VERKSAMHETSPLAN
Download
1 / 13

22.9.2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

VERKSAMHETSPLAN 2010. 22.9.2014. VERKSAMHETSPLAN 2010 Presenteras på höstmötet den 26.11 2009. Allmänt Nyländska Jaktklubben skall i all sin verksamhet sträva efter att vara den ledande finska segelföreningen inom FSF och ISAF..

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '22.9.2014' - vito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
22 9 2014

VERKSAMHETSPLAN2010

22.9.2014


Verksamhetsplan 2010 presenteras p h stm tet den 26 11 2009
VERKSAMHETSPLAN 2010Presenteras på höstmötet den 26.11 2009

Allmänt

Nyländska Jaktklubben skall i all sin verksamhet sträva efter att vara den ledande finska segelföreningen inom FSF och ISAF..

Klubben skall erbjuda sina medlemmar goda förutsättningar att utöva båtsport och klubben skall fostra seglare.

Klubben fortsätter upprätthålla de goda kontakterna till nordiska och andra internationella segelföreningar.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på junior- och kappseglingsverksamhet. Övriga delar av verksamheten integreras naturligt genom klubbens skärgårdshamnar och den skolningsverksamhet för vuxna som anordnas.

Aktiv rekrytering och skolning av funktionärer inför framtiden.


Verksamhetsplan 2010 allm nt
VERKSAMHETSPLAN 2010Allmänt

Klubbens träningsverksamhet skall hela tiden utvecklas för att vara konkurrenskraftig och på en hög nivå.

Skärgårdshamnarna skall även i fortsättningen erbjuda klubbens medlemmar en trygg hamnplats. Intensifierad övervakning av skärgårdsholmarnas utnyttjande.

Större betoning på trivsel i hamnarna genom medlemmarnas aktiva insats i skötseln och vården av hamnarna.

NJK skall vara en ”grön” förening som strävar efter att minska belastningen på miljön och förbättra förutsättningarna för medlemmarna att leva upp till detta mål.

Det nya klubbhuset på Björkholmen tar form, medlemmarna skall kunna ta del i planeringen.


Verksamhetsplan 2010 ekonomi
VERKSAMHETSPLAN 2010Ekonomi

Den svåra globala ekonomiska krisen påverkar även NJK.

Vi ser ett klart bortfall av sponsor- och reklamintäkter. Verksamhetsplanen för 2010 måste därför måttsys för att passa de ekonomiska realiteterna.

Den egna finansieringens roll ökar vilket syns i höjda medlems- och deltagaravgifter.

Vi eftersträvar att fortsätta verksamheten “som förut” men upprätthåller beredskap att snabbt anpassa oss till ytterligare försämrade förhållanden.

Förberedelser för jubileumsåret kan medföra kostnader redan 2010.

Ekonomiutskottet aktiveras och kommer att stöda fonden NJK-150 år.


Verksamhetsplan 2010 jubileums ret 2011
VERKSAMHETSPLAN 2010Jubileumsåret 2011

Jubileumsårets kappseglingar är fastställda och samarbetet med HSRM fortsätter.

Jubileumskommittén fortsätter sitt arbete med förberedelser inför jubileet 2011.

Finlandiahuset fastställt för jubileums banketten.

Detaljerad plan samt organisation för jubileumsbanketten samt medlemsweekenden klar för presentation i början av 2010.

Seglarförbundet preliminärt intresserad av samarbete med SuPS och NJK för att högtidliggöra Viaporin Tuoppi som en del av ”Kappsegling i Finland 150 år”. Tävlingen sammanfaller med medlemsweekenden och passerar Blekholmen.

Fonden NJK-150 år fortsätter att med olika begivenheter samla in medel för projektet: ”Klubbhuset”.


Verksamhetsplan 2010 bj rkholmen
VERKSAMHETSPLAN 2010Björkholmen

Inga större investeringar, normalt underhåll av byggnader, pirer och utrustning.

Arkitekttävlingen för det nya klubbhuset avgörs i medlet på februari.

Uppsnyggning av salen.

Uppstädningen av klubbens område fortsätter.

Vinterupptagningen av båtar fortsätter tillsvidare.Klubben undersöker behovet av alternativa vinterupptagningsplatser för framtiden.

Båttorget och familjedagen ordnas som under tidigare år.


Verksamhetsplan 2010 blekholmen
VERKSAMHETSPLAN 2010Blekholmen

Förbereda Blekholmen för 150-års jubileet.

Ansökan av Museiverket för stöd att restaurera klubbhusets aula.

