slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
introductie PowerPoint Presentation
Download Presentation
introductie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

introductie - PowerPoint PPT Presentation


 • 440 Views
 • Uploaded on

introductie. Werkboek en foto’s. Met dit pictogram maak je een foto van de pagina . Door het pictogram aan te klikken komt de foto in je verslag te staan . De foto-knop wordt gebruikt om het scherm vast te leggen .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'introductie' - vito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

introductie

Werkboek en foto’s

Met dit pictogram maak je eenfoto van de pagina. Door het pictogram aanteklikkenkomt de foto in je verslagtestaan.

De foto-knopwordtgebruiktom het scherm vast teleggen.

Met de werkboek-knopwordenfoto’s en tekstvastgelegd in het werkboek van de Spark.

De keuze-knopwordtgebruiktom je verslagteexporteren of aftedrukken.

Opmerking: je kaneenfotomaken van de eerstepagina van je werkboek en ditdanalsvoorblad van je verslaggebruiken.

slide3

vraagstelling

 • Watbetekent het omtevertragen?
 • Watbetekent het omteversnellen?
slide4

achtergrond

 • Versnelling is de mate waarin de snelheidverandert.

snelheideind – snelheidbegin

= versnelling

tijd

 • Aangezien de snelheid van een object behalveeenwaardeookeenrichtingheeftkaneenversnellingzowelversnellen, vertragen of van richtingveranderenbetekenen.
slide5

achtergrond

 • Een auto kaneenpositieveversnellinghebben, alshij gas geeft en eennegatieveversnellingalshijremt, afhankelijk van de rijrichting.
 • Alseen auto accelereert is zijnversnelling in dezelfderichtingals de snelheid: beidenzijnpositief of negatief. Alseen auto remt is de versnelling in de tegengestelderichting van de snelheid en zijn de tekenstegengesteld: + en - of - en +.
slide6

achtergrond

 • Eenconstanteversnellingbetekent, dat de snelheid van eenvoorwerp met eenconstantesnelheidverandert.
 • Als je bijvoorbeeldeen bal opgooitdanondervindt die bal elkesecondeeensnelheidsverandering van 9.8 meter per seconde. Omdat de richting van de versnellingnaarbenedengericht is, zal de bal vertragenalshijnaarbovenvliegt en versnellen, alshijweernaarbenedenvalt.
slide7

toets

 • Wanneer de versnelling van de auto negatief is maarzijnsnelheidpositief, is de auto….
  • aan het afremmen
  • aan het versnellen
  • heeft de auto eenconstantesnelheid
  • kun je nietvoorspellenwat de auto gaatdoen

Het fotootje in je werkboek is eenherinnering van de pagina, waarvan je eenfotohebtgemaakt en om het in je werkboek in tevoeren. Druk op om de fototemaken.

slide8

toets

2. Is eenwagentje, datvrijelijkeenhellendebaaneerst op - en daarnaweerafrijdteenvoorbeeld van eenconstanteversnelling? Leg je antwoorduit!

slide9

materialen en benodigdheden

Verzamel al dezematerialenvoordat je met het experiment begint.

 • bewegingssensor
 • karretje met veerbuffer
 • stootblokvooraan het einde
 • van de baan
 • klemom de helling van de
 • baan in testellen
 • Pasco baan
 • statief

Let op: De hellingshoek meter op de fotowordthiernietgebruikt.

slide10

zet in de juistevolgorde

 • De stappen links makendeeluit van ht practicum. Zestaanechterniet in de juistevolgorde. Zetallestappen in de juistevolgorde en maakdaareenfoto van.

A.Herhaal de meting, terwijl je nu het karretje op de baannaarbovenduwt in de richting van de bewegingssensor.

B.Bepaal de acceleratie van het karretje in elkeproefwaarbij je de helling van de grafiek van de metingengebruikt.

C.Laat het karretje los aan de bovenkant van de baanomeengrafiek van snelheidafgezettegen de tijdtekrijgen.

D.Zet de hellendebaan op met het stootblokaan de ene en de bewegingssensoraan de anderekant.

slide11

opstelling

 • Bevestig het stopblokaan het benedeneinde van de baan.
 • Bevestig het andereuiteindeaan het statief en zorgervoor, dat de baanwathelt.
 • Bevestig de bewegingssensoraan het hogeeinde van de baan, terwijlhijnaarbeneden “kijkt “.
 • Koppel de bewegingssensoraan het Spark Science systeem.

