Download
zagreba ki tehni ki muzej 2011 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zagrebački tehnički muzej 2011./2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zagrebački tehnički muzej 2011./2012.

Zagrebački tehnički muzej 2011./2012.

224 Views Download Presentation
Download Presentation

Zagrebački tehnički muzej 2011./2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zagrebački tehnički muzej 2011./2012.

  2. Osnovan po uzoru na postojeće velike znanstveno-tehničke muzeje u svijetu, zagrebački Tehnički muzej je općega tipa, to jest složeni muzej znanosti i tehnike . • Prava povijest Tehničkoga muzeja započinje 1954. godine kada je donesena odluka o njegovu osnivanju.

  3. Izloženi su modeli najpoznatijih svemirskih letjelica,raketa-nosača i orbitalnih stranica koji zorno prikazuju početke razvoja astronautike. • U planetariju prikazan je izgled zvijezdanog neba od Sj.pola do ekvatora.

  4. ODJEL GEOLOGIJE,RUDARSTVA I NAFTE • Nastanak Zemlje ,njezina evolucija i unutarnja građa prikazana je u geološkoj zbirci odjela. • Zbirka rudarstva prikazuje razvoj tehnike mineralnih sirovina,te načine oplemenjivanja i prerada ruda.

  5. ODJEL TRANSFORMACIJE ENERGIJE Prikazuje povijesni razvoj ljudskih rješenja. Obrađene su naprave za uporabu mišične energije čovjeka i životinja. Zasebno je smještena Kolinova zbirka koja zorno prikazuje povijesni razvoj.

  6. PROMET SREDSTVA Ovaj odjel sažeto prikazuje povijesni razvoj prometnih sredstava: Kopnena Vodena Zračna

  7. KABINET NIKOLE TESLE • Izložene su vjerne kopije Teslinih najvažnijih strojeva i naprava. • Na njima se izvode najzanimljiviji pokusi kojima je Tesla prikazivao svoje pronalaske.

  8. KRAJ !!! 