Samarbetet med krögaren fortsätter som tidigare inkluderande förbättringar på klubbhuset.

Ansökan av staden om eventuell hjälp med finansieringen av en ny ponton på sydvästra sidan av holmen .

Röda stugan, inreds i 50-tals stil till ett minimuseum som även kan användas som mötesrum och vid övernattning.


Verksamhetsplan 2010 sk rg rdshamnar
VERKSAMHETSPLAN 2010Skärgårdshamnar

Kajholmen:

Terass till Villa Nova

Värme element till Villa Nova

Högholmen:

Terass

Långholmen:

Justering av bojarnas placering

Nya förtöjningsringar i berget

Ramsskär:

Brygga vid östra berget

Kråkskär:

Ny toa

Ny bastuugn

Bodö:

Pontonbrygga, bojar

Flaggstång __________________________________________________________

Normalt underhåll på alla hamnarna.

Miljöaspekten viktig i alla klubbens skärgårdshamnar!


Verksamhetsplan 2010 junior
VERKSAMHETSPLAN 2010Junior

Zoom8-gruppen fortsätter, med stark fokusering på toppnivå.

Optimistgruppens träningsdagar utökas. Gruppen delas in i två nivåer, ranking- och regionalnivå.

De öppna tisdagseglingarna fortsätter.

Knatteseglingar på eftermiddagen för 8-10-åringar börjar igen.

Träningar för RS Vision-klassen.

Seglingsskolan enligt samma koncept som senaste år.

Seglingsskolan en viktig inkörsport för nya aktiva.

Aktiv rekrytering av nya juniorer i skolorna (Drumsö, Mattliden, Grankulla, Vindängen och Cygneus).

Kajholmslägret- samma koncept.

Uppmuntra föräldrar att aktivera sig.

Under vintern, både ute- och inneträningar.

Samarbete med de Skandinaviska Segelföreningarna.

Ny juniorchef, Jessica Silén.


Verksamhetsplan 2010 kappsegling
VERKSAMHETSPLAN 2010Kappsegling

Arrangerar NJKs traditionella vår- och höstregattor, Sinebrychoff Challenge Cup och torsdagsseglingar.

Deltar i arrangemangen av Helsinki Two-Star, Hangö-Sandhamn och Helsingforsregattan.

Junior NM 2010 i juli i samarbete med andra klubbar och HSRM.

Planering och förberedelser inför jubileumsåret 2011 fortsätter:

EM för OS-klasser i juli 2011 i samarbete med HSRM m fl

6mR World Cup i augusti 2011

Rekrytering och utbildning av funktionärer

Upprustning och komplettering av båtar oa utrustning.

Anställer en kappseglingschef/race manager 2010…


Verksamhetsplan 2010 challenge
VERKSAMHETSPLAN 2010CHALLENGE

Challengeprojektet stöder klubbens unga seglare i deras utveckling till toppnivå. Det sker främst i form av stöd till träningsläger, samt logistiska förmåner såsom lån av bil, gratis eller billiga flygbiljetter etc. i den mån klubben lyckats förhandla sig till dessa. Projektet administreras av träningskommittén.

I Challengeprojektets målsättningar ingår även stöd av juniorkommitténs verksamhet med bl.a. utbildning och handledning av tränare.


Verksamhetsplan 2010 tr ningskommitt n
VERKSAMHETSPLAN 2010Träningskommittén

Träningscentret fortsätter sin verksamhet i samarbete med Finlands seglarförbund. Seglarna förbinder sig att följa överenskomna träningsprogram vari ingår fysisk träning inklusive test samt teoriföreläsningar. I seglingsprogrammet ingår, utom normala veckoträningar, lägerdagar, en del av dessa utomlands.

Målinriktade seglare i klasserna 29er och 49er och Laser tränar i centret. Också seglare från andra klubbar kan på andra ekonomiska villkor delta i verksamheten.

Klubbens chefstränare är Kasimir Johansson.


Match race 2010 mrc
MATCH RACE 2010MRC

Optimera användningen av den nya flottan för träning, tävling och spons + företagsseglingsverksamhet.

Fortsätta att höja standarden på tävlingarna.

Strävan efter att lösa problemet med bristen på träningstider.

Interna CenterCups ordnas under mindre populära träningsdagar

Centret strävar efter att utvidga samarbetet mellan de övriga kommittéerna inom NJK

Samarbete med juniorkommittén för att väcka intresse för match racing bland klubbens juniorer (rekryteringskanal)

J80 deltagande på torsdagsseglingarna planeras

Samarbete med Elliot Centret, HSS’ tävlingscenter.