • Der vil være små hold sammensat inden for klassetrinnet, tilbud til enkelte elever, og kurser og test som kan ses beskrevet nedenfor.
 • 0.-klasse: sproglig opmærksomhed/ KTI + ”IL-basis”+Læseevaluering billed test(alinea).
 • 1.-klasse: IL-basis + OS 64 (læs)+ læsekursus i uge 8
 • 2.-klasse: Læsemåleren ( dec /jan ) + OS 120 (læs)+ matematik-testen tages og rettes af vejleder. læsekursus i uge 4+nationale tes t+ ST 2
 • 3.-klasse: SL 60 (læs)+ ordblindetest (nonord) + ST 3 (stav)+matematik kommunalt
 • 4.-klasse: SL 40 (læs)+ nationale test + ST 4
 • 5-.klasse: Læs 5+ST 5(stav)
 • 6.-klasse:TL 1 (læs)+ matematik kommunalt+ nationale test+ST 6
 • 7.-klasseTL 2 (læs)+matematik i august, rettes af vejleder + ST 7 + nt.
 • 8.-klasse: TL 3 (læs) + nationale test + ST 8
 • Der vil blive afholdt kurser i CD-ord.