Let op:Zet de schakelaarboven op de bewegingssensor op het “karretje” ikoon.

slide12

gegevensverzamelen

 • Zet het karretje op de baan, ongeveer 15 cm van de bewegingssensor.
 • Druk op om de meting tebeginnen.
 • Laat het karretje los, zodat het de baanafrolt.
 • Vang het karretje op, vlakvoordat het hetstootblokraakt.
 • Druk op om de meting testoppen.
slide13

gegevensverzamelen

 • Zet het karretje op de baantegen het stootblok.
 • Druk op om de meting tebeginnen.
 • 8.Duw het karretje met de hand naarboven(maarraak de bewegingssensornietaan) en laat het daarnaweerterugrollennaarbeneden.
 • Vang het karretjeweervlakvoordat het hetstootblokraakt op.
 • Druk op de meting testoppen.
slide14

analyse

 • Zijntijdens de bewegingen van het karretje de grafieken van snelheidtegen de tijdrechtelijnen? Bekijkzodanig de voorgaandepagina. Hoe verandert de versnellingals de grafiekenrechtelijnenzijn?
slide15

analyse

 • Hoewel de banen van het karretje in beideproevenverschilden, bleven de hellingshoeken van de grafieken van snelheidafgezettegen de tijdhetzelfde (tenminstezolang het karretje in beweging was). Waarom is datzo? Motiveer je antwoord.
slide16

analyse

 • Als je naar de grafiek van de snelheidafgezet tegen de tijdkijkt, watzoueennegatievehellingshoekdanzeggen over de versnelling en watzoueenpositieve
 • hoekbetekenen?
slide17

analyse

 • Watveroorzaakte de versnelling van het karretjetoen je het los lietbovenaan de baan? Was de versnelling constant?
slide18

analyse

5. Beschrijf de beweging van eenvoorwerp, waarvan de grafiek van snelheidtegen de tijdeenhorizontalerechtelijn is, en duseenhellingshoek van 0 heeft.

slide19

samenvatting

1. De term versnellingwordt in de taalveelgebruikt, maarvaak in eenanderverband. Geef nu je eennatuurkundigbegriphebtgekregen van het woordversnellingeenvoorbeeld van waar het natuurkundige en het allerdaagsebegripovereenkomen en waarzeverschillen.

slide20

samenvatting

 • Vliegdekschepengebruikenkatapultsomgevechtsvliegtuigen met eenkorteaanloop de lucht in tekrijgen. In maar 2 secondenversnellendezekatapults de vliegtuigen tot hunopstijgsnelheid. Als de opstijgsnelheid van een jet 82,3 m/s² is hoeveelmoetdan de constanteversnellingzijn die de katapultlevert?
slide21

samenvatting

 • Hoeveelverschillendeonderdelen van een auto zorgenvoor de versnelling? Watzijn die onderdelen?
slide22

meerkeuzevraag

 • Als we de zwaartekrachtversnellingstellen op -9.8 m/s2, welk van de volgendeantwoordenbeschrijftdan het beste de versnelling, dateenblok van 500 gram, datwrijvingsloosonzebaanafzaktondervindt ?
   • -3.5 m/s2
   • 3.5 m/s2
   • 0 m/s2
   • Dat is zoniettezeggen.
slide23

meerkeuzevraag

 • Eenkarretje met eenbeginsnelheid van 0 en eeneindsnelheid van 12m/s², zalna 2 secondeneenversnellingondervinden van:
  • 4 m/s2
  • 6 m/s2
  • 8 m/s2
  • 12 m/s2
slide24

meerkeuzevraag

 • Vanuitstilstandversnelteenracewagen steeds met 5 m/s2. Hoe hard rijdt de wagenna 5 seconden?
  • 5 m/s²
  • 10 m/s²
  • 20 m/s²
  • 25 m/s²
slide25

gefeliciteerd.

Je hebt je onderzoekklaar.

Volg de instructies van de docent omalles op teruimen en de resultaten van het onderzoek door tegeven.

slide26

naslag

 • Alleillustratieszijnafkomstiguit PASCO documentatie, clip art uit het publiekedomein, of Wikimedia.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:070825-N-3271W-004.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StappSled.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocket_sled_track.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:F-14D_Tomcat_on_USS_John_C._Stennis.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FA-18-Decollage.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Menard,_Homestead-Miami_2006.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/F-15_takeoff.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_BA_Falcon_GT_-_Targa_Tasmania.jpg

http://www.freeclipartnow.com/office/paper-shredder.jpg